Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

2022_CBS_01402 - OMV_2022006993 K - melding voor het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder - Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 10/02/2022 - 08:52
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_01402 - OMV_2022006993 K - melding voor het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder - Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent - Aktename 2022_CBS_01402 - OMV_2022006993 K - melding voor het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder - Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

De heer Kris Goeteyn met als contactadres Achtenkouterstraat 58, 9040 Sint-Amandsberg heeft een aanvraag (OMV_2022006993) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 22 januari 2022.

 

De melding met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder

• Adres: Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent

Kadastrale gegevens: afdeling 6 sectie F nr. 319M

 

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte wanneer de gemelde handelingen meldingsplichtig of niet verboden zijn.

De gemelde handelingen zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de geldende ruimtelijke voorschriften.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door de heer Kris Goeteyn voor het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder, gelegen Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent