Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01298 - Projectfiche na initiatiefase 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven' - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01298 - Projectfiche na initiatiefase 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven' - Goedkeuring 2022_CBS_01298 - Projectfiche na initiatiefase 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven' - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 397.500,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1 en § 3, 3°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In kader van het stadvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt sloopt Woningent 6 hoogbouwtorens om ze te vervangen door nieuwbouw. Het stedenbouwkundig kader hiervoor werd vastgelegd in het ontwikkelingsplan opgemaakt in 2017. Het ontwikkelingsplan voorziet onder meer in 3 nieuwe woontorens van 12 bouwlagen met op het gelijkvloers optioneel een kleinschalige ontmoetingsruimte. Deze ruimtes zijn van belang om de monofunctionaliteit van de gebouwen te doorbreken en om de leefbaarheid te verhogen. Vanuit de ambities en de doelstellingen van het stadvernieuwingsproject bekeken, is het absoluut van belang om deze sokkels effectief te realiseren en in te vullen. Woningent wil deze ruimtes in het gebouw ook inplannen en mee realiseren, als een concrete en toekomstbestendige invulling kan voorgesteld worden waarbij Woningent het beheer niet hoeft op te nemen.

De eerste toren die gesloopt en vervangen zal worden is Saturnus, de meest westelijke toren van de zes. Eind 2021 werd de sloop van de toren afgewerkt. Woningent werkt samen met de stad en VMSW volop aan de plannen voor deze nieuwe woningen. De bouw van het gebouw zou starten in november 2022, waardoor de functie ongeveer in 2024 de ruimte in gebruik zou kunnen nemen. De voorziene ruimte in de plint is ongeveer 210m² groot en heeft daarnaast een private buitenruimte van ongeveer 70m². De ontmoetingsruimte ligt aan de dorpsstraat die doorheen het park loopt tot aan het Rerum Novarumplein en takt op die manier ook meteen aan op het park.

Vanuit de kerngroepen van het project, vertrekkende vanuit de gekende signalen en noden, werd een nota voorbereid met 5 mogelijke invullingen voor de sokkel en werd, op basis van afwegingscriteria, een voorkeursscenario aan het Managementteam (dec 2020) en het PAO (jan 2021) voorgelegd. Beide organen volgden het voorkeursscenario om de verhuis van de spelotheek, aangevuld met een zo polyvalent en gedeeld mogelijk gebruik, te onderzoeken. Er wordt hierbij in eerste instantie vooral gedacht aan andere partners en diensten in de wijk die ook met en rond jonge kinderen en hun ouders werken. Het gedeeld gebruik van de grote ruimte met keuken, maar ook van de vergaderzaal, gespreksruimte, flexwerkplekken... zal uitgewerkt worden. In overleg met de toekomstige gebruiker, vzw Jong, werd reeds een programma van eisen voor de invulling opgemaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het project heeft als doelstelling:

Een buurtgerichte voorziening in de plint van de nieuwe Saturnus realiseren om hiermee aan de ruimtelijke maar ook sociale en socio-culturele doelstellingen van het stadsvernieuwingsproject Nieuw Gent Vernieuwt te beantwoorden.

De goedkeuring van de projectfiche na initiatiefase impliceert een goedkeuring voor de verdere uitwerking van het project, nl. om tegen 30/09/2022 een projectfiche na onderzoeksfase op te maken waarin o.a. de scope afgebakend zal worden en de volledige financiële impact van het project, inclusief gevolgkosten, zal worden overgenomen.Overzicht van de uitgaven

Dienst* Stedelijke Vernieuwing  Stedelijke Vernieuwing 
Budgetplaats    
Categorie*
Subsidiecode    
2022 50.000   
2024 342.500  5.000 
Totaal 392.500  5.000 

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

Stadsontwikkelingscomité Gunstig advies
Financiën Onthouding
Strategische coördinatie Gunstig advies

Activiteit

PR40730 Coördinatie POD Nieuw Gent Vernieuwt

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de bij dit besluit gevoegde projectfiche na initiatiefase 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven'.

Artikel 2

Geeft toestemming om de middelen, die nodig zijn voor de onderzoeksfase van het project, binnen het investeringsportfolio op enveloppe 2 op te nemen via verschuiven van deze middelen van PR40730 'Coördinatie POD Nieuw Gent' naar project 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven'Bijlagen

  • projectfiche