Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 10/02/2022 - 08:31 Virtueel - Via Microsoft Teams

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Dienst Communicatie
Juridische Dienst

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid
Outreachend werken, Asiel en Vluchtelingen - Team Asiel en Vluchtelingen

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 1

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Projectpunt

Dienst Projectpunt

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Jeugddienst

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Onderwijs

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid - Directiesecretariaat

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Projectbureau Ruimte

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Staf

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon
Cluster Grond
Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Onderwijs

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon
Cluster Grond

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning
Team Belastingen Economie

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst