Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01284 - Dienstreis naar Wenen (Oostenrijk) - Austrian Cycling Summit 2022 - Vertegenwoordiging van het college/vast bureau door schepen Filip Watteeuw - Goedkeuring

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:35
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01284 - Dienstreis naar Wenen (Oostenrijk) - Austrian Cycling Summit 2022 - Vertegenwoordiging van het college/vast bureau door schepen Filip Watteeuw - Goedkeuring 2022_CBS_01284 - Dienstreis naar Wenen (Oostenrijk) - Austrian Cycling Summit 2022 - Vertegenwoordiging van het college/vast bureau door schepen Filip Watteeuw - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.300,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Schepen Watteeuw is uitgenodigd om te gaan spreken op de Austrian Cycling Summit 2022 in Wenen, dat plaatsvindt van 3 t.e.m. 5 april 2022. Dit is een conferentie over fietsen, meer bepaald over de noodzakelijke infrastructuur en ontwikkelingen die het fietsen bevorderen. Er zullen deelnemers uit Oostenrijk en omliggende landen samen komen. Ze zullen binnen dit kader in het bijzonder oog hebben voor de bescherming van het klimaat. Vele experten (zowel uit de administratie, wetenschappelijke wereld, politici als vertegenwoordigers van NGO's) zullen aanwezig zijn. Het wordt georganiseerd door de Mobiliteitsdienst van Wenen.

Vervoersmiddel:
Op 6 februari 2020 keurde het bestuur bij besluit nummer 2020_CVB_01030 de nota 'Verduurzamen van meerdaagse buitenlandse dienstreizen' goed. Deze nota omvat de principes voor de keuze van vervoersmodi bij buitenlandse meerdaagse dienstreizen.
In navolging van voormelde nota wordt gekozen voor het vervoersmiddel trein. Een treinreis zal iets langer duren, maar er wordt gekozen voor een rechtstreekse nachttrein.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Schepen Watteeuw zal er het Gentse Stadsbestuur vertegenwoordigen en zal er een presentatie geven over het Gentse circulatieplan. Verder zal hij er ook kunnen netwerken en kennis kunnen uitwisselen. Hij zal er ook bezoeken doen in het kader van zijn bevoegdheden.

  Rechtstreeks belang voor de Stad Gent:

  • Gent op de kaart zetten.
  • Deze conferentie is een meerwaarde omwille van de kennisuitwisseling en mogelijkheid tot netwerking.

  De kosten van deze dienstreis worden begroot op 1300 euro.

  Overzicht van de uitgaven

  Dienst* Kabinet Watteeuw 
  Budgetplaats 3478820DR 
  Categorie*  
  Subsidiecode  
  2021  
  2022 1300
  2023  
  Later  
  Totaal 1300

  Verwachte ontvangsten

  € 0,00

  Activiteit

  AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  Het college van burgemeester en schepenen beslist:

  Artikel 1

  Schepen Filip Watteeuw af te vaardigen ter vertegenwoordiging van het Gentse stadsbestuur op Austrian Cycling Summit 2022, in Wenen (Oostenrijk) van 1 april 2022 tot en met 6 april 2022.

   

  Bijlagen

  • 20220202_FR_Aanvraag en voorstel.doc