Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00062 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:34
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00062 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling 2022_CBS_00062 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aan de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg ligt een wijkpark met werknaam Sleutelbloempark. Het college van burgemeester en schepenen heeft op 28/10/2021 de ontwerpplannen voor het aanleggen van paden in dit wijkpark te Sint-Amandsberg goedgekeurd. Het betreft de gedeeltelijke heraanleg van de bestaande Sleutelbloemstraat als fiets- en wandelpad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en veiligheidsdiensten wordt voorgesteld om dit wijkpark te Sint-Amandsberg een officiële naam te geven en om de Sleutelbloemstraat gedeeltelijk te herbenoemen, meer bepaald het deel dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent  heeft voor deze locatie geen beschikbare toponiemen gevonden.

Voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat wordt voorgesteld de werknaam ‘Sleutelbloempark’ te officialiseren omdat die naam al is ingeburgerd in de buurt. 

Voor de gedeeltelijke herbenoeming van de Sleutelbloemstraat, meer bepaald het deel dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark met werknaam Sleutelbloempark, wordt na toetsing op gelijkluidendheid de naam ‘Zevensterpad’ voorgesteld. Een zevenster is een plant uit de sleutelbloemfamilie. Het is een plant die groeit in bossen op vochtige, zure en humeuze grond. De plant wordt 5–20 cm hoog en heeft kruipende wortelstokken. Aan de rechtopstaande stengel zitten een paar smalle blaadjes met aan de top een bladrozet van langwerpige, zwak getande bladeren. De zevenster bloeit in mei tot juli met witte (soms roze) langgesteelde bloemen met zeven (soms zes of acht) kelkbladen, kroonbladen en meeldraden, vandaar de naam zevenster (Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Zevenster). 

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Stelt de naam 'Sleutelbloempark' principieel vast voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.

Artikel 2

Stelt de naam 'Zevensterpad' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd plan nieuwe toestand en situatieplan.


Bijlagen

  • PL653 plan bestaande toestand
  • PL653 plan nieuwe toestand
  • PL653 situatieplan