Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00009 - 2021183 - vraag tot schrapping risicogrond Gasmeterlaan 98 (afd 10 sectie K nr 58 K4) te Gent (201001091)

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:32
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Tine Heyse

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00009 - 2021183 - vraag tot schrapping risicogrond Gasmeterlaan 98 (afd 10 sectie K nr 58 K4) te Gent (201001091) 2022_CBS_00009 - 2021183 - vraag tot schrapping risicogrond Gasmeterlaan 98 (afd 10 sectie K nr 58 K4) te Gent (201001091)

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • VLAREBO, Artikel 22
  • Bodemdecreet, Artikel 7

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56
  • VLAREBO, Artikel 22
  • Bodemdecreet, Artikel 7

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het college van burgemeester keurt de schrapping van de risicogrond goed.

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?
 

Notariaat Wondelgem, Cottenie, Beyer & De Neve, Geassocieerde Notarissen bv heeft een aanvraag ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 29 november 2021 tot schrapping van een risicogrond uit de gemeentelijke inventaris.
 
Volgende wordt aangevraagd:
 • Onderwerp: vraag tot schrapping risicogrond Gasmeterlaan 98 (afd 10 sectie K nr 58 K4) te Gent (201001091)

 Het perceel dat die de aanvrager wenst te schrappen als risicogrond is opgenomen in de gemeentelijke inventaris.

Volgende vergunningendossiers met risicorubrieken zijn van toepassing:
Dossier: 201001091 - Beslissing: 16 juni 1972 (deputatie)
Inrichting: Het Volk S.M. - Groothandel in brandstoffen, verder exploiteren van een autoherstelwerkplaats
Vergunde risico-rubrieken: 15.2., 17.3.4.2°a)2)

Volgende calamiteiten of klachten met betrekking tot de bodem zijn vastgesteld:
Er zijn geen calamiteiten of klachten gekend.

Het perceel is opgenomen in volgend bodemonderzoekendossier van OVAM:

OVAM Dossier: 10517 - Bodemonderzoek
Bij OVAM kan opgevraagd worden of het perceel al dan niet deel uit maakte van alle onderzoeken binnen dit dossier.

De motivatie van de aanvrager om het perceel als risicogrond te schrappen is als volgt:
Ik bezorg een foto de dato 11 februari 1980, waarop u de woning Gasmeterlaan 98 terugvindt. Nog daaronder bezorg ik u een foto van google street view, waarop u kan zien dat dit nog steeds de oorspronkelijke woning betreft. Kan u mij daarin volgen dat de risico-activiteit niet heeft plaats gevonden op het perceel sectie K, nummer 0058/00K004 Gasmeterlaan 98), welk thans verkocht wordt.

De motivatie is onderzocht door de Dienst Milieu en Klimaat.
 Vergunning 201001091 van 1972 werd tijdens de inventarisatie ruim ingetekend. Niet alle percelen zijn betrokken. Deze vergunning is een verderzetting van vergunning 201203294 van 1954, welke niet ingetekend werd op perceel 58K4. Op de plannen van 1954 is duidelijk dat op perceel 58K4 steeds een woning is geweest. De foto van 1980 van de aanvrager bevestigd dit en ook uit luchtfoto’s is dit af te leiden. De risicoactiviteiten gingen door op de omliggende percelen. Het perceel 58K4 kan geschrapt worden als risicoperceel.

Conclusie
De motivatie van de aanvrager wordt gevolgd. Het perceel kan geschrapt worden uit de gemeentelijke inventaris.
 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Elke gemeente beheert een inventaris van risicogronden die op haar grondgebied gelegen zijn. Het college van burgemeester en schepenen beschikt over voldoende informatie om het perceel te schrappen als risicogrond. Het perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris en deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen schrapt volgend perceel uit de gemeentelijke inventaris van risicogronden:
 (afd. 10) sectie K 58 K4
 Deze informatie wordt doorgegeven aan OVAM zodat zij dit ook toevoegen aan het grondeninformatieregister.