Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01418 - Projectfiche tijdens onderzoeksfase 'Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem' - melding - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:55
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01418 - Projectfiche tijdens onderzoeksfase 'Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem' - melding - Goedkeuring 2022_CBS_01418 - Projectfiche tijdens onderzoeksfase 'Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem' - melding - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 29.181,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1 en § 3, 3°.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het wijkmobiliteitsplan doet uitspraken over hoe we ons verplaatsen in de wijk Sint-Denijs-Westrem/Afsnee. In het wijkmobiliteitsplan worden de algemene

ambities uit het Mobiliteitsplan Gent vertaald naar het niveau van het deelgebied. Het wijkmobiliteitsplan doet voorstellen naar aanpassingen van dit

netwerk/structuur en concrete acties om tot realisaties op het terrein te komen. 

Binnen het wijkmobiliteitsplan kunnen 10 verschillende thema’s tegen het licht gehouden worden:

1) Voetganger

2) Fiets

3) Schoolroutes en omgevingen

4) Autoluwe kernen

5) Openbaar vervoer

6) Weg-categorisering: Welke rol vervult welke straat voor het verkeer?

7) Circulatie: Hoe kan er in de straten van de wijk gereden worden?

8) Routes voor zwaar vervoer / laden en lossen

9) Mobipunten: plaatsen waar we verschillende vervoersmogelijkheden op elkaar laten aansluiten?

10) Straatparkeren


Welke van deze 10 thema’s er effectief onderzocht worden zal afhangen van de specifieke doelstellingen van de wijk en zal dus context gebonden zijn. Het is

mogelijk dat er slechts 1 thema, meerdere thema’s of alle thema’s in het wijkmobiliteitsplan opgenomen worden.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De projectleider diende een melding in om de nodige extra middelen goed te keuren.


Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Adviezen

financiën Onthouding
Stadsontwikkelingscomite Gunstig advies

Activiteit

PR40858 Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Keurt goed de melding voor projectfiche tijdens onderzoeksfase 'Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem'.


Bijlagen

  • Projectfiche