Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 07/04/2022 - 08:31 Digitaal - via MS Teams

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Persoonsgebonden
Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Coördinatie en Sodigent

Beleidsondersteuning

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Archief

Vredeshuis

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

IVA Stedelijk Onderwijs Gent

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs
Cluster Grond
Cluster Persoon

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team Beheer en Ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst

Politie - Directie Beheer

HRM
Financiën en Middelen

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Archief

Dienst Internationale Relaties en Netwerken

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

IVA Mobiliteitsbedrijf

Fiets
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Straatparkeren
Circuleren 2

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Dienst Stadsarcheologie en Monumentenzorg

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties/Archief

Archief Gent

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Educatieve Diensten
De Wereld van Kina - Huis en Tuin

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Ontmoeten en Verbinden

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Subsidies

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst