Terug
Gepubliceerd op 11/02/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

do 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

 • 1.

  2022_CBS_01282 - Bevelschrift tot betaling - Politie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBS_01283 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 3 en 4 februari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_01284 - Dienstreis naar Wenen (Oostenrijk) - Austrian Cycling Summit 2022 - Vertegenwoordiging van het college/vast bureau door schepen Filip Watteeuw - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Het college vaardigt schepen Filip Watteeuw af ter vertegenwoordiging van het Gentse stadsbestuur op Austrian Cycling Summit 2022, in Wenen (Oostenrijk), van 1 april 2022 tot en met 6 april 2022 - kostenraming: 1300 euro.

 • 4.

  2022_CBS_01285 - Overheidsopdracht van diensten - Algemene realisatie van het Stadsmagazine - Dcom/Stadsmagazine/1a - Wijziging van de opdracht (verlenging) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_01286 - Subsidiereglement Stadsmarketingfonds - samenstelling jury - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_01287 - Optreden in rechte - Invorderen wedde en medische kosten ingevolge arbeidsongeval - dossier C.2019-1650/ES - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBS_01288 - Optreden in rechte - Invorderen wedde en medische kosten ingevolge arbeidsongeval - dossier C.2021-1974/ES - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_01289 - Optreden in rechte - Invorderen wedde en medische kosten ingevolge arbeidsongeval - dossier C.2021-0412/ES - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBS_01290 - Toekenning van een speciale machtiging voor het schenken van sterke dranken tijdens een occasionele drankgelegenheid op privaat domein welke publiek toegankelijk is - HILOK Lustrumcantus - 25 tot 26 februari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBS_01291 - Schuldvordering bijkomende financiering 2021 van de gemeenschapswachten van het Strategisch Veiligheids- en Preventieplan - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBS_01292 - Psychiatrische zorgverlening voor de bewoners van het Stedelijk Opvanginitiatief (SOI) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBS_01293 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van bureau- en operatorstoelen - Plaatsen van een bestelling via raamovereenkomsten - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBS_01294 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van Glock veren - 21/4155-56 (2 percelen) - Prijsvraag - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBS_01295 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van lederen motorbroeken voor Team Motor - 2022/6453 - Prijsvraag - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBS_01296 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van functiekledij monitoren geweldbeheersing voor de politiezone Gent - Intekening op een raamovereenkomst van de Politiezone Antwerpen en plaatsing van bestelling - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBS_01297 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van patronen 9x19mm « Total Full Metal Jacket » (TFMJ) - Intekening op een raamovereenkomst van de Federale Politie 2019 R3 134 en plaatsing van bestelling - wijziging financiële spreiding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBS_01298 - Projectfiche na initiatiefase 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de projectfiche na initiatiefase van het project 'Nieuw Gent Vernieuwt: de plint van woontoren Saturnus een levendige en buurtgerichte invulling geven' in het kader van PO10012 - Nieuw Gent Vernieuwt.
 • 18.

  2022_CBS_01299 - Toekenning van een forfaitaire kostenvergoeding op basis van het Reglement over de kostenvergoeding naar aanleiding van een ambtshalve adreswijziging ten gevolge van een straatnaamwijziging - Reeks 3 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBS_01300 - Overheidsopdracht van diensten - Verlenen van verkeerskundig advies - MB 05/2019 - 2e herhaling en gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBS_01301 - Verlenen van een vergunning voor het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_01302 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor het taxivervoer van minder mobiele personen in het kader van de vaccinatiecampagne tegen COVID-19 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_01303 - Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst- Stopzetting - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_01305 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gladioollaan - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gladioollaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 25.

  2022_CBS_01306 - Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst- Stopzetting - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_01307 - Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst- Stopzetting - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_01308 - Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst en van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Stopzetting - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_01309 - Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst- Stopzetting - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_01310 - Vergunning voor de exploitatie van een taxidienst- Stopzetting - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_01311 - Schrapping van het identificatienummer van een vergunning voor de exploitatie van een taxidienst - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBS_01312 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jozef Guislainstraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jozef Guislainstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 32.

  2022_CBS_01313 - Schrapping van het herkenningsnummer van een vergunning voor de exploitatie van een dienst voor het verhuren van voertuigen met bestuurder - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_01314 - Schrapping van de identificatiecode van een vergunning voor individueel bezoldigd personenvervoer - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 272.

  2022_CBS_00846 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Vroonstalledries - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Vroonstalledries op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 34.

  2022_CBS_01315 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Raveschootstraat - heraanleg - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Raveschootstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 35.

  2022_CBS_01316 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jules de Saint-Genoisstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jules de Saint-Genoisstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 36.

  2022_CBS_01317 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hagepreekstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hagepreekstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 37.

  2022_CBS_01318 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Engelstraat - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Engelstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 38.

  2022_CBS_01319 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hortensiastraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hortensiastraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 39.

  2022_CBS_01320 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gentbruggekouter - nieuwe parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gentbruggekouter op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 40.

  2022_CBS_01321 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kartuizerlaan - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Kartuizerlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 41.

  2022_CBS_01322 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Marseillestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Marseillestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 42.

  2022_CBS_01323 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ommegangstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ommegangstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 43.

  2022_CBS_01324 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Maurice Dupuislaan- nieuwe verkeersmaatregelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Maurice Dupuislaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 44.

  2022_CBS_01325 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Reigerstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Reigerstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 45.

  2022_CBS_01326 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ganzendries- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ganzendries op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
 • 47.

  2022_CBS_01327 - Overheidsopdracht werken - Heraanleg Zandberg, deel Koningstraat en deel Onderstraat te Gent in het kader van het onderhoudsbestek TDW/2018/003 - ID4377 - derde herhaling - Deelopdracht TDW/2018/003/32 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_01328 - Heraanleg van de Overpoortstraat te Gent - ontwerpplannen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen worden de definitieve ontwerpplannen voor de heraanleg van de Overpoortstraat te Gent ter goedkeuring voorgelegd.

  (kenmerk: TDWCOL2022/23)

 • 49.

  2022_CBS_01329 - Wegnemen openbare verlichting aan het bouwblok De Gentse Haard tussen Aloïs Joosstraat en Nicolaas Zannekinstraat te Gent (OV22-A41) - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd zijn goedkeuring te geven aan het wegnemen van twee bestaande verlichtingsmasten met verlichtingsarmaturen aan het bouwblok De Gentse Haard tussen de Aloïs Joosstraat en de Nicolas Zannekinstraat te Gent door Imewo die als distributienetbeheerder instaat voor het beheer en de exploitatie van het openbare verlichtingsnet op het Gentse grondgebied, voor de geraamde kostprijs van 655,64 euro + 139,78 euro (21% btw) = 805,42 euro.

  Kenmerk Imewo: 347978-offe/MV – 10 december 2021
  Ons kenmerk: TDWCOL/2022/24 – OV22-A41

 • 50.

  2022_CBS_01330 - Heraanleg deel Emanuel Hielstraat te Gentbrugge - ontwerpplannen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen worden de definitieve ontwerpplannen voor de heraanleg deel Emanuel Hielstraat te Gentbrugge ter goedkeuring voorgelegd.

  (kenmerk: TDWCOL2022/20)

 • 51.

  2022_CBS_01331 - Nieuwe beheersovereenkomst in het kader van de gebiedsontwikkeling The Loop - Overname regulier beheer en onderhoud van in dienst gestelde infrastructuren, constructies en installaties - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_01332 - Maatregel tegen de onrechtmatige versmalling van het oost-west gedeelte van buurtweg 18 ter hoogte van kasteeldomein Mariasteen te Afsnee (Gent 26ste afdeling Afsnee) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_01333 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie - Werkhuizenstraat - BODEMONDERZOEK [P-266864] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Stad Gent - Dienst Milieu en Klimaat - Botermarkt 1 9000 Gent voor het uitvoeren van werken in het kader van een bodemonderzoek (reservatievergunning/domeintoelating):

  • plaatsen peilbuizen in Werkhuizenstraat
  Deze werken zijn reeds uitgevoerd - Regularisatie
 • 54.

  2022_CBS_01334 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kwaadham ea [P-265407] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting, gasleidingen, voetpadkast in Ridderstraat, Kwaadham, St-Jacobsnieuwstraat, Erpelsteeg, Jan Palfijnstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 38 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 31/12/2022.

 • 55.

  2022_CBS_01335 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Koningsdonkstraat ea [P-262054] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Koningsdonkstraat – Tineke van Heulestraat – Grootmeersweg – Emiel Van Swedenlaan - Sloversdreef

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 33 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 56.

  2022_CBS_01336 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Eugeen Zettermanstraat ea [P-264075] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Jozef Vervaenestraat – Eugeen Zettermanstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 57.

  2022_CBS_01337 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Weldadigheidsstraat ea [P-264072] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Hagepreekstraat – Doorgangstraat – Weldadigheidstraat – Moriaanstraat - Veldwijkstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 58.

  2022_CBS_01338 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Langestraat ea - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Langestraat – Kleine Kerkstraat – Willem Blanckestraat – Doorgangstraat – Hoefijzerstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 59.

  2022_CBS_01339 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Moriaanstraat ea [P-264079] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Jozef Vervaenestraat – Moriaanstraat – Vlinderstraat – Weidestraat - Walstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 60.

  2022_CBS_01340 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Langestraat ea [P-264077] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Langestraat – Petrus De Meyerstraat – Van den Heckestraat – Guido Gezellestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 61.

  2022_CBS_01341 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ploegstraat ea [P-264423] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Ploegstraat – Walstraat – Jozef Vervaenestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 62.

  2022_CBS_01342 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - August Van Bockxstaelestraat ea [P-265733] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in August Van Bockxstaelestraat – Driesstraat – August Van Lokerenstraat – Langestraat – Steenhouwersstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/07/2023.

 • 63.

  2022_CBS_01343 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Landjuweelstraat ea [P-265770] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Harmoniestraat – Landjuweelstraat – Onderwijsstraat – August Van Bockxstaelestraat – Driesstraat – Edward Blaesstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 64.

  2022_CBS_01344 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - August Van Bockxstaelestraat ea [P-265766] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Onderwijsstraat – August Van Bockxstaelestraat – Steenhouwersstraat – Bruselsesteenweg – August Van Lokerenstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 65.

  2022_CBS_01345 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - DG013_Distributie_5527.0091 - Edward Blaesstraat ea [P-265934] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Bisschopstraat – Edward Pynaertkaai – Edward Blaesstraat - Onderwijsstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 66.

  2022_CBS_01346 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hilarius Bertolfstraat ea [P-265935] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Hilarius Bertolfstraat – Rederijkersstraat - Hoveniersstraat, Huurhouderijstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 67.

  2022_CBS_01347 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Edward Pynaertkaai ea [P-265774] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Edward Pynaertkaai – Brusselsesteenweg - Fransevaart

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 68.

  2022_CBS_01348 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Katwilgenstraat [P-265421] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Katwilgenstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 69.

  2022_CBS_01349 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Katwilgenstraat ea [P-265417] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Katwilgenstraat, Aalscholverstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 70.

  2022_CBS_01350 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Meierij ea [P-264543] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Frans De Mildreef - Meierij

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 71.

  2022_CBS_01351 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Kleine Kerkstraat ea [P-265267] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Kleine Kerkstraat – Willem Blanckestraat – Ledebergstraat – Hoefijzerstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 72.

  2022_CBS_01352 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Hilarius Bertolfstraat ea [P-265727] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Edmond Van Hoorebekestraat – Veldwijkstraat – Hillarius Bertolfstraat – Van den Heckestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 73.

  2022_CBS_01353 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ajuinmarktstraat ea [P-265383] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Steenhouwersstraat – Langestraat – Ajuinmarktstraat – August Van Lokerenstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 74.

  2022_CBS_01354 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Posthoornstraat ea [P-265307] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Posthoornstraat – Fransevaart - Scheldekaai

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 75.

  2022_CBS_01355 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Brusselsesteenweg ea [P-265312] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Brusselsesteenweg – Louis Van Houttestraat – Arthur Latourstraat – Posthoornstraat – Louis De Smetstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 76.

  2022_CBS_01356 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gentstraat [P-268861] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Gentstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 27/08/2022.

 • 77.

  2022_CBS_01357 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gebroeders de Smetstraat ea [P-268846] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen in Gebroeders de Smetstraat, Aloïs Joosstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 7 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 30/12/2022.

 • 78.

  2022_CBS_01358 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ingelandgat ea [P-267864] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen in Ingelandgat, Sint-Michielsstraat, Zwartezustersstraat, Alexianenplein, Struifstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 44 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 30/06/2022.

 • 79.

  2022_CBS_01359 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Langestraat ea [P-264694] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Langestraat – Guido Gezellestraat – Moriaanstraat – Hagepreekstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 80.

  2022_CBS_01360 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Bernheimlaan ea [P-266106] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Bernheimlaan – Oude Brusselseweg – Maurits Sabbestraat – Jacob Van Arteveldestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 81.

  2022_CBS_01361 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Oude Brusselseweg ea [P-266120] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Land van Rodelaan – Oude Brusselseweg – Bernheimlaan – Frederik Burvenichstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 22 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 82.

  2022_CBS_01362 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Floristenstraat ea [P-264711] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Floristenstraat – Frans De Coninckstraat – Adolf Van Ooteghemstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 83.

  2022_CBS_01363 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Moriaanstraat ea [P-264703] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Moriaanstraat – Hagepreekstraat – Veldwijkstraat – Weidestraat – Walstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 84.

  2022_CBS_01364 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Scheldekaai ea [P-265708] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Neerscheldestraat – Scheldekaai – Rosa Geingerstraat - Hogepontstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 9 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 85.

  2022_CBS_01365 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Lededries ea [P-265949] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Lededries – Driesstraat – Langestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 86.

  2022_CBS_01366 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ledebergstraat ea [P-265940] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Friedrich Froebelstraat – Ledebergstraat - Binnenweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 4 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 87.

  2022_CBS_01367 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Binnenweg ea - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Binnenweg – Pieter Lachaertstraat – Hundelgemsesteenweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 88.

  2022_CBS_01368 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Doornsteeg ea [P-265981] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting in Doornsteeg, Veermanplein, Gebroeders Van Eyckstraat, Pieter de Keyserestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 15 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 06/06/2023.

 • 89.

  2022_CBS_01369 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Edward Pynaertkaai [P-265946] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Edward Pynaertkaai

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 90.

  2022_CBS_01370 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Driesstraat ea [P-265268] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Driesstraat – August Van Lokerenstraat – Langestraat – Hoveniersstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 01/03/2023 tot 01/12/2023.

 • 91.

  2022_CBS_01371 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Jan Samijnstraat ea [P-266110] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Dwarsstraat – Bassijnstraat – Kerkstraat – Jan Samijnstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 92.

  2022_CBS_01372 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Brusselsesteenweg ea [P-266097] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Brusselsesteenweg – Ankerslaan - Kluisstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 6 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 93.

  2022_CBS_01373 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Emanuel Hielstraat ea [P-266032] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fiberklaar bv - Raymonde de Larochelaan 13 9051 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak(ken) in Emanuel Hielstraat – Frederik Burvenichstraat – Meersemdries – Valerius De Saedeleerstraat – Leon De Loofstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 16 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 01/02/2023.

 • 94.

  2022_CBS_01374 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Neringstraat ea [P-268427] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Neringstraat, Blijde Inkomststraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 28/02/2023.

 • 95.

  2022_CBS_01375 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Belgiëlaan [P-268257] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van gasleidingen in Belgiëlaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 27/02/2023.

 • 96.

  2022_CBS_01376 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Gasthuisstraat ea [P-268124] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting, gasleidingen, lichtmasten in Gasthuisstraat, Pijphoekstraat,Sint-Rafaelstraat, Leonard de Laviestraat, Ooistraat, Wittewalle

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 55 kalenderdagen in de referentieperiode van 10/02/2022 tot 19/04/2023.

 • 97.

  2022_CBS_01377 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke constructie - Heilig-Hartplein 7, Gent - tijdelijke brievenbus - [P-260931] - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Bpost, Klipperstraat 76, 9000 Gent een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een tijdelijke constructie, meer bepaald voor het plaatsen van een tijdelijke brievenbus op het Heilig-Hartplein 76, 9000 Gent.
 • 98.

  2022_CBS_01378 - Overheidsopdracht van diensten - Opmaak kader, verordening en modelberekening stedenbouwkundige (financiële) lasten - ID 5243 – TDS/2021/002 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 100.

  2022_CBS_01380 - Verzoek om op te treden als architect - Sierheesterlaan, 9030 Mariakerke - Advies

  Goedgekeurd
 • 101.

  2022_CBS_01381 - OMV_2021189253 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een hoogstammige boom - zonder openbaar onderzoek - Georges Wibierdreef 12, 9040 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het vellen van een hoogstammige boom
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 26 februari 2022

  • Aanvrager: Sylvia Gildemyn
  • Adres: Georges Wibierdreef 12, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 261 F4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

 • 102.

  2022_CBS_01382 - OMV_2021191757 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 3 bomen - zonder openbaar onderzoek - Schepenstraat 25, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het rooien van 3 bomen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 28 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Leen Lippens
  • Adres: Schepenstraat 25, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 1054 D2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 103.

  2022_CBS_01383 - OMV_2020020396- aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van het Logistiek Centrum Infrastructuur met dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters met inbegrip van de aanleg van een nieuwe gemeenteweg – samenvatting en bespreking bezwaren openbaar onderzoek - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een Logistiek Centrum Infrastructuur met dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters
  • Bevoegde overheid: Vlaamse overheid

  • Procedure: gewone procedure

  • Aantal bezwaren: 2 schriftelijke en 24 digitale bezwaren. 

  • Aanvrager: INFRABEL nv pr
  • Adres: Boentweg en Koningin Fabiolalaan , 9000 Gent (afd. 9) sectie I 193 A, (afd. 9) sectie I 201/2, (afd. 9) sectie I 649/52 B2, (afd. 9) sectie I 649/52 V, (afd. 9) sectie I 649/59 K en (afd. 9) sectie I 649/59 L

   

  De bezwaren en opmerkingen uit het openbaar onderzoek met betrekking tot de Omgevingsvergunningsaanvraag OMV_2020020396- voor het bouwen van het Logistiek Centrum Infrastructuur met dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters met inbegrip van de aanleg van een nieuwe gemeenteweg, worden samengevat en geëvalueerd en als aanvulling op het advies van 6 januari 2022 overgemaakt aan de vergunningverlenende overheid.

 • 104.

  2022_CBS_01384 - OMV_2021183489 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de bestaande gevelbekleding - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 285, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het vernieuwen van de bestaande gevelbekleding
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Ivan Keppens
  • Adres: Sint-Denijslaan 285, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 350 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 105.

  2022_CBS_01385 - OMV_2021149776 R - Weigering omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een perceel in 3 loten, 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing - met openbaar onderzoek - Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

   

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een perceel in 3 loten: 2 voor halfopen en 1 voor gesloten bebouwing
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

  • Uiterste beslissingsdatum: 27 februari 2022

  • Aanvrager : de heer Herman Roose

  • Adres : Louis Delebecquelaan, 9051 Afsnee

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

   

 • 106.

  2022_CBS_01386 - OMV_2021156339 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een kunststofverpakkingsbedrijf (IIOA + SH) - met openbaar onderzoek - Ottergemsesteenweg-Zuid 803, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een kunststofverpakkingsbedrijf (IIOA + SH)
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: AMCOR FLEXIBLES TRANSPAC bv en de heer Stefaan Van den Bossche
  • Adres: Ottergemsesteenweg-Zuid 803, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 364 S2, (afd. 8) sectie H 364 T2, (afd. 8) sectie H 364 H3, (afd. 8) sectie H 364 B4, (afd. 8) sectie H 364 K4, (afd. 24) sectie B 532 B2 en (afd. 24) sectie B 539 N

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 107.

  2022_CBS_01387 - OMV_2021140443 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en bouwen van een tuinberging- met openbaar onderzoek - Hogekouterhof 11, 9030 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning en bouwen van een tuinberging

  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 1 maart 2022

  • Aantal bezwaren: 1 bezwaar.

  • Aanvrager: BURO C-ARCHITECTEN bvba en Ico  Maly - Fatma Arikoglu
  • Adres: Hogekouterhof 11, 9030 Gent (afd. 29) sectie A 525 A4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 108.

  2022_CBS_01388 - OMV_2021132877 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning met ingebouwde garage en het rooien van 4 bomen - zonder openbaar onderzoek - Mazestraat , 9030 Mariakerke - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het oprichten van een eengezinswoning met ingebouwde garage en het rooien van 4 bomen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Tugay Gungor
  • Adres: Mazestraat , 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 474 A2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 109.

  2022_CBS_01389 - OMV_2021147151 K - aanvraag omgevingsvergunning voor GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders - zonder openbaar onderzoek - Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: GSP073 - Inrichting B-TR (DRP) - het bouwen van een (tijdelijk) depot voor de huisvesting van de treinbestuurders en -begeleiders
  • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aanvrager: NATIONALE MAATSCHAPPIJ DER BELGISCHE SPOORWEGEN
  • Adres: Koningin Maria Hendrikaplein 1, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 649 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 110.

  2022_CBS_01390 - OMV_2021175718 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning - zonder openbaar onderzoek - Schuiterstraat 28, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van een buitenzwembad met de exploitatie van een bronbemaling, de regularisatie van een gerooide boom, het aanleggen van een groendak op de garage en het verminderen van de verharding rond de woning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 13 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Eddy Vanoverbeke
  • Adres: Schuiterstraat 28, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 853 L

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 111.

  2022_CBS_01391 - OMV_2021165743 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen van een carport
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 4 maart 2022

  • Aantal bezwaren: 1 bezwaar.

  • Aanvrager: Yves Van Belleghem
  • Adres: May Sartonstraat 6, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie B 576 C3

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 112.

  2022_CBS_01392 - OMV_2021179839 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel - zonder openbaar onderzoek - Hofbouwlaan 6, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van een reeds aangebrachte uitkragende lichtbak voor publiciteitsdoeleinden aan de gevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: Dirtzen Desnouck
  • Adres: Hofbouwlaan 6, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 1 G13

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 113.

  2022_CBS_01393 - OMV_2021136120 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Hoveniersstraat 45, 9050 Ledeberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: Peter Moorkens - Annemie Van Dyck
  • Adres: Hoveniersstraat 45, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 177 V6

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 114.

  2022_CBS_01394 - OMV_2021185475 K - aanvraag omgevingsvergunning voor aanvraag hospitawonen - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 72, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: aanvraag hospitawonen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Jan Van Dyck
  • Adres: Nekkersputstraat 72, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 804 R2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 115.

  2022_CBS_01395 - OMV_2021184953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw - zonder openbaar onderzoek - Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het regulariseren van het plaatsen van verlichte doosletters op een profiel tegen de gevel van een gebouw
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 20 februari 2022

  • Aanvrager: Arteveldehogeschool vzw
  • Adres: Brusselsepoortstraat 93, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3494 A

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

   

   

 • 116.

  2022_CBS_01396 - OMV_2021187746 K - aanvraag omgevingsvergunning voor nieuwe aanvraag hospitawoning - zonder openbaar onderzoek - August Van Bockxstaelestraat 26, 9050 Gent - Tijdelijke Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: nieuwe aanvraag hospitawoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Marianne Duquet
  • Adres: August Van Bockxstaelestraat 26, 9050 Gent (afd. 20) sectie A 187 S8

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 117.

  2022_CBS_01397 - OMV_2021088142 K - omgevingsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis - zonder openbaar onderzoek - Cornelis Sneyssonestraat en Elyzeese Velden 12-13, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

   

  • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis
  • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

  • Procedure: Gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 2 maart 2022

  • Aantal bezwaren bij eerste openbaar onderzoek: 4

  • Aantal bezwaren bij tweede openbaar onderzoek: 2

  • Aanvrager : Claeyssens en Couckuyt bvba en de heer Erwin Froyen

  • Adres : Cornelis Sneyssonestraat en Elyzeese Velden 12-13, 9000 Gent

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op.

   

   

   

 • 118.

  2022_CBS_01398 - OMV_2021185251 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en afwerken in pleisterwerk van een voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Karperstraat 83, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het isoleren en afwerken in pleisterwerk van een voorgevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: Esmeralda Borgo
  • Adres: Karperstraat 83, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 24 Y4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 119.

  2022_CBS_01399 - OMV_2021181223 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Matrozenstraat 5, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Yves Vermeulen
  • Adres: Matrozenstraat 5, 9000 Gent (afd. 7) sectie G 194/2 Z11

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 120.

  2022_CBS_01400 - OMV_2021184713 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Aaigemstraat 63, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: mevrouw Lisa Van Nieuwenhove
  • Adres: Aaigemstraat 63, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 278 C4

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 121.

  2022_CBS_01401 - OMV_2021176115 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak - zonder openbaar onderzoek - Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de uitvoering van een borstwering rond het vergunde terras van de derde verdieping en de regularisatie van een beplanking als afwerking van het platte dak
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Louk Koopmans
  • Adres: Hof ten Walle 1 en 2, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 3577 N

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 122.

  2022_CBS_01402 - OMV_2022006993 K - melding voor het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder - Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het voorzien van een nieuwe draagvloer boven de kelder
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Kris Goeteyn
  • Adres: Krijgsgasthuisstraat 81, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 319 M

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 123.

  2022_CBS_01403 - OMV_2021180698 K - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een inkomdeur - zonder openbaar onderzoek - Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: plaatsen van een inkomdeur
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 21 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Bert Van Hove
  • Adres: Louis De Smetstraat 40 en Wazenaarstraat 1D, 9050 Gent - Ledeberg (afd. 20) sectie A 58 Z

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 124.

  2022_CBS_01404 - OMV_2021163003 K - aanvraag omgevingsvergunning voor slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: slopen bestaande bebouwing en nieuwbouw eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: VESTA bvba
  • Adres: Steenhouwersstraat 88, 9050 Gent (afd. 20) sectie A 181 B10

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 125.

  2022_CBS_01405 - OMV_2021180152 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een bestemmingswijziging van bankfiliaal (kantoor) naar schoonheidssalon en recazaak en het plaatsen van publiciteit - zonder openbaar onderzoek - Dendermondsesteenweg 259, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: een bestemmingswijziging van bankfiliaal (kantoor) naar schoonheidssalon en recazaak en het plaatsen van publiciteit
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Nuri Göcen
  • Adres: Dendermondsesteenweg 259, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 944 G2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 126.

  2022_CBS_01406 - OMV_2021173128 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel - zonder openbaar onderzoek - Brankardierstraat 48, 9000 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanbrengen van gevelbekleding en isolatie op voor- en achtergevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aanvrager: Nina Van Damme
  • Adres: Brankardierstraat 48, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 371 E2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 127.

  2022_CBS_01407 - OMV_2021143033 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen en exploiteren van een labo-testgebouw en kantoren met ondergrondse parking en omgevingsaanleg - met openbaar onderzoek - Technologiepark-Zwijnaarde , 9052 Zwijnaarde - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het bouwen en exploiteren van een labo-testgebouw en kantoren met ondergrondse parking en omgevingsaanleg
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 17 februari 2022

  • Aantal bezwaren: 1 bezwaar.

  • Aanvrager: Daikin Europe N.V. nv
  • Adres: Technologiepark-Zwijnaarde , 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie B 100 G

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 128.

  2022_CBS_01408 - OMV_2021175767 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer - zonder openbaar onderzoek - Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg - Tijdelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: een functiewijziging van kamerwoning naar eengezinswoning met hospitakamer
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 februari 2022

  • Aanvrager: Johan Snellinckx
  • Adres: Toekomststraat 23, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1188 V5

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 129.

  2022_CBS_01409 - OMV_2021182953 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel - zonder openbaar onderzoek - Maïsstraat 36+, 9000 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de regularisatie van het maken van een deur in de voorgevel en het plaatsen van een spandoek op de gevel
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 21 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Sari Suleyman
  • Adres: Maïsstraat 36+, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 93 D

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 130.

  2022_CBS_01410 - OMV_2021180534 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging - zonder openbaar onderzoek - Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen van een bestaande meergezinswoning met 3 entiteiten en 5 garages, naar een meergezinswoning met 4 entiteiten en 4 garages + fietsenberging
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 21 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Ozgur Sezer
  • Adres: Brusselsesteenweg 673, 675 en 677, 9050 Gent (afd. 22) sectie B 198 H3

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 131.

  2022_CBS_01411 - OMV_2021179591 R - aanvraag omgevingsvergunning voor plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Ombeekhof 110, 9040 Gent - Vergunning

  Goedgekeurd

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: plaatsen van een veranda
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aanvrager: Filiz Ergün
  • Adres: Ombeekhof 110, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 1705 T

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 132.

  2022_CBS_01412 - OMV_2021179483 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Oostakkerdorp 56, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

  • Aanvrager: J & V CONSULTING bvba
  • Adres: Oostakkerdorp 56, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 287 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 133.

  2022_CBS_01413 - OMV_2021167746 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de renovatiewerken sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding - met openbaar onderzoek - Keiskantstraat 3, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: de renovatiewerken sporthal Keiskant, het bouwen van een fietsenstalling en het heraanleggen van verharding
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 8 maart 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING opdraver
  • Adres: Keiskantstraat 3, 9031 Drongen

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 134.

  2022_CBS_01414 - OMV_2021166414 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport - met openbaar onderzoek - Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een vrijstaande eengezinswoning na afbraak van de veranda, het bouwen van een carport
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 8 maart 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Quentin Van Thillo - Imke Matthys
  • Adres: Gemberstraat 4, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 88 D2

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 135.

  2022_CBS_01415 - OMV_2021115406 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het uitbreiden van een sportaccommodatie + het exploiteren van een grondwaterwinning - met openbaar onderzoek - Sint-Gerolfstraat 16, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het uitbreiden van een sportaccommodatie + het exploiteren van een grondwaterwinning
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: TUSSENGEMEENTELIJKE MAATSCHAPPIJ DER VLAANDEREN VOOR WATERVOORZIENING opdraver
  • Adres: Sint-Gerolfstraat 16, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 892 A

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 136.

  2022_CBS_01416 - OMV_2021150054 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam - met openbaar onderzoek - Dok-Zuid , Metselaarsstraat , Pijndersstraat en Warandestraat , 9000 Gent - Tijdelijke Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het tijdelijk plaatsen van containers bestemd voor huisvestiging van Jeugdhuis Zonder-Naam
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren. 

  • Aanvrager: de heer Kerem Yurtyapan
  • Adres: Dok-Zuid, Metselaarsstraat, Pijndersstraat en Warandestraat , 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2952/2 V7

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent tijdelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 137.

  2022_CBS_01417 - OMV_2021160073 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van het woonproject Krekelberg: het bouwen van een meergezinswoning bestaande uit 4 woonentiteiten, een buurtfietsparking en het verbouwen van 3 schuren naar 3 eengezinswoningen - met openbaar onderzoek - Dendermondsesteenweg 355, 357 en Krekelberg 36, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het realiseren van het woonproject Krekelberg: het bouwen van een meergezinswoning bestaande uit 4 woonentiteiten, een buurtfietsparking en het verbouwen van 3 schuren naar 3 eengezinswoningen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 22 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Björn De Mol  -  Delphine De Clercq Van Hecke
  • Adres: Dendermondsesteenweg 355, 357 en Krekelberg 36, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 951 A7, (afd. 19) sectie C 951 K7, (afd. 19) sectie C 951 X7 en (afd. 19) sectie C 951 Y7

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • HD 1.

  2022_CBS_01551 - OMV_2021145181 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een berging bij een garage, het verbouwen van een particuliere woning met 2 appartementen tot een woning met 1 appartement - met openbaar onderzoek - Rasphuisstraat 92A, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het slopen van een berging bij een garage, het verbouwen van een particuliere woning met 2 appartementen tot een woning met 1 appartement
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Steven Vanheule - Sophie Vermant
  • Adres: Rasphuisstraat 92A, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 2454 Z, (afd. 15) sectie F 2455 A2 en (afd. 15) sectie F 2455 H2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • HD 2.

  2022_CBS_01552 - OMV_2021185714 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van het Expo Park ten noorden van het containerpark, de hallen 6, 1 en 7 en rond hal 8 - zonder openbaar onderzoek - Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van het Expo Park ten noorden van het containerpark, de hallen 6, 1 en 7 en rond hal 8
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 16 februari 2022

  • Aanvrager: Flanders Expo nv
  • Adres: Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie A 208 C, (afd. 25) sectie A 210 L, (afd. 25) sectie A 239/4 M, (afd. 25) sectie A 239/4 L, (afd. 25) sectie A 253 R, (afd. 25) sectie A 253/2 C, (afd. 25) sectie A 253 E, (afd. 25) sectie A 253/2 D, (afd. 25) sectie A 253 P, (afd. 25) sectie A 253 N, (afd. 25) sectie A 259 K2, (afd. 25) sectie A 259 X3, (afd. 25) sectie A 259 C4, (afd. 25) sectie A 259 H4, (afd. 25) sectie A 259 E4, (afd. 25) sectie A 315 F, (afd. 25) sectie A 315 H, (afd. 25) sectie A 315 G, (afd. 25) sectie A 315 E, (afd. 25) sectie A 315 D, (afd. 25) sectie A 315 K, (afd. 25) sectie A 315 A en (afd. 25) sectie A 315 L

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 138.

  2022_CBS_01418 - Projectfiche tijdens onderzoeksfase 'Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem' - melding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan de melding voor projectfiche tijdens onderzoeksfase van het project 'Opmaak wijkmobiliteitsplan Sint-Denijs-Westrem' in het kader van OD10037 - Verbeteren van de leefkwaliteit door middel van selectieve bereikbaarheid.
 • 139.

  2022_CBS_01419 - Indienen van een verzoek tot nietigverklaring bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen het besluit van de deputatie van 6 januari 2022 waarbij een omgevingsvergunning is verleend voor de tot afbraak van een bestaande oprit en de aanleg van een nieuwe oprit (OMV_2021083345) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 140.

  2022_CBS_01420 - Starterscontract voor ondernemingen - aanvragen en starterscontracten geadviseerd door het beoordelingscomité van 18 januari 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 143.

  2022_CBS_01423 - Bedrijventerrein Gentbrugge II - Verhuur van vrijstaande ruimte door Cinecon bv - Kennisneming - Kandidatuur TWG voor vestiging op het bedrijventerrein - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 144.

  2022_CBS_01424 - Verlenen van een toelage ter verfraaiing van handelspanden - Gustaaf Carelshof - 661-0712-21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 145.

  2022_CBS_01425 - Verlenen van een toelage ter verfraaiing van handelspanden - Coupure 235 - 660-2512-21 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 146.

  2022_CBS_01426 - Gratis starten voor ondernemingen te Gent - Terugbetaling van het inschrijvingsrecht bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen - lijst 12 gratis starten 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 147.

  2022_CBS_01427 - Standplaats per abonnement - markt Gentbrugge Schooldreef op maandag - opzeg - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 148.

  2022_CBS_01428 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - mutatie en uitbreiding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 149.

  2022_CBS_01429 - Standplaats per abonnement - markt Ledebergplein op zondag - mutatie en uitbreiding - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 150.

  2022_CBS_01430 - Standplaats per abonnement - markt Vrijdagmarkt op vrijdag - overdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 151.

  2022_CBS_01431 - Standplaats per abonnement - prondelmarkt Bij Sint-Jacobs en Beverhoutplein op vrijdag - toewijzing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 152.

  2022_CBS_01432 - Standplaats per abonnement - markt Vrijdagmarkt vrijdag en markt Ledebergplein op zondag - opschorting - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 153.

  2022_CBS_01433 - Standplaats per abonnement - markt Gentbrugge Schooldreef op maandag - toewijzing - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 154.

  2022_CBS_01434 - Standplaats per abonnement - markt Vrijdagmarkt op vrijdag - opschorting - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 155.

  2022_CBS_01435 - Overdracht standplaats kermisattractie op de Halfvastenfoor Gent en de Gentse Feestenfoor (GJ) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 156.

  2022_CBS_01436 - Arbeidsovereenkomst voor startbanen - Scholen voor Jongeren - Jongeren voor scholen - Aanduiden van een startbaner (AV-MHGMDS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 157.

  2022_CBS_01437 - Erkenning van een vzw als jeugdwerkinitiatief en toekenning van een startsubsidie - Weigering

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd Gezond Gent vzw, Frans van Ryhovelaan 317, bus c, 9000 Gent, niet te erkennen als jeugdwerkinitiatief en geen startsubsidie toe te kennen,  op basis van het 'Subsidiereglement voor jeugdwerkinitiatieven'.

 • 158.

  2022_CBS_01438 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van pyschopedagogisch consulent bij het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stad Gent (SA-VV-TABD-NS) - collegebesluit van 23 december 2021 - Intrekking

  Goedgekeurd
 • 159.

  2022_CBS_01439 - Tijdelijke aanstelling van bepaalde duur in een niet-gesubsidieerd ambt van psychopedagogisch consulent bij het Interstedelijk Centrum voor Leerlingenbegeleiding Stad Gent (SA-VV-TABD-NS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 160.

  2022_CBS_01440 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor personen met incontinentie, stomazorg of nood aan peritoneale dialyse - 4 de betaling 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 161.

  2022_CBS_01441 - Overheidsopdracht van werken - Onthardingsproject Paul de Smet de Naeyerpark - GD 02/2022 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 162.

  2022_CBS_01442 - Tondelier - Bijakte nr 4 aan de PPS-overeenkomst Herontwikkeling Gasmetersite Tondelier: afnamegarantie sociale woningen fase 2 - berekeningswijze aankoopprijs 9 sociale woningen in sociaal appartementsgebouw Armand - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 163.

  2022_CBS_01443 - Beëindigen van de samenwerkingsovereenkomst voor de acceptatie van het UiTPAS programma met een individuele aanbieder - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 164.

  2022_CBS_01444 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102700/2017 van 21/06/2017 - Tolhuislaan, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 165.

  2022_CBS_01445 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.103100/2021 van 20/01/2022 - Poolse-Winglaan, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 166.

  2022_CBS_01446 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102900/2021 van 06/01/2022 - Emilius Seghersplein, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 167.

  2022_CBS_01447 - Administratieve akte van vaststelling van leegstand - inwilligen betwisting - dossier VOL16099 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 168.

  2022_CBS_01448 - Administratieve akte van vaststelling van leegstand - inwilligen betwisting - dossier VOL16081 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 169.

  2022_CBS_01449 - Administratieve akte van vaststelling van leegstand - inwilligen betwisting - dossier VOL16130 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 170.

  2022_CBS_01450 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL16127 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 171.

  2022_CBS_01451 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL13832 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 172.

  2022_CBS_01452 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL07537 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 173.

  2022_CBS_01453 - Vrijstelling van belasting op leegstaande woningen en gebouwen - dossier VOL10300 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 174.

  2022_CBS_01454 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL12602 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 175.

  2022_CBS_01455 - Subsidie voor het aanbrengen van groendaken - 10 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 176.

  2022_CBS_01456 - Subsidie voor het aanbrengen van groendaken - 15 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 177.

  2022_CBS_01457 - Subsidie voor het aanbrengen van groendaken - 16 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 178.

  2022_CBS_01458 - Subsidie voor het aanbrengen van groendaken - 16 dossiers - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 179.

  2022_CBS_01459 - Stedelijke Woonraad - Samenstelling adviesraad - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 180.

  2022_CBS_01460 - Toewijzing transitwoning Emile Moysonlaan 10 - Bekrachtiging

  Goedgekeurd
 • 181.

  2022_CBS_01461 - 15597/M/1 - Geluidsuitzending - op zaterdag 26 februari 2022 (Omloop het Nieuwsblad) in 't Kuipke te Gent

  Goedgekeurd

  Locatie:

  Eugène Felixdreef zn,9000 Gent

  Omschrijving aanvraag:

  op zaterdag 26 februari 2022 (Omloop het Nieuwsblad) in 't Kuipke te Gent

  Beslissing

  toelating verleend

 • 182.

  2022_CBS_01462 - 20224 - vraag tot schrapping risicogrond Rechtstraat zn (afd 13 sectie B nr 258B) te 9042 Gent-Desteldonk (6104/E/1, 5127/E/1, 3168/E/1)

  Goedgekeurd
 • 183.

  2022_CBS_01463 - OMV_2021157874 - aanvraag omgevingsvergunning voor het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA) - met openbaar onderzoek - Industrieweg 118, 9032 Wondelgem - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het verder exploiteren en veranderen van een transportbedrijf (IIOA)
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: mevrouw Olivia Adins en TRANSUNIVERSE Forwarding nv
  • Adres: Industrieweg 118, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 328 H, (afd. 30) sectie C 352 T, (afd. 30) sectie C 352 W, (afd. 30) sectie C 352 S en (afd. 30) sectie C 352 V

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

   

   

 • 184.

  2022_CBS_01464 - OMV_2022008669 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van een kelder, septische en infiltratieput - Hyacinth Lippensstraat 10, 9041 Oostakker - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van een kelder, septische en infiltratieput
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: mevrouw Lies Pittoors en de heer Stef Colpaert
  • Adres: Hyacinth Lippensstraat 10, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie C 420 P

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 185.

  2022_CBS_01465 - OMV_2022007886 - melding voor de exploitatie van een werkplaats voor metaal- en houtbewerking met opslag van gevaarlijke stoffen (bedrijf Ferro-Seaport gespecialiseerd het ontwerp en commercialisering van gietijzer, gietstaal en aluminium producten voor straat- en havenmeubilair) - Booiebos 6/B, 9031 Drongen - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een werkplaats voor metaal- en houtbewerking met opslag van gevaarlijke stoffen (bedrijf Ferro-Seaport gespecialiseerd het ontwerp en commercialisering van gietijzer, gietstaal en aluminium producten voor straat- en havenmeubilair)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: FERRO SEAPORT bvba
  • Adres: Booiebos 6/B, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 822 P

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 186.

  2022_CBS_01466 - OMV_2022011498 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van de aanleg van een zwembad - Irène Joliotstraat 3, 9032 Wondelgem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van de aanleg van een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Werner De Jaegher
  • Adres: Irène Joliotstraat 3, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 277 H3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 187.

  2022_CBS_01467 - OMV_2022011389 - melding voor het exploiteren van een zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (accumulatoren) - Zwijnaardsesteenweg 312-316D, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (accumulatoren)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Zwijnaardsesteenweg 312-316D, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 127 Z

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 188.

  2022_CBS_01468 - OMV_2022011398 - melding voor het exploiteren van een zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (accumulatoren) - Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (accumulatoren)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Schoonmeersstraat 52, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 412 L

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 189.

  2022_CBS_01469 - OMV_2022011414 - melding voor het exploiteren van een zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (accumulatoren) - Hogeheerweg 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een zendinstallatie voor mobiele telecommunicatie (accumulatoren)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Hogeheerweg 10, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie D 177 X en (afd. 25) sectie D 177 W

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 190.

  2022_CBS_01470 - OMV_2021121287 - aanvraag omgevingsvergunning voor tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling - zonder openbaar onderzoek - Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: tijdelijke bemaling en lozing van bemalingswater gekoppeld aan het project OMV2021120285 voor riolerings- en wegeniswerken in de Coupure Rechts + bijstelling
  • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aanvrager: FARYS btw-eenheid btwe
  • Adres: Akkerstraat 94, Contributiestraat 9-75 en Coupure 768-950, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 2426 E, (afd. 15) sectie F 2580 M, (afd. 15) sectie F 2597 D en (afd. 15) sectie F 2599 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 191.

  2022_CBS_01471 - OMV_2022008806 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling ikv werken Fluvius (plaatsen gasleiding) - Christoffel Columbuslaan 11, 9042 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling ikv werken Fluvius (plaatsen gasleiding)
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: TIJDELIJKE HANDELSVENNOOTSCHAP LLGI vvzrl
  • Adres: Christoffel Columbuslaan 11, 9042 Gent (afd. 14) sectie G 79 E en (afd. 14) sectie G 130 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 192.

  2022_CBS_01472 - OMV_2022012182 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad - Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: mevrouw Eva-Pilar Duran
  • Adres: Waterstraat 92, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 18) sectie B 196 L2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 193.

  2022_CBS_01473 - OMV_2022011462 - melding voor het exploiteren van twee bronbemalingen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van een ondergronds netwerk gasleidingen - Ringvaartweg-Wondelgem 10, 9032 Wondelgem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van twee bronbemalingen die noodzakelijk zijn voor het onderhoud van een ondergronds netwerk gasleidingen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: THV ARTES - GROUP vvzrl
  • Adres: Ringvaartweg-Wondelgem 10, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie A 143 B

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 194.

  2022_CBS_01474 - OMV_2021166803 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een bedrijf voor de productie van katalysatoren (IIOA en SH) - zonder openbaar onderzoek - Pantserschipstraat 301 en 331, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een bedrijf voor de productie van katalysatoren (IIOA en SH)
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aanvrager: de heer Jannes Colaert en SHELL CATALYSTS & TECHNOLOGIES BELGIUM nv
  • Adres: Pantserschipstraat 301 en 331, 9000 Gent (afd. 13) sectie S 320 Y, (afd. 13) sectie S 320 H2, (afd. 13) sectie S 320 G2 en (afd. 13) sectie S 320 K2

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 195.

  2022_CBS_01475 - OMV_2022010336 - melding voor het tjdelijk exploiteren van een bronbemaling voor het bouwen van een zwembad - François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het tjdelijk exploiteren van een bronbemaling voor het bouwen van een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Stijn Vanderkimpen
  • Adres: François Van Impelaan 15, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 521 V4

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 196.

  2022_CBS_01476 - OMV_2022011505 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de plaatsing van twee regenwaterputten - Burggravenlaan 350, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor de plaatsing van twee regenwaterputten
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Joris Van Kerkhove
  • Adres: Burggravenlaan 350, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 299 S3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 197.

  2022_CBS_01477 - OMV_2021050180 - aanvraag omgevingsvergunning voor de verandering van een onderhoudswerkplaats voor trailers met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden - met openbaar onderzoek - Industriepark-Drongen 1, 9031 Drongen - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de verandering van een onderhoudswerkplaats voor trailers met inbegrip van carrosseriewerkzaamheden
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 18 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Scania Belgium nv
  • Adres: Industriepark-Drongen 1, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 932 L

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 198.

  2022_CBS_01478 - OMV_2020095487 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen - met openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker - Vergunning

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen en verder exploiteren van een logistiek bedrijf van voornamelijk auto-onderdelen en de export van bloembollen
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 14 februari 2022

  • Aanvrager: TROPACK bv
  • Adres: Antwerpsesteenweg 1132 en 1136, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie C 12 K2, (afd. 17) sectie C 12 L2, (afd. 17) sectie C 13 F, (afd. 17) sectie C 16 Y en (afd. 17) sectie C 62 K

   

  Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 199.

  2022_CBS_01479 - OMV_2022012695 - melding voor het exploiteren van een mobiele breekinstallatie - Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een mobiele breekinstallatie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: DEVAGRO nv
  • Adres: Skaldenstraat 112-114, 9042 Desteldonk (afd. 13) sectie B 395 K

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 200.

  2022_CBS_01480 - OMV_2021145546 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen - zonder openbaar onderzoek - Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een inrichting gespecialiseerd in de op- en overslag van bulkgoederen (IIOA) + bijstellingen
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aanvrager: COMPAGNIE BELGE DE MANUTENTION nv
  • Adres: Henri Farmanstraat 25, 9000 Gent (afd. 12) sectie P 639 G20

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

   

   

 • 201.

  2022_CBS_01481 - OMV_2022011353 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie (GTSOM) voor mobiele telecommunicatie - Belfortstraat 5, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie (GTSOM) voor mobiele telecommunicatie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Belfortstraat 5, 9000 Gent (afd. 2) sectie B 1539 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 202.

  2022_CBS_01482 - OMV_2021174987 - aanvraag omgevingsvergunning voor het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond - zonder openbaar onderzoek - Dok-Noord 3, 9000 Gent - Weigering

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een tijdelijke bemaling voor het uitvoeren van bouwkundige werken en het uitgraven van verontreinigde grond
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 12 februari 2022

  • Aanvrager: CLEAN TECH INVESTMENTS bvba
  • Adres: Dok-Noord 3, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2729/2 S2, (afd. 1) sectie A 2735 C2, (afd. 1) sectie A 2735 E2 en (afd. 1) sectie A 2735 D2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • 203.

  2022_CBS_01483 - OMV_2022012594 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie - Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie ( GTNDL ) voor mobiele telecommunicatie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Nekkersberglaan 330-658, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 69 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 204.

  2022_CBS_01484 - OMV_2021167715 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks - met openbaar onderzoek - Landegemstraat 8A, 9031 Drongen - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een productiebedrijf van industriële preparaten en het plaatsen van een koeltoren, HS-cabine en bijkomende opslagtanks
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: GOVI PRODUCTION COMPANY nv
  • Adres: Landegemstraat 8A, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 798 D en (afd. 27) sectie D 799 F

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 205.

  2022_CBS_01485 - OMV_2022007904 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van septische putten en een regenwaterput - Hogeheerweg 27A, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor de aanleg van septische putten en een regenwaterput
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: de heer Geert De Paepe
  • Adres: Hogeheerweg 27A, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie D 371 V3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • HD 3.

  2022_CBS_01553 - OMV_2022005154 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie (GTSTP) voor mobiele telecommunicatie - Raveschootstraat 9, 9000 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie (GTSTP) voor mobiele telecommunicatie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Raveschootstraat 9, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2845 S2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

   

   

 • 206.

  2022_CBS_01010 - Afweging evenement: Inname van het Koning Albertpark in Gent voor de organisatie van Parkpop 2022 – 19/04/2022 – principiële beslissing - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het gebruik van het Koning Albertpark in Gent voor de organisatie van Parkpop 2022 op 19/04/2022 door VTK Gent vzw, Jozef Plateaustraat 22, 9000 Gent, principieel goed te keuren.

  Deze vraag tot principiële goedkeuring kadert in de toepassing van het afwegingskader met betrekking tot de impact van evenementen op het openbaar domein dat werd goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 14 juni 2018.

 • 207.

  2022_CBS_01486 - Verkoop in het kader van het project Herontwikkeling Gasmetersite 'Tondelier' fase 1A van het onroerend goed gelegen aan de Gasmeterlaan te 9000 Gent, en autostaanplaats Pa - 07 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 208.

  2022_CBS_01487 - Gebruik van het Kuipke voor de organisatie van een aantal oefeningen uitgevoerd door Brandweerzone Centrum in de periode van 04/02/2022 tot en met 22/02/2022 - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 209.

  2022_CBS_01488 - Overheidsopdracht van leveringen - Raamovereenkomst voor het leveren van klasmeubilair (2 percelen) - SLS/2021/016-ID5080 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 210.

  2022_CBS_01489 - Overheidsopdracht van leveringen voor de aankoop van milieuvriendelijke lichte bestelwagens - SLS/2020/018-ID4870 - opening 3 februari 2022 - Selectie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 211.

  2022_CBS_01490 - Overheidsopdracht van diensten - Buurthuis Malem - Architectuur, stabiliteit, technieken en EPB - FM/2021/150 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 212.

  2022_CBS_01491 - Jeugddienst - Verkorte selectieprocedure voor de functie van consulent-ondersteunend met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 213.

  2022_CBS_01492 - Onderwijscentrum Gent - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent-begeleidend (opvoedingswinkel) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 214.

  2022_CBS_01493 - Mobiliteitsbedrijf- Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent - ondersteunend (laad- en autodeelinfrastructuur)- Opstart functiespecifiek deel (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 215.

  2022_CBS_01494 - Dienst Milieu en Klimaat - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 216.

  2022_CBS_01495 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van meewerkende ploegbaas werkplaatsen (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 217.

  2022_CBS_01496 - Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van hoofdcontroleur beheer en onderhoud (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 218.

  2022_CBS_01497 - Dienst Vastgoed - Verkorte selectieprocedure voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectcoördinator - Slim ruimtegebruik) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 219.

  2022_CBS_01498 - Archief Gent - Verkorte selectieprocedure voor de functie van consulent - leidinggevend (archiefploeg) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 220.

  2022_CBS_01499 - Archief Gent - Verkorte selectieprocedure voor de functie van adjunct van directie - ondersteunend (collectiebeheerder) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 221.

  2022_CBS_01500 - Departement Financiën - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur - teamcoach + (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 222.

  2022_CBS_01501 - Dienst Feesten en Ambulante Handel - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 223.

  2022_CBS_01502 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds 4/5de contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35601- WED - OA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 224.

  2022_CBS_01503 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - WED _GA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 225.

  2022_CBS_01504 - Dienst Kinderopvang - Verzaking voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 33301 - WED - OVDB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 226.

  2022_CBS_01505 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 36721 - KMA - AW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 227.

  2022_CBS_01506 - Dienst Feesten en Ambulante Handel - hoofdtechnisch medewerker (m/v/x) - Vaste aanstelling in statutair verband - LRA - WD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 228.

  2022_CBS_01507 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - SL - KMA - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 229.

  2022_CBS_01508 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35237 - NK - JG - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 230.

  2022_CBS_01509 - IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 231.

  2022_CBS_01510 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36741 - LAK - DWE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 232.

  2022_CBS_01511 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36742 - WED - AVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 233.

  2022_CBS_01512 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds (4/5de) contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36722 - WED - AVD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 234.

  2022_CBS_01513 - Dienst Kinderopvang - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - wijziging besluit - Personeelsaanvraag 35386 - ICA - KVdL - Wijziging

  Goedgekeurd
 • 235.

  2022_CBS_01514 - Sportdienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van consulent (m/v/x) en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35401 - NIP - LDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 236.

  2022_CBS_01515 - Uitbreiding van de kandidatenlijst voor het jaar 2022 van lesgevers en monitoren voor sportactiviteiten van de Sportdienst - NIP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 237.

  2022_CBS_01516 - Medisch Sociaal Opvangcentrum - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35921 - KVH - LB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 238.

  2022_CBS_01517 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36261 - EHE - AC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 239.

  2022_CBS_01518 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 36262 - EHE - PVL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 240.

  2022_CBS_01519 - Groendienst - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 241.

  2022_CBS_01520 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van tuinier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 34721 - HHE - VL - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 242.

  2022_CBS_01521 - Groendienst - Verzaking voor de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35805- HHE - HR - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 243.

  2022_CBS_01522 - Werk & Activering - Groepswerk en ondersteuning - Ambtshalve herplaatsing in de graad van deskundig medewerker en de functie administratief medewerker (m/v/x) - LVR - VV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 244.

  2022_CBS_01523 - Groendienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van tuinier (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel tuinier (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35758 - HHE - SVV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 245.

  2022_CBS_01524 - Dienst Internationale relaties & netwerken - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - KLI - CR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 246.

  2022_CBS_01525 - Dienst Economie - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 35362 - TAC - FH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 247.

  2022_CBS_01526 - Staf Dep. Stedelijke ontwikkeling - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 248.

  2022_CBS_01527 - Dienst Internationale Relaties en Netwerken - Beëindiging van een overeenkomst van een beroepsinlevingsstage - Wederzijdse toestemming - ING - RSSS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 249.

  2022_CBS_01528 - Juridische Dienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van directeur (m/v/x) - Bevordering tot voltijds statutair directeur (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29002 - VED - CB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 250.

  2022_CBS_01529 - Archief Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 33681 - KLI - EDB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 251.

  2022_CBS_01530 - Dienst Kinderopvang - Arbeidsongeval - Toekenning van een rente - AVO - WV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 252.

  2022_CBS_01531 - Overheidsopdracht van werken - Overheidsopdracht van werken - Raamovereenkomst voor het herstellen en vernieuwen van vloerbekleding - FEG/2021/020/GDR/5150 - Gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 253.

  2022_CBS_01532 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (verantwoordelijke presentatie en participatie) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 254.

  2022_CBS_01533 - Departement Financiën - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach hulpdiensten) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 255.

  2022_CBS_01534 - Departement HR - Verkorte selectieprocedure voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 256.

  2022_CBS_01535 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit bevordering en aanwerving voor de functie van hoofdtechnisch medewerker - leidinggevend (leidinggevende elektriciteit) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 257.

  2022_CBS_01536 - Ontmoeten en Verbinden - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van administratief medewerker (gemengd) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 258.

  2022_CBS_01537 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van consulent ondersteunend (consulent projectondersteuning) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 259.

  2022_CBS_01538 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2019– kohierartikel 1879 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 260.

  2022_CBS_01539 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de tweede verblijven voor het aanslagjaar 2019 – kohierartikel 1891 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 261.

  2022_CBS_01540 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1615 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 262.

  2022_CBS_01541 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1635 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 263.

  2022_CBS_01542 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister voor het aanslagjaar 2020– kohierartikel 1698 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 264.

  2022_CBS_01543 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op woningen zonder inschrijving in het bevolkingsregister voor het aanslagjaar 2020– kohierartikel 2244 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 265.

  2022_CBS_01544 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op onbebouwde bouwgronden en kavels - KAVELS voor het aanslagjaar 2021– kohierartikel 418 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 266.

  2022_CBS_01545 - Vaststellen en uitvoerbaar verklaren van kohieren - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 267.

  2022_CBS_01546 - Het aangaan van een aantal rente-indekkingen op de bestaande schuldportefeuille van de Stad Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 268.

  2022_CBS_01547 - Gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 1983 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 269.

  2022_CBS_01548 - Bezwaar tegen een belastingaanslag op de inname van de openbare weg voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2019 en 2020 - kohierartikels 426 en 2356 - deels gegrond - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 270.

  2022_CBS_01549 - Ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020 – kohierartikel 752 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 271.

  2022_CBS_01550 - Ambtshalve ontheffing en gedeeltelijke ambtshalve ontheffing van een belastingaanslag op de inname van het openbaar domein voor het uitvoeren van werken voor het aanslagjaar 2020– kohierartikels 1714 - 1426 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_CBS_01551 - OMV_2021145181 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een berging bij een garage, het verbouwen van een particuliere woning met 2 appartementen tot een woning met 1 appartement - met openbaar onderzoek - Rasphuisstraat 92A, 9000 Gent - Weigering

  Aanvaard

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het slopen van een berging bij een garage, het verbouwen van een particuliere woning met 2 appartementen tot een woning met 1 appartement
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 11 februari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

  • Aanvrager: Steven Vanheule - Sophie Vermant
  • Adres: Rasphuisstraat 92A, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 2454 Z, (afd. 15) sectie F 2455 A2 en (afd. 15) sectie F 2455 H2

   

  Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

   

   

 • HD 2.

  2022_CBS_01552 - OMV_2021185714 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van het Expo Park ten noorden van het containerpark, de hallen 6, 1 en 7 en rond hal 8 - zonder openbaar onderzoek - Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem - Advies

  Aanvaard

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

  • Onderwerp: het aanleggen van het Expo Park ten noorden van het containerpark, de hallen 6, 1 en 7 en rond hal 8
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 16 februari 2022

  • Aanvrager: Flanders Expo nv
  • Adres: Maaltekouter 1, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie A 208 C, (afd. 25) sectie A 210 L, (afd. 25) sectie A 239/4 M, (afd. 25) sectie A 239/4 L, (afd. 25) sectie A 253 R, (afd. 25) sectie A 253/2 C, (afd. 25) sectie A 253 E, (afd. 25) sectie A 253/2 D, (afd. 25) sectie A 253 P, (afd. 25) sectie A 253 N, (afd. 25) sectie A 259 K2, (afd. 25) sectie A 259 X3, (afd. 25) sectie A 259 C4, (afd. 25) sectie A 259 H4, (afd. 25) sectie A 259 E4, (afd. 25) sectie A 315 F, (afd. 25) sectie A 315 H, (afd. 25) sectie A 315 G, (afd. 25) sectie A 315 E, (afd. 25) sectie A 315 D, (afd. 25) sectie A 315 K, (afd. 25) sectie A 315 A en (afd. 25) sectie A 315 L

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • HD 3.

  2022_CBS_01553 - OMV_2022005154 - melding voor het exploiteren van een Orange zendinstallatie (GTSTP) voor mobiele telecommunicatie - Raveschootstraat 9, 9000 Gent - Aktename

  Aanvaard

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een Orange zendinstallatie (GTSTP) voor mobiele telecommunicatie
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: ORANGE BELGIUM nv
  • Adres: Raveschootstraat 9, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2845 S2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.