Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 09/06/2022 - 08:31 Collegezaal

Mededeling algemeen directeur

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Wonen
Team Belastingen Economie

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën

Team Beheer en Ondersteuning

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Toerisme
Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Werk en Activering (WS)

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Welzijn - team FM
Dienst FM Themagebouwen
Dienst FM Onderwijs

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Data en planning

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Back-office - Payroll
Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM beleidsondersteuning

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Persoon

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Onderwijscentrum Gent

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen
HRM

Departement Financiën

Team Hulpdiensten
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

IVA Mobiliteitsbedrijf

Fiets
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd goed te keuren
    • dat fietsparkeerplaatsen worden voorzien op de volgende locaties: Baliestraat 46, Bruilofstraat 25, Dampoortstraat 31, Huidevetterskaai 39-40, Karel Lodewijk Ledeganckstraat X Emile Clauslaan, Lange Boomgaardstraat 9, Oscar de Gruyterstraat 3, Sint-Eligiusstraat 12, Tuinwijklaan 83. 
    • dat fietsparkeerplaatsen worden verwijderd op de volgende locaties: Aannemersstraat to 210, Engelbert van Arenberghstraat 35, Gentstraat 391, Rozemarijnstraat 49.
    • dat fietsparkeerplaatsen worden verplaatst op de volgende locaties: Belfortstraat 28 naar Kammerstraat X Belforstraat 27, Engelbert van Arenberghstraat 56 naar 62, Kwaadham to 17 naar Kwaadham 52, Stapelplein 31 naar Stapelplein to 31, Weefselstraat 8 naar Weefselstraat X Vlasstraat.
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Dynamische Toegang 3
Straatparkeren

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Departement Stadsbouwmeester

Diensten van de Stadsbouwmeester

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Publiekszaken

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Financiën

Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst
IVA Historische Huizen Gent

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst