Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

2022_CBS_00210 - OMV_2021192619 R - melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping - Doornplasstraat 36, 9031 Drongen - Aktename

college van burgemeester en schepenen
do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams
Datum beslissing: do 06/01/2022 - 08:38
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter; Filip Watteeuw, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Hafsa El -Bazioui; Rudy Coddens, schepen; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Verontschuldigd

Sofie Bracke, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Mathias De Clercq, burgemeester-voorzitter
2022_CBS_00210 - OMV_2021192619 R - melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping - Doornplasstraat 36, 9031 Drongen - Aktename 2022_CBS_00210 - OMV_2021192619 R - melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping - Doornplasstraat 36, 9031 Drongen - Aktename

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 

Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikels 5 en 6.

 

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 56.
Het Decreet betreffende de omgevingsvergunning van 25 april 2014, artikel 107.

 

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

 

WAT GAAT AAN DEZE BESLISSING VOORAF?

 

Ann De Vreese met als contactadres Doornplasstraat 36, 9031 Gent heeft een aanvraag (OMV_2021192619) ingediend bij het college van burgemeester en schepenen op 17 december 2021.

 

De melding met stedenbouwkundige handelingen handelt over:

Onderwerp: het plaatsen van een terrasoverkapping

• Adres: Doornplasstraat 36, 9031 Drongen

• Kadastrale gegevensafdeling 27 sectie C nr. 129E

 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

 

WAAROM WORDT DEZE BESLISSING GENOMEN?

 

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte wanneer de gemelde handelingen meldingsplichtig of niet verboden zijn.

 

De gevraagde handelingen zijn in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, mits de voorwaarde strikt wordt nageleefd.

Activiteit

AC34300 Behandelen van omgevingsvergunningen

Besluit

Het college van burgemeester en schepenen beslist:

Artikel 1

Het college van burgemeester en schepenen neemt akte van de melding ingediend door Ann De Vreese voor het plaatsen van een terrasoverkapping, gelegen Doornplasstraat 36, 9031 Drongen.

  

Artikel 2

De aktename is afhankelijk van de strikte naleving van de volgende voorwaarden:

- art. 13 van het Algemeen Bouwreglement moet worden nageleefd, dit kan door de volgende aanpassingen uit te voeren:

Het opgevangen hemelwater mag niet rechtstreeks worden afgevoerd naar de openbare riolering.

De afvoer van het hemelwater dat terecht komt op deze veranda moet vertraagd gebeuren. Dit kan door het opgevangen hemelwater dat op de veranda terecht komt in de tuin te laten infiltreren, door de aanleg van een groendak of door het afvoeren van dit hemelwater naar een al dan niet bestaande hemelwaterput.