Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 28/04/2022 - 08:01 Virtueel - via Microsoft Teams

Mededeling algemeen directeur

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
 • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Archief

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Data en Informatie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Dynamische Toegang 3
Parkeergebouwen
Circuleren 2
Fiets
Circuleren 1

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Publiekszaken

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie
Dienst Strategische Subsidies

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
cel erediensten

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
 • De druk op de woningmarkt is de laatste jaren sterk gestegen. Op 20 jaar tijd kwamen er in Gent maar liefst 34.000 studenten bij, los nog van het aantal uitwisselingsstudenten. Het is duidelijk dat een belangrijk deel van de studenten 'op kot' zit. Gezien er in dezelfde periode slechts 3.800 erkende units studentenhuisvesting bijkwamen, kan men niet anders dan vaststellen dat er een tekort is aan studentenhuisvesting en dat studenten panden en appartementen bewonen die niet bedoeld zijn als studentenhuisvesting. Om dit objectief te kunnen analyseren werd een studie uitgeschreven.

  Hiertoe werd in de collegevergadering van 24 december 2019 het bestek (HUI/2018/001 - ID 526) voor de overheidsopdracht van diensten Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad goedgekeurd. In de collegevergadering van 16 april 2020 werd deze overheidsopdracht van diensten - Studentenhuisvesting in de Gentse woonstad (HUI/2018/001 - ID 4526) gegund aan het studiebureau Mpiris, Wittemolenstraat 7, 9040 Gent. De studieopdracht ging van start in mei 2020 en werd opgeleverd in mei 2021. De resultaten van deze studie dienen als onderlegger om het studentenhuisvestingsbeleid van de Stad Gent de komende jaren verder vorm te geven.

  De bevindingen uit het derde luik van de studie "een globale visie op studentenhuisvesting in Gent, met opsplitsing in een aantal deelthema's: aanbodverruiming, ruimtelijk aspect, beheer en handhaving" zijn hertaald naar een actienota rond vier domeinen: ontwikkelen van aanbod, optimaliseren van kaders, handhaven en controleren en overleg en regie.Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Welzijn en Samenleving

Thematische hulp - Beleidscel POOW

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden

Departement HR - Selectie

Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Beleidsondersteuning

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning
Team Cultuur en Welzijn

Departement Gezondheid en Zorg

Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst