Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00063 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:34
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00063 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling 2022_CBS_00063 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester en schepenen heeft op 09/05/2019 het 'Aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Smalleheerweg' en de daarmee gepaard gaande knip goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten werd beslist tot een gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent heeft voor deze locatie geen beschikbaar toponiem gevonden.

Aangezien in de buurt van deze locatie al wegen werden vernoemd naar verzetsstrijdsters WO II, werd binnen hetzelfde thema gezocht.

De naam ‘Emelia Dutrystraat’ wordt voorgesteld. Deze naam kan gebruikt worden na toetsing op gelijkluidendheid. Emelia Dutry is geboren te Gent 26.03.1882 en overleden te Gent 20.08.1963. Zij is de weduwe van dhr. Arthur Ocket en was eigenares van de tegelfabriek aan de Henleykaai 1. Het Joods Verdedigingscomité was een initiatief van het Onafhankelijkheidsfront. Vanuit het comité werd gezocht naar betrouwbare personen om Joodse kinderen te plaatsen. In Gent was het voornamelijk Emelia Dutry die zorgde voor de Joodse kinderen die uit Brussel kwamen. Ze zorgde voor plaatsing bij vrienden en familie in Gent. Twee Joodse kinderen hield ze zelf bij. Eén jongetje werd na de oorlog door de dochter van Emelia, Bernadette Ocket, geadopteerd. Emelia werd in 1994 met haar dochters erkend als Rechtvaardige (Bron: 'Uit de lus van de strop' - Sterck & De Vreese 2020 - Marc Verschooris).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen. 

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

Artikel 1

Stelt de naam 'Emelia Dutrystraat' principieel vast voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker zoals aangeduid in rode kleur op bijgevoegd situatieplan en plan nieuwe toestand.


Bijlagen

  • PL664 plan bestaande toestand
  • PL664 plan nieuwe toestand
  • PL664 situatieplan