Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 30/06/2022 - 08:31 Collegezaal

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie
Team Cultuur en Welzijn

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Juridische Dienst

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Coördinatie
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van de 10 initiatieven die geselecteerd zijn voor het 'Gentse duurzaamheidsrapport 2022'. Dit is het derde rapport in een reeks van vijf en werd in samenspraak met stakeholders doorheen de stad opgemaakt. Dit rapport focust op de 5 Sustainable Development Goals (SDGs) onder de noemer ‘Prosperity’: betaalbare en duurzame energie; economische groei en waardig werk; innovatie, industrie en infrastructuur; ongelijkheid verminderen; duurzame steden en gemeenschappen. 

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Fiets
Parkeergebouwen
Straatparkeren
Circuleren 1
Circuleren 2

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel
Sportdienst

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid
Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Onderwijs
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Back-office - Payroll

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties

Vredeshuis

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst