Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00183 - OMV_2021189957 K - melding voor het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume - Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:37
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00183 - OMV_2021189957 K - melding voor het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume - Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge - Aktename 2022_CBS_00183 - OMV_2021189957 K - melding voor het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume - Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

CITYNEST BVBA met als contactadres Kortrijksesteenweg 1004, 9000 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021189957) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 13 december 2021.

 

De melding met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume

• Adres: Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge

Kadastrale gegevens: afdeling 22 sectie B nr. 297W9

 

 

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte wanneer de gemelde handelingen meldingsplichtig of niet verboden zijn.

De gemelde handelingen zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en de geldende ruimtelijke voorschriften.

 

 

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door CITYNEST bvba (O.N.:0887584543) voor het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume, gelegen Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge