Terug
Gepubliceerd op 07/01/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen

do 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams

College van burgemeester en schepenen

 • Melding in de notulen van 14 oktober 2021: Besluit 2021_CBS_03865 werd ingetrokken bij besluit 2021_CBS_07499 op 23 december 2021

  Behandeld
 • Melding in de notulen van 14 oktober 2021: Besluit 2021_CBS_03869 werd ingetrokken bij besluit 2021_CBS_07500 op 23 december 2021

  Behandeld
 • Melding in de notulen van 25 november 2021: Besluit 2021_CBS_05751 werd ingetrokken bij besluit 2021_CBS_07161 op 23 december 2021

  Behandeld
 • 2.

  2022_CBS_00002 - Subsidieovereenkomst voor de projecten 'Geveltuinbrigade' en 'Planten met Buren' - Werkingsjaren 2022-2023 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBS_00003 - Samenwerkingsovereenkomst betreffende 'Sociaal woonproject Sint-Bernadettewijk ontwerp' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBS_00004 - Administratieve akte van vaststelling van leegstand - inwilligen betwisting - dossier VOL05479 - Weigering

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBS_00005 - Vrijstelling van belasting op ongeschikt en/of onbewoonbaar verklaarde woningen - dossier VOL14889 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBS_00006 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102800/2021 van 08/12/2021 - Kortrijksesteenweg, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBS_00007 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.102700/2021 van 15/12/2021 - Godshuizenlaan, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBS_00008 - Aansluiten bij herstelvordering van de Vlaamse Wooninspectie - GE.66.WI.103000/2021 van 16/12/2021 - Damaststraat, Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 1.

  2022_CBS_00246 - Toewijzing transitwoning Emile Moysonlaan 22 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBS_00009 - 2021183 - vraag tot schrapping risicogrond Gasmeterlaan 98 (afd 10 sectie K nr 58 K4) te Gent (201001091)

  Goedgekeurd

  Volgend perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
   (afd. 10) sectie K 58 K4

 • 10.

  2022_CBS_00010 - 2021184 - vraag tot schrapping risicogrond Sint-Denijslaan 271-279 (afd. 9 sectie I nr 299V3) te Gent (201203426, 201305327)

  Goedgekeurd

  Volgend perceel wordt geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
  Gent (afd. 9) sectie I 299 V3

 • 11.

  2022_CBS_00011 - 2021185 - vraag tot schrapping risicogrond Nieuwebosstraat 5 (afd 4 sectie D nrs 2114S5 en 2114R5 te 9000 Gent (1890/E/1)

  Goedgekeurd

  Volgende percelen worden geschrapt uit de gemeentelijke inventaris:
  Gent (afd. 4) sectie D 2114 S5 en (afd. 4) sectie D 2114 R5

 • 12.

  2022_CBS_00012 - OMV_2021192847 - melding voor het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put - Hulsdonk 10, 9042 Gent - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een verticale bemaling voor het plaatsen van een IBA put
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Lareco Infra nv
  • Adres: Hulsdonk 10, 9042 Gent (afd. 13) sectie A 87/2

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 13.

  2022_CBS_00013 - OMV_2021150470 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een verwerkings- en behandelingsbedrijf voor bodemassen (IIOA + SH) - met openbaar onderzoek - Hulsdonk 1, 9042 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een verwerkings- en behandelingsbedrijf voor bodemassen (IIOA + SH)
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: gewone procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 8 januari 2022

  • Aantal bezwaren:  geen bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar)

  • Aanvrager: SUEZ Treatment & Recycling nv
  • Adres: Hulsdonk 1, 9042 Gent (afd. 13) sectie A 245 K en (afd. 13) sectie A 245 H

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 14.

  2022_CBS_00014 - OMV_2021192001 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van infiltratiebekkens, septische en regenwaterput - Blauwstraat 112, 9032 Wondelgem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van infiltratiebekkens, septische en regenwaterput
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: UPLIFE bv
  • Adres: Blauwstraat 112, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie B 448 K3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 15.

  2022_CBS_00015 - OMV_2021194289 - melding voor het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een fietsbrug - Vijfhoekstraat , 9030 Mariakerke - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het exploiteren van een bronbemaling voor het plaatsen van een fietsbrug
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: VIABUILD
  • Adres: Vijfhoekstraat , 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 89 G

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 16.

  2022_CBS_00016 - OMV_2021193544 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput - Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van het vervangen van een inspectieput
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Thomas Van Laer
  • Adres: Sint-Simonstraat , 9050 Gentbrugge

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 17.

  2022_CBS_00017 - OMV_2021193555 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken - Sparappellaan , 9032 Wondelgem - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van rioleringswerken
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: Thomas Van Laer
  • Adres: Sparappellaan , 9032 Wondelgem

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 18.

  2022_CBS_00018 - OMV_2021195803 - melding voor de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van een zwembad - Alfons Biebuycklaan 22, 9050 Gentbrugge - Aktename

  Goedgekeurd

   

  Een melding van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: de exploitatie van een bronbemaling in functie van de plaatsing van een zwembad
  • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

  • Aanvrager: STEVEN CALLENS bvba
  • Adres: Alfons Biebuycklaan 22, 9050 Gentbrugge (afd. 23) sectie B 432 C3

   

  Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

   

   

 • 19.

  2022_CBS_00019 - OMV_2021127139 - aanvraag omgevingsvergunning voor het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA) - zonder openbaar onderzoek - Bronsstraat 7, 9000 Gent - Advies

  Goedgekeurd

   

  Een aanvraag omgevingsvergunning van de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

  • Onderwerp: het veranderen van een opslagbedrijf voor perliet en diatomeëenaarde (IIOA)
  • Bevoegde overheid: deputatie

  • Procedure: vereenvoudigde procedure

  • Uiterste beslissingsdatum: 19 januari 2022

  • Aanvrager: DICALITE STORAGE nv
  • Adres: Bronsstraat 7, 9000 Gent (afd. 12) sectie Q 147 F, (afd. 12) sectie Q 151 G en (afd. 12) sectie Q 223 V2

   

  Het college van burgemeester en schepenen geeft geen advies.

   

   

 • 20.

  2022_CBS_00020 - Reservering van grafpercelen op de stedelijke begraafplaatsen - november 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBS_00021 - Betaalde kelderconcessies op de stedelijke begraafplaatsen - november 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBS_00022 - Betaalde grafconcessies op de stedelijke begraafplaatsen - november 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBS_00023 - Betaalde grafconcessies op de stedelijke natuurbegraafplek- november 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBS_00024 - Inschrijving van ambtswege in de bevolkingsregisters - Dossier BZBVAI2021-27 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBS_00025 - Aanvraag van subsidies in het kader van klein historisch erfgoed bij de Provincie Oost-Vlaanderen - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 55.

  2022_CBS_00055 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching in 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 56.

  2022_CBS_00056 - Subsidieovereenkomst betreffende de organisatie van job- en taalcoaching, in dienstenchequebedrijven, in 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 57.

  2022_CBS_00057 - Gedeeltelijke uitbetaling saldo subsidie op basis van het 'subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de productiekosten voor evenementen in openlucht' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 58.

  2022_CBS_00058 - Terugvordering van een subsidie op basis van het subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van coronaveilige evenementen in 2021 (reeks 5) - 1 dossier - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 59.

  2022_CBS_00059 - Rechtzetting uitbetaling saldo subsidie op basis van het 'subsidiereglement voor de financiële ondersteuning van de productiekosten voor evenementen in openlucht' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBS_00026 - Lichten van de opties tot aankoop van onroerend goed gelegen te Drongen, Halewijnstraat - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBS_00027 - Opdracht van diensten - Voorwaarden voor het aanstellen van een notaris met betrekking tot diensten van juridische aard ten behoeve van de Stad Gent - Wijziging vennootschapsstructuur - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBS_00028 - Overheidsopdracht van werken - Vervangen van de besturing van de trekkenwand in de Minardschouwburg - FAG/2021/054-ID5245 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBS_00029 - Overheidsopdracht van werken - Instandhoudingswerken daken en buitenschrijnwerk in de Kunsthal Sint-Pietersabdij/De wereld van Kina, Sint-Pietersplein 9-15 te Gent - TDG/2018/030/EDC/INV/4599 - Wijziging van de opdracht - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBS_00030 - Overheidsopdracht van diensten - Studieopdracht voor de bouw van een logistieke hub site Westerbegraafplaats, Palinghuizen 143 te Gent (architectuur, stabiliteit, logistiek, technische uitrusting, omgevingsaanleg en EPB) - FAG/2021/057/TD/INV/5251 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBS_00032 - Overheidsopdracht van werken 'Restauratie kiosk Citadelpark (Louis Hanssensdreef, z.n.)' - FAG/2019/049 (ID: 4773) - bestek - Niet-gunning en voortzetting via gewijzigde procedure - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBS_00033 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor het uitvoeren en ondersteunen van diverse logistieke opdrachten met bijhorende dienstverlening - SLS/2021/070 – ID5179 - Selectie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBS_00034 - Overheidsopdracht van diensten - nieuwjaarsfeest Stad Gent en OCMW Gent op 14/01/2022 - SLS/2021/067-ID5174 - annulatie nieuwjaarsfeest - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBS_00035 - Dienst Kinderopvang - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en aanwerving voor de functie van onderhoudsmedewerker (huishoudhulp) (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBS_00036 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 27965 - AVW - SB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBS_00037 - FIN Wonen, werk en ruimte - Vrijwillige herplaatsing in een functie van een lagere graad - TAC - KV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBS_00038 - FM Beleidsondersteuning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van adjunct van de directie (m/v/x) en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 25360 - EVE - IVE - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBS_00039 - Dienst Vastgoed - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Ontslag door werknemer - Opzegging - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 40.

  2022_CBS_00040 - Dienst Publiekzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 34562 - EHE - LM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 41.

  2022_CBS_00041 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 34921 - EHE - MB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 42.

  2022_CBS_00042 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel administratief medewerker (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 34941 - EHE - MDW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 44.

  2022_CBS_00044 - Cultuurdienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29024 - MDD - MM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 45.

  2022_CBS_00045 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 31465 - ICA - RC - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 46.

  2022_CBS_00046 - Dienst Kinderopvang - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst - Wederzijdse toestemming - KMA - NB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 47.

  2022_CBS_00047 - Dienst Preventie voor Veiligheid - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van assistent (m/v/x) en de functie van gemeenschapswacht (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel gemeenschapswacht (m/v/x) - Personeelsaanvraag 33804 - LYM - ZM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 48.

  2022_CBS_00048 - Jeugddienst - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 31460 - ICA - EJ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 49.

  2022_CBS_00049 - Regie Gezondheid en Zorg - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 35240 - CDH - TLR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 50.

  2022_CBS_00050 - Medisch Sociaal Opvangcentrum - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 30534 - KVH - WM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 51.

  2022_CBS_00051 - Sportdienst - Kandidatenlijst lesgevers en monitoren sportactiviteiten 2022 - NIP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 52.

  2022_CBS_00052 - Zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord - Voorafname IFIC Dienst Kinderopvang - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 53.

  2022_CBS_00053 - Overheidsopdracht van diensten - Raamovereenkomst voor studieopdrachten voor architectuur, stabiliteit, technische uitrustingen en EPB-verslaggeving in diverse gebouwen van de Stad Gent - FAG/2021/041/FDM/INV/5220 - Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 54.

  2022_CBS_00054 - Dienst Selectie en Mobiele Ploeg - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • HD 4.

  2022_CBS_00249 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemene bedrijfsbelasting' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft in hoofdzaak een afwijkend stelsel voor elektriciteitsproducenten.

 • 60.

  2022_CBS_00060 - Overheidsopdracht van diensten - Contracten voor het aangaan van leningen ter financiering van het dienstjaar 2022 - FIN/2022.01 en FIN/2022.02 - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 61.

  2022_CBS_00061 - Rapportering bestuurlijke handhaving Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - Kennisneming

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

  • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
  • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
  • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
  • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
 • 62.

  2022_CBS_00062 - Principiële vaststelling van de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de namen 'Sleutelbloempark' en 'Zevensterpad' principieel vast te stellen voor het wijkpark aan de Sleutelbloemstraat en voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van het deel van de Sleutelbloemstraat dat wordt heraangelegd als fiets- en wandelpad en gelegen in het wijkpark te Sint-Amandsberg.

 • 63.

  2022_CBS_00063 - Principiële vaststelling van de naam 'Emelia Dutrystraat' voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de gemeenteraad wordt gevraagd de naam 'Emelia Dutrystraat' principieel vast te stellen voor de gedeeltelijke straatnaamwijziging van Smalleheerweg voor het wegsegment ten zuiden van R4 te Oostakker.

 • 64.

  2022_CBS_00064 - Gemeentelijke administratieve sancties - Aanstellingsbesluit - ambtenaar met vaststellingsbevoegdheid (A 2021-1757/HD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 65.

  2022_CBS_00065 - Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen - Bekrachtiging

  Goedgekeurd

  Met voorliggend besluit wordt de bekrachtiging gevraagd van de "Politieverordening tot verlenging van het bestuurlijk beslag ter bestrijding van geluidsoverlast veroorzaakt door motorvoertuigen" genomen door de burgemeester in toepassing van artikel 134, § 1, van de Nieuwe Gemeentewet op 23 december 2021 waarmee de mogelijkheid voor politie om motorvoertuigen die geluidsoverlast veroorzaken in beslag te nemen als preventieve politiemaatregel werd verlengd tot 31 maart 2022. 

  Het bestuurlijk beslag beoogt de vrijwaring en het herstel van de openbare rust en heeft reeds een zeer sterk preventief effectief gehad met een aanzienlijke daling van het aantal klachten en meldingen tot gevolg. 

 • 66.

  2022_CBS_00066 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen van 23 december 2021 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 67.

  2022_CBS_00067 - Bevelschrift tot betaling - Politie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 68.

  2022_CBS_00068 - Administratief en logistiek kader - Vacantverklaring van 4 betrekkingen van assistent (niveau C) bij de Interventiedienst - Dringende, externe contractuele werving voor de duur van 1 jaar - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 69.

  2022_CBS_00069 - Politie - Vacantverklaring van 46 betrekkingen in het operationeel en het administratief en logistiek kader - eerste mobiliteitscyclus 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 70.

  2022_CBS_00070 - Overheidsopdracht van leveringen en diensten - Onderhoudscontracten voor voertuigen en leveren van onderdelen, herstellen en onderhouden van voertuigen van de Politiezone Gent - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 71.

  2022_CBS_00071 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van reftermeubilair - 2021/4537- Bestek - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 72.

  2022_CBS_00072 - Opmaak bestelbonnen voor de dagelijkse werking van de Politiezone Gent voor het dienstjaar 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 73.

  2022_CBS_00073 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Gezondheid 2022-2023 - Comon-microlabwerking - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 74.

  2022_CBS_00074 - Samenwerkingsovereenkomst met subsidiëring Living Lab Onderwijs 2022-2023 – Jonge tieners in de stad - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 75.

  2022_CBS_00075 - Toekenning van een speciale machtiging voor het schenken van sterke dranken tijdens een occasionele drankgelegenheid op privaat domein welke publiek toegankelijk is - Galabal van de Economie - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 76.

  2022_CBS_00076 - Revitalisatie Nieuw Gent - Bouwveld 2 - Rerum Novarumplein - aanvraag van een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het indienen van de aanvraag voor de omgevingsvergunning voor het verkavelen van het Rerum Novarumplein, 9000 Gent, goed te keuren.


 • 77.

  2022_CBS_00077 - Overheidsopdracht van werken - N458 Gent - Wiedauwkaai: aanleg van een busbaan en rioleringswerken - stadsaandeel in de gunning - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 78.

  2022_CBS_00078 - Overheidsopdracht van werken - Insnoeren van het kruispunt Ekkergemstraat ter hoogte van het buurtpark aan de Krijgsgasthuisstraat te Gent in het kader van het onderhoudsbestek TDW/2018/027 - 2e herhaling - Deelopdracht TDW/2018/027/D34 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 79.

  2022_CBS_00079 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke of permanente constructie, diverse locaties te Gent - vervangen afvalkorven - afroep 44B - [P-257833] - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Ivago, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een permanente constructie, meer bepaald voor het vervangen, plaatsen en verplaatsen van afvalkorven - afroep 44 B, op diverse locaties te Gent.
 • 80.

  2022_CBS_00080 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Edgard Tinelstraat ea [P-254852] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van waterleidingen in Edgard Tinelstraat, Goedlevenstraat, Esperantotraat, Zingemkouterstraat, Karnemelkwegel

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 54 kalenderdagen in de referentieperiode van 30/12/2021 tot 12/10/2022.

 • 81.

  2022_CBS_00081 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Edgard Tinelstraat ea [P-257223] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Edgard Tinelstraat, Esperantostraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 48 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 31/01/2023.

 • 82.

  2022_CBS_00082 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Groenestaakstraat ea [P-258748] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen, openbare verlichting in Groenestaakstraat, Eeklostraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 09/07/2022 tot 09/07/2023.

 • 83.

  2022_CBS_00083 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Goedlevenstraat [P-258545] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Goedlevenstraat, Romain Clausstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 12/10/2022.

 • 84.

  2022_CBS_00084 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Goedlevenstraat ea [P-258532] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Goedlevenstraat, Edgar Tinelstraat, Zangvogellaan, Maalderijstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 12/10/2022.

 • 85.

  2022_CBS_00085 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Maaltemeers ea [P-258577] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Maaltemeers

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 02/01/2023.

 • 86.

  2022_CBS_00086 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) _ Frans Uyttenhovestraat [P-258551] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Frans Uyttenhovestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 1 kalenderdag in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 03/12/2022.

 • 87.

  2022_CBS_00087 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Pleispark [P-258657] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Pleispark

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 10/12/2022.

 • 88.

  2022_CBS_00088 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Sint-Godelievestraat [P-258523] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Sint-Godelievestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 31/12/2022.

 • 89.

  2022_CBS_00089 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Louis Schuermanstraat ea [P-259113] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Heilig Hartplein, Louis Schuermanstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 05/02/2023.

 • 90.

  2022_CBS_00090 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Dulle Grietlaan ea [P-259570] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Trevi - Dulle Grietlaan 17/1 9050 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Dulle Grietlaan, Boudewijn Van der Lorestraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 28/06/2022.

 • 92.

  2022_CBS_00092 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Ottergemsesteenweg [P-259598] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Ottergemsesteenweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 5 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 17/01/2023.

 • 93.

  2022_CBS_00093 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Armand Bourdonlaan ea [P-259079] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Armand Bourdonlaan, Maaltemeers

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 02/02/2023.

 • 94.

  2022_CBS_00094 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Beelbroekstraat ea [P-259575] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Luc Van Parijsstraat, Beelbroekstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 3 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 15/01/2023.

 • 95.

  2022_CBS_00095 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Maaltemeers ea [P-259572] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Maaltemeers, Leebeekstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 02/01/2023.

 • 96.

  2022_CBS_00096 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Industrieweg [P-259201] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Proximus - Kortrijksesteenweg 542 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen; ondergrondse bak in Industrieweg

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 15/02/2022 tot 15/02/2023.

 • 97.

  2022_CBS_00097 - Vergunning voor de inname van het openbaar domein door een nieuw terras - Dendermondsesteenweg 192 - [P-228922] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een vergunning te verlenen, voor het plaatsen van een terras bij horecazaak Mekapha, gelegen Dendermondsesteenweg  192, Gent.

 • 98.

  2022_CBS_00098 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke of permanente constructie, diverse locaties Gent - afvalkorven - afroep 49A [P-259962] - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Ivago, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een permanente constructie, meer bepaald voor het plaatsen van afvalkorven - afroep 49A, op diverse locaties te Gent.
 • 99.

  2022_CBS_00099 - Vergunning voor het plaatsen van een tijdelijke of permanente constructie diverse locaties Gent - afvalkorven - afroep 49B [P-259964] - Goedkeuring

  Goedgekeurd
  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd aan Ivago, Proeftuinstraat 43, 9000 Gent een vergunning te verlenen voor het plaatsen van een permanente constructie, meer bepaald voor het vervangen, verplaatsen en plaatsen van afvalkorven - afroep 49B, op diverse locaties te Gent.
 • 100.

  2022_CBS_00100 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Raymonde de Larochelaan [P-258556] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van openbare verlichting, gasleidingen, lichtmasten in Raymonde de Larochelaan

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 8 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 01/08/2022.

 • 101.

  2022_CBS_00101 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Heiveldstraat ea [P-259753] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van teledistributieleidingen in Heiveldstraat, Schuurstraat

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 2 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 16/01/2023.

 • 102.

  2022_CBS_00102 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Suikerijsteeg ea [P-259959] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan TMVW - Stropstraat 1 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van Plaatsen ondergrondse pompinstallatie met stuurkast en aansluiten hoofdriool op pompstation in Suiikerijsteeg, Muidepoort

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 14 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 31/12/2022.

 • 103.

  2022_CBS_00103 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Sint-Kruis-Winkeldorp [P-260438] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Sint-Kruis-Winkeldorp

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 12 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2021 tot 21/01/2023.

 • 104.

  2022_CBS_00104 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Wildebrake [P-260440] - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een toelating te verlenen aan Fluvius - Bomastraat 11 9000 Gent voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken (reservatievergunning/domeintoelating):

  • aanleg van electriciteitsleidingen in Wildebrake

  Deze werken worden volgens de planning van de aanvrager uitgevoerd binnen een termijn van 10 kalenderdagen in de referentieperiode van 06/01/2022 tot 21/01/2023.

 • 105.

  2022_CBS_00105 - Toelating voor het uitvoeren van werken aan nutsvoorzieningen op het gemeentelijk openbaar domein (reservatie) - Overmeersstraat ea [P-248075] - Weigering

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd de reservatievergunning/domeintoelating te weigeren aan Telenet - Antoon Catriestraat 18 9031 Gent-Drongen voor het uitvoeren van nuts- en infrastructuurwerken:

  • aanleg van teledistributieleidingen in Overmeersstraat, Kleine Gentstraat 
 • 106.

  2022_CBS_00106 - Subsidieovereenkomst voor de sloop van garages en bijgebouwen binnen het project 'Omgevingsaanleg CLT Meulestede' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 107.

  2022_CBS_00107 - Samenwerkingsovereenkomst in functie van uitwerking van het dossier 'stadsdistributie via water' - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 108.

  2022_CBS_00108 - Overheidsopdracht van diensten - Opmaak huisstijl van objecten en infrastructuur op en naast de waterlopen Handleiding voor ontwerpers van de publieke ruimte in Gent - Oplevering studieopdracht - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 109.

  2022_CBS_00109 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Hippolyte Metdepenningenstraat - regularisatie en nieuwe parkeerplaatsen voorbehouden voor elektrische voertuigen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Hippolyte Metdepenningenstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 110.

  2022_CBS_00110 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gentbruggekouter - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gentbruggekouter op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 111.

  2022_CBS_00111 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - E3-plein - regularisatie - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd een nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg E3-plein goed te keuren.

 • 112.

  2022_CBS_00112 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Domien de Waghemakerestraat - nieuwe anti-parkeermaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Domien de Waghemakerestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 113.

  2022_CBS_00113 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Sint-Bernadettestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Sint-Bernadettestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 114.

  2022_CBS_00114 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jutestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jutestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 115.

  2022_CBS_00115 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Jakob van Caeneghemstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Jakob van Caeneghemstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 116.

  2022_CBS_00116 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kaprijkestraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Kaprijkestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 117.

  2022_CBS_00117 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Kortrijksepoortstraat - verwijderen parkeerplaats voor personen met een handicap - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Kortrijksepoortstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 118.

  2022_CBS_00118 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Weldadigheidstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Weldadigheidstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 119.

  2022_CBS_00119 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Brusselsepoortstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Brusselsepoortstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 120.

  2022_CBS_00120 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Forelstraat - aanpassen parkeerplaatsen voorbehouden voor kortparkeren - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Forelstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 121.

  2022_CBS_00121 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Voorhavenlaan - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Voorhavenlaan op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 122.

  2022_CBS_00122 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Simon de Mirabellostraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Simon de Mirabellostraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 123.

  2022_CBS_00123 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Gontrodestraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Gontrodestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 124.

  2022_CBS_00124 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Roggestraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Roggestraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 125.

  2022_CBS_00125 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Textielstraat - nieuwe parkeerplaats voorbehouden voor autodelen - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Textielstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.

 • 126.

  2022_CBS_00126 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Liniestraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

  Goedgekeurd

  Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Liniestraat goed te keuren.


  • 127.

   2022_CBS_00127 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Speistraat - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

   Goedgekeurd

   Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Speistraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.


   • 128.

    2022_CBS_00128 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

    Goedgekeurd
    Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de afbakening zones 30 op grondgebied Gent op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
   • 129.

    2022_CBS_00129 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Mariakerksesteenweg - nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

    Goedgekeurd
    Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Mariakerksesteenweg op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
   • 130.

    2022_CBS_00130 - Nieuw aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer - gemeenteweg - Ekkergemstraat- nieuwe verkeersmaatregel - Goedkeuring

    Goedgekeurd
    Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd het aanvullend reglement van de politie op het wegverkeer betreffende de gemeenteweg Ekkergemstraat op te heffen en een nieuw aanvullend reglement goed te keuren.
   • 131.

    2022_CBS_00131 - OMV_2021163821 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van een boom
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Karel Kieckens
    • Adres: Gentbruggekouter 138, 9050 Gentbrugge (afd. 21) sectie A 67 Z2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 132.

    2022_CBS_00132 - OMV_2021170214 R - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien - zonder openbaar onderzoek - Jutestraat 74, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: de regularisatie van de bezetting van de dakkapel met crepi ipv leien
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 23 januari 2022

    • Aanvrager: Leo Maet
    • Adres: Jutestraat 74, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 435 L

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 133.

    2022_CBS_00133 - OMV_2021169056 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het vellen van een hoogstammige boom - zonder openbaar onderzoek - Wittewalle 76, 9041 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het vellen van een hoogstammige boom
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: Arnoud Blöte
    • Adres: Wittewalle 76, 9041 Gent (afd. 17) sectie A 1358 K

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

   • 134.

    2022_CBS_00134 - OMV_2021174059 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een kastanje - zonder openbaar onderzoek - Vroonstallestraat 42, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van een kastanje
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: Luc De Baets
    • Adres: Vroonstallestraat 42, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 62 M2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 135.

    2022_CBS_00135 - OMV_2021169560 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger - zonder openbaar onderzoek - Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen van een bestaande slipway, oeververdediging, aanlegsteiger en het aanleggen van een nieuwe oeververdediging met aanlegsteiger
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Jozef Jonckheere
    • Adres: Karel De Bondtlaan 32, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 1326 A3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 136.

    2022_CBS_00136 - OMV_2021164795 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een veranda - zonder openbaar onderzoek - Hagedoornlaan 13, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het plaatsen van een veranda
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Adem Küçük
    • Adres: Hagedoornlaan 13, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 5 W4

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 137.

    2022_CBS_00137 - OMV_2021164965 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van hoogstammige bomen - zonder openbaar onderzoek - Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van hoogstammige bomen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Maxime Audry
    • Adres: Antwerpsesteenweg 861, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 1200 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 138.

    2022_CBS_00138 - OMV_2021170844 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m - zonder openbaar onderzoek - Rosdamstraat , 9051 Sint-Denijs-Westrem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het realiseren van een natuuroase met een halfopen stalen frame in een halfronde vorm met een diameter van 6m en hoogte van 3m
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 24 januari 2022

    • Aanvrager: Agentschap voor Natuur en Bos
    • Adres: Rosdamstraat, 9051 Sint-Denijs-Westrem (afd. 25) sectie C 180 D en (afd. 25) sectie C 185 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 139.

    2022_CBS_00139 - OMV_2021166697 K - aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van een plataan - zonder openbaar onderzoek - Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: vellen van een plataan
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: Ellen Reznor
    • Adres: Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent (afd. 22) sectie B 321 A2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 140.

    2022_CBS_00140 - OMV_2021166677 K - aanvraag omgevingsvergunning voor vellen van een esdoorn - zonder openbaar onderzoek - Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: vellen van een esdoorn
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: Ellen Reznor
    • Adres: Frederik Burvenichstraat 156, 156A, 156B en 156C, 9050 Gent (afd. 22) sectie B 321 A2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 141.

    2022_CBS_00141 - OMV_2021147472 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het heraanlegen van de voortuin, nl het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie - met openbaar onderzoek - Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het heraanlegen van de voortuin, nl. het afbreken van de verharding en het tuinmuurtje, het plaatsen ven een fietsenberging in een licht houten constructie
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Dennis Arthur - Geraldine Schockaert
    • Adres: Herlegemstraat 49, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1043 G3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 142.

    2022_CBS_00142 - OMV_2021165351 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Emiel Lossystraat 89, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het renoveren van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 16 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Ward Van Assche
    • Adres: Emiel Lossystraat 89, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1220 F13

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

   • 143.

    2022_CBS_00143 - OMV_2021159935 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Tentoonstellingslaan 88, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het renoveren van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: DDS CONSULTANTS bv
    • Adres: Tentoonstellingslaan 88, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 2841/2 P2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

   • 144.

    2022_CBS_00144 - OMV_2021073592 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter - met openbaar onderzoek - Koopvaardijlaan en Schipperskaai - De aanleg van gemeentewegen - Goedkeuring

    Goedgekeurd

    Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

    • Onderwerp verkaveling: Zuidveld 1: het verkavelen van gronden in 5 loten bestemd voor meergezinswoningen en de aanleg van openbaar domein met woonerfkarakter

    • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

    • Procedure: Gewone procedure

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager : SCHIPPERSKAAI DEVELOPMENT NV met als contactadres Poortakkerstraat 94 te 9051 Gent

    • Adres: Koopvaardijlaan en Schipperskaai  

     

    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg en inrichting van de gemeentewegen goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021073592 aan Koopvaardijlaan   en Schipperskaai  zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

   • 145.

    2022_CBS_00145 - OMV_2021134087 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning, het vellen van een hoogstammige boom en het regulariseren van het bouwen van een tuinhuis - met openbaar onderzoek - Schuurgoedstraat 7, 9040 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning, het vellen van een hoogstammige boom en het regulariseren van het bouwen van een tuinhuis
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aantal bezwaren: 2 bezwaren.

    • Aanvrager: Korneel Vandenbroucke - Laura Simons
    • Adres: Schuurgoedstraat 7, 9040 Gent (afd. 19) sectie C 107 D

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 146.

    2022_CBS_00146 - OMV_2021165263 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Ottergemsesteenweg 287, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Ottergemsesteenweg 287, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 234 M

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 147.

    2022_CBS_00147 - OMV_2021151126 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Waterdreef 2, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aantal bezwaren: 2 bezwaren.

    • Aanvrager: Frank Merkx - Niké Van Os
    • Adres: Waterdreef 2, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 18) sectie B 1599 Z3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 148.

    2022_CBS_00148 - OMV_2020133915 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het aanleggen van een tuin en van waterdoorlatende grind
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: mevrouwen Griet Goetgebuer - Julie Witters
    • Adres: Antoon Catriestraat 70A, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 541 F2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 149.

    2022_CBS_00149 - OMV_2021164725 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van voor- en achtergevel en het afwerken met steenstrips - zonder openbaar onderzoek - Admiraaldreef 3, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het isoleren van voor- en achtergevel en het afwerken met steenstrips
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: Luc De Smyter
    • Adres: Admiraaldreef 3, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 358 S2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 150.

    2022_CBS_00150 - OMV_2021163084 R - aanvraag omgevingsvergunning voor slopen van een woning met bijgebouw en herbouwen eengezinswoning - wijzigen van de voorgaande vergunning - zonder openbaar onderzoek - Moortelputstraat 37, 9031 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: slopen van een woning met bijgebouw en herbouwen eengezinswoning - wijzigen van de voorgaande vergunning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: Wim Van Hyfte - Stephanie Leus
    • Adres: Moortelputstraat 37, 9031 Gent (afd. 27) sectie C 1371 E

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 151.

    2022_CBS_00151 - OMV_2021157840 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het inrichten van een zolderruimte van de eengezinswoning en het plaatsen van een dakkapel aan de voor-en achterzijde van het hellend dak - zonder openbaar onderzoek - Egelstraat 18, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het inrichten van een zolderruimte van de eengezinswoning en het plaatsen van een dakkapel aan de voor-en achterzijde van het hellend dak
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: Wim Versluys -Sofie  Nobels
    • Adres: Egelstraat 18, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie B 556 M

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 152.

    2022_CBS_00152 - OMV_2021152142 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Nieuwkolegemlaan 9 en 9A, 9030 Mariakerke - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: Joachim Vanwalleghem - Tineke Dhoore
    • Adres: Nieuwkolegemlaan 9 en 9A, 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 583 Z2 en (afd. 29) sectie A 583 A3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 153.

    2022_CBS_00153 - OMV_2021168484 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van 2 dakkapellen - zonder openbaar onderzoek - Ottergemsesteenweg 394, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het plaatsen van 2 dakkapellen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 24 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Johan Van Driessche
    • Adres: Ottergemsesteenweg 394, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 551 M5

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 154.

    2022_CBS_00154 - OMV_2021154684 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een bestaande eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Schoonakker 8, 9041 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: verbouwen van een bestaande eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Bert  Lemmers - Joyce Mistiaen
    • Adres: Schoonakker 8, 9041 Gent (afd. 17) sectie B 175 A

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 155.

    2022_CBS_00155 - OMV_2021151328 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Vogelhoekstraat 25, 25A en 25B, 9050 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 3 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: de heer Bart De Smaele
    • Adres: Vogelhoekstraat 25, 25A en 25B, 9050 Gent (afd. 23) sectie B 505 H en (afd. 23) sectie B 506 L2

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 156.

    2022_CBS_00156 - OMV_2021163167 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van de aanbouw van de eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Boelenaar 21, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van de aanbouw van de eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Mentor Dushaj
    • Adres: Boelenaar 21, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 492 Y

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 157.

    2022_CBS_00157 - OMV_2021158405 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning in een open bebouwing - zonder openbaar onderzoek - Hubert Malfaitlaan 21, 9051 Gent - Gedeeltelijke Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning in een open bebouwing
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Lars Lammens
    • Adres: Hubert Malfaitlaan 21, 9051 Gent (afd. 25) sectie B 200 H2, (afd. 25) sectie B 200 L2 en (afd. 25) sectie B 200 Y2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 158.

    2022_CBS_00158 - OMV_2021162049 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het maken van een nieuwe inkomdeur in de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Honoré Drubbelstraat 47, 9041 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het maken van een nieuwe inkomdeur in de voorgevel
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Pol Viaene
    • Adres: Honoré Drubbelstraat 47, 9041 Gent (afd. 17) sectie D 110 H7

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 159.

    2022_CBS_00159 - OMV_2021165688 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Elshout 13, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen en uitbreiden van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 16 januari 2022

    • Aanvrager: Kristof Bijtebier - Sabine De Moor
    • Adres: Elshout 13, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 359 M

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 160.

    2022_CBS_00160 - OMV_2021167719 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de woning en het heroprichten van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Klossestraat 30, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen van de woning en het heroprichten van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aanvrager: Willy Gernaey - Martine Maebe
    • Adres: Klossestraat 30, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie A 388 N3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 161.

    2022_CBS_00161 - OMV_2021168868 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Steengoedstraat 13, 9030 Mariakerke - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Steengoedstraat 13, 9030 Mariakerke (afd. 29) sectie A 514 W5

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 162.

    2022_CBS_00162 - OMV_2021166700 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Beekstraat 123, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 22 januari 2022

    • Aanvrager: Wart Van de Velde - Heleen Gadeyne
    • Adres: Beekstraat 123, 9031 Drongen (afd. 27) sectie A 902 K

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 163.

    2022_CBS_00163 - OMV_2021161384 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Beekstraat 35, 9031 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het aanleggen van een zwembad
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 8 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Albéric Moreels
    • Adres: Beekstraat 35, 9031 Gent (afd. 27) sectie A 1255 H2

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 164.

    2022_CBS_00164 - OMV_2021153156 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap - met openbaar onderzoek - Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het intern verbouwen van de woonunit, het verwijderen en maken van raamopeningen, het vervangen van het buitenschrijnwerk van de woonunit en de burelen, het aanbrengen van geïsoleerde sandwichpanlene en het plaatsen van een nieuwe buitentrap
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 9 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Garage Adolf Van hoe en Zonen bvba
    • Adres: Grotesteenweg-Zuid 43 en 43A, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 256 R, (afd. 24) sectie C 256 P, (afd. 24) sectie C 257 D en (afd. 24) sectie C 259 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 165.

    2022_CBS_00165 - OMV_2021165271 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie) - zonder openbaar onderzoek - Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning (regularisatie)
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Mitko Dzhambazov
    • Adres: Gentbruggestraat 92, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1124 S3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 166.

    2022_CBS_00166 - OMV_2021162424 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Antoon Catriestraat 64, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: Koen Van Buggenhout - Nausikaä Lagrou
    • Adres: Antoon Catriestraat 64, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 541 V en (afd. 27) sectie C 541 Y

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 167.

    2022_CBS_00167 - OMV_2021110771 R - omgevingsaanvraag voor het afsplitsen van een perceel bestemd voor een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Groenstraat 417, 9041 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

     

    • Onderwerp verkaveling: het afsplitsen van een perceel bestemd voor een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

    • Procedure: Gewone procedure

    • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

    • Uiterste beslissingsdatum: 24 januari 2022

    • Aanvrager : SN-BOUW bvba

    • Adres : Groenstraat 417, 9041 Gent

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op.

     

     

     

   • 168.

    2022_CBS_00168 - OMV_2021141875 R - omgevingsaanvraag voor bijstelling voor lot 25: van bestemming meergezinswoning naar 5 eengezinswoningen en het aanpassen van parkeervakken en aanleg voetpadzones - met openbaar onderzoek - Braamakker, 9041 Oostakker - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een bijstelling van een vergunde verkaveling werd ingediend.

     

    • Onderwerp wijziging: bijstelling voor lot 25: van bestemming meergezinswoning naar 5 eengezinswoningen en het aanpassen van parkeervakken en aanleg voetpadzones
    • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

    • Procedure: Gewone procedure

    • Aantal bezwaren : 1 bezwaar.

    • Uiterste beslissingsdatum: 24 januari 2022

    • Aanvrager : Building Wings bvba en de heer Jean-Marie  Van Wanseele

    • Adres : Braamakker , 9041 Oostakker

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op. 

   • 169.

    2022_CBS_00169 - OMV_2021167515 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het regulariseren van het verbouwen van een meergezinswoning (wijziging OMV_2020135931) - zonder openbaar onderzoek - Poelsnepstraat 2 - 4, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het regulariseren van het verbouwen van een meergezinswoning (wijziging OMV_2020135931)
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Wouter Philippe
    • Adres: Poelsnepstraat 2 - 4, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 678 R3 en (afd. 9) sectie I 678 P3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 170.

    2022_CBS_00170 - OMV_2021153735 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw - met openbaar onderzoek - Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning na het slopen van de bestaande eengezinswoning en bijgebouw
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 9 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Lander Van Wassenhove - Lies Deschietere
    • Adres: Heerweg-Zuid 138, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 178 B2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 171.

    2022_CBS_00171 - OMV_2021165981 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Meerhoutstraat , 9041 Oostakker - Gedeeltelijke Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Jonathan Duyck
    • Adres: Meerhoutstraat , 9041 Oostakker (afd. 17) sectie B 563 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 172.

    2022_CBS_00172 - OMV_2021170354 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen - Gedeeltelijke Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van 7 bomen en het snoeien van een kastanje
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: Nathalie Bracke
    • Adres: Gaverlandstraat 61A, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 1420 E

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 173.

    2022_CBS_00173 - OMV_2021172538 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een spar - zonder openbaar onderzoek - Zwanebloemstraat 7, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van een spar
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aanvrager: Pablo Ally
    • Adres: Zwanebloemstraat 7, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 248 D2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 174.

    2022_CBS_00174 - OMV_2021152639 R - aanvraag omgevingsvergunning voor dakuitbreiding van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: dakuitbreiding van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 8 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Karim Saidoun - Celestine Verspeelt
    • Adres: Yvonne Desirantstraat 24, 9032 Gent (afd. 30) sectie C 92 L5

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 175.

    2022_CBS_00175 - OMV_2021190944 R - melding voor verbouwen van de achterbouw - Everstraat 37, 9040 Gent - Aktename

    Goedgekeurd

    Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: verbouwen van de achterbouw
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Everstraat 37, 9040 Gent (afd. 19) sectie C 335 D4

     

    Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

     

     

   • 176.

    2022_CBS_00176 - OMV_2021169369 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een populier - zonder openbaar onderzoek - Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van een populier
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: Piet Van Cauwenberghe
    • Adres: Dorpsstraat 29, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie C 430 C en (afd. 24) sectie C 431 B

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 177.

    2022_CBS_00177 - OMV_2021166231 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin - zonder openbaar onderzoek - Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het aanleggen van een zwembad met bijhorend terras en het verwijderen van niet noodzakelijke verharding in de tuin
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: mevrouw Sandrine Daskalides
    • Adres: Gaverlandstraat 48, 9031 Drongen (afd. 27) sectie D 1404 N4, (afd. 27) sectie D 1404 R, (afd. 27) sectie D 1404 F4, (afd. 27) sectie D 1404 R3 en (afd. 27) sectie D 1404 N2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 178.

    2022_CBS_00178 - OMV_2021164196 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21 - zonder openbaar onderzoek - Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen van de bestaande bebouwing in functie van het bouwrijp maken van de loten 11, 12 en 21
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 16 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Ben Buysse en Reno-Immo Buysse bvba
    • Adres: Kroonprinsstraat 8, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 603 Y

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 179.

    2022_CBS_00179 - OMV_2021163149 - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola - zonder openbaar onderzoek - Luchterenstraat 45, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen van een aangebouwd bijgebouw en het bouwen van een pergola
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Gianni Degryse
    • Adres: Luchterenstraat 45, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 95 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 180.

    2022_CBS_00180 - OMV_2021162409 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een nieuwe berging (3 m bij 6 m) na afbraak van de bestaande houten garage/tuinberging - zonder openbaar onderzoek - Keuzekouter 24, 9031 Drongen - Weigering

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het oprichten van een nieuwe berging (3 m bij 6 m) na afbraak van de bestaande houten garage/tuinberging
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Nikolaas Barrezeele
    • Adres: Keuzekouter 24, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 1267 G3

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 181.

    2022_CBS_00181 - OMV_2021159336 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een tweewoonst - zonder openbaar onderzoek - Leebeekstraat 17, 17A, 17B, Maaltemeers 74A, 74B, 74C en 74D, 9052 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een tweewoonst
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Cosimo Menga en Wouter Philippe
    • Adres: Leebeekstraat 17, 17A, 17B, Maaltemeers 74A, 74B, 74C en 74D, 9052 Gent (afd. 24) sectie A 54 X, (afd. 24) sectie A 54 Y en (afd. 24) sectie A 57 E

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 182.

    2022_CBS_00182 - OMV_2021167038 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen - zonder openbaar onderzoek - Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het wijzigen van de bestemming schuur naar wonen en anderzijds het aanbouwen van een serre, isoleren van vloer en dak het plaatsen van lichte scheidingswanden en het maken van raamopeningen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Koen Van Lancker
    • Adres: Herlegemstraat 13, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 1055 M

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 183.

    2022_CBS_00183 - OMV_2021189957 K - melding voor het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume - Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge - Aktename

    Goedgekeurd

     

    Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het renoveren van een meergezinswoning binnen het bestaande volume
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Vredestraat 50-52A, 9050 Gentbrugge (afd. 22) sectie B 297 W9

     

    Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

     

     

   • 184.

    2022_CBS_00184 - OMV_2021193603 K - melding voor het verbouwen van een eengezinswoning - Voorhavenlaan 21, 9000 Gent - Aktename

    Goedgekeurd

     

    Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Voorhavenlaan 21, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3420 W2

     

    Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

     

     

   • 185.

    2022_CBS_00185 - OMV_2021168628 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning - zonder openbaar onderzoek - Nieuwland 60, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een woning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: Studiebureau Haciënda bvba
    • Adres: Nieuwland 60, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2809 F

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 186.

    2022_CBS_00186 - OMV_2021143759 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een rijwoning - zonder openbaar onderzoek - Guido Gezellestraat 57, 9050 Ledeberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een rijwoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 9 januari 2022

    • Aanvrager: mevrouw Marijke Zwaenepoel
    • Adres: Guido Gezellestraat 57, 9050 Ledeberg (afd. 20) sectie A 130 L3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 187.

    2022_CBS_00187 - OMV_2021168885 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging - zonder openbaar onderzoek - Lavendelstraat 59, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het plaatsen van een tuinberging na slopen van de bestaande berging
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 30 januari 2022

    • Aanvrager: Jonas Roels - Charlotte Post
    • Adres: Lavendelstraat 59, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 327 W

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 188.

    2022_CBS_00188 - OMV_2021126288 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Karperstraat 174, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning met handel naar een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 12 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: mevrouw Josera BOUCHIKHI
    • Adres: Karperstraat 174, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3605 B15

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 189.

    2022_CBS_00189 - OMV_2021169141 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een liftkoker bij een bestaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Engelstraat 129, 9040 Sint-Amandsberg - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van een liftkoker bij een bestaande eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 31 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Patrick Mees
    • Adres: Engelstraat 129, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 19) sectie C 982 K5

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 190.

    2022_CBS_00190 - OMV_2021135203 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een tuinberging en buitenzwembad - met openbaar onderzoek - Ferdinand Lousbergskaai 22, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van een tuinberging en buitenzwembad
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Catheline  Depuydt - Bénédicte Van Den Driessche
    • Adres: Ferdinand Lousbergskaai 22, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 3654 S9 en (afd. 4) sectie D 3654 K11

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 191.

    2022_CBS_00191 - OMV_2021137258 K - omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een perceel in 1 lot bestemd voor een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Dahliastraat, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

     

    • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een perceel in 1 lot bestemd voor een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

    • Procedure: Gewone procedure

    • Aantal bezwaren :  geen bezwaren.

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aanvrager : de heer Maarten Moens

    • Adres : Dahliastraat, 9000 Gent

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op. 

     

   • 192.

    2022_CBS_00192 - OMV_2021165980 K - aanvraag omgevingsvergunning voor rooien van bomen - zonder openbaar onderzoek - Patijntjestraat 129, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: rooien van bomen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: Peter Allaert
    • Adres: Patijntjestraat 129, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 238 B2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 193.

    2022_CBS_00193 - OMV_2021150321 K - aanvraag omgevingsvergunning voor afbraak van de bestaande bebouwing en de bouw van twee eengezinswoningen - met openbaar onderzoek - Eendrachtstraat 123, 125, 125A en 125B, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: afbraak van de bestaande bebouwing en de bouw van twee eengezinswoningen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: MOYABELL bv
    • Adres: Eendrachtstraat 123, 125, 125A en 125B, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 19 H5 en (afd. 11) sectie L 19 G5

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 194.

    2022_CBS_00194 - OMV_2021132193 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en renoveren van een eengezinswoning - met openbaar onderzoek - Stierstraat 1, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen en renoveren van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: de heer en mevrouw Sander Van der Maelen - Yasmien Derez
    • Adres: Stierstraat 1, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 469 V2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 195.

    2022_CBS_00195 - OMV_2021158621 K - aanvraag omgevingsvergunning voor functiewijziging naar reca - zonder openbaar onderzoek - Ajuinlei 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 15, 15A, 15B, 15C, 15E, 15F, 15H, 15J, 15K, 15L, 15M, 15N, 15P en 15R, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: functiewijziging naar reca
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Dritan Kraja en OTIUM - Cucina Italiana bv
    • Adres: Ajuinlei 14, 14A, 14B, 14C, 14D, 14E, 14F, 15, 15A, 15B, 15C, 15E, 15F, 15H, 15J, 15K, 15L, 15M, 15N, 15P en 15R, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 1148 K

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 196.

    2022_CBS_00196 - OMV_2021139199 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het renoveren van een eengezinswoning - regularisatie - met openbaar onderzoek - Landbouwersstraat 62 en 64, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het renoveren van een eengezinswoning - regularisatie
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Redbouw bvba
    • Adres: Landbouwersstraat 62 en 64, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 3384 T6

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 197.

    2022_CBS_00197 - OMV_2021157896 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het vervangen van bestaande reclame-inrichtingen door nieuwe in de voor- en achtergevel - zonder openbaar onderzoek - Koning Albertlaan 142, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het vervangen van bestaande reclame-inrichtingen door nieuwe in de voor- en achtergevel
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: BELFIUS BANK nv
    • Adres: Koning Albertlaan 142, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 786 P4

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

   • 198.

    2022_CBS_00198 - OMV_2021168285 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant - zonder openbaar onderzoek - Brabantdam 69, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het plaatsen van een zonneluifel (regularisatie) en gevelbelettering bij een restaurant
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: FATTOUSH bv
    • Adres: Brabantdam 69, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 1786 P

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 199.

    2022_CBS_00199 - OMV_2021160984 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verminderen van het aantal entiteiten in een kamerwoning van 8 naar 5 - zonder openbaar onderzoek - Ekkergemstraat 105, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verminderen van het aantal entiteiten in een kamerwoning van 8 naar 5
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: GENT-EURIMMO bvba
    • Adres: Ekkergemstraat 105, 9000 Gent (afd. 6) sectie F 433 E

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 200.

    2022_CBS_00200 - OMV_2021148364 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een bestaand bijgebouw - met openbaar onderzoek - Holstraat 96-96A, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een bestaand bijgebouw
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Holstraat 96-96A, 9000 Gent (afd. 15) sectie F 2226 H

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 201.

    2022_CBS_00201 - OMV_2021150492 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelbekleding - zonder openbaar onderzoek - Snoekstraat 60, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het aanbrengen van gevelbekleding
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: Saar Matthys
    • Adres: Snoekstraat 60, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 21 L6

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 202.

    2022_CBS_00202 - OMV_2021165404 K - aanvraag omgevingsvergunning voor isoleren en bepleisteren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Klapeksterstraat 3, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: isoleren en bepleisteren van de voorgevel
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: Mona Loontiens
    • Adres: Klapeksterstraat 3, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 502 D

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 203.

    2022_CBS_00203 - OMV_2021163293 K - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een handelswoning - zonder openbaar onderzoek - Sleepstraat 59, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: verbouwen van een handelswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Celik Ugur
    • Adres: Sleepstraat 59, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 900

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 204.

    2022_CBS_00204 - OMV_2021170221 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een hoogstammige boom - zonder openbaar onderzoek - Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van een hoogstammige boom
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 24 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Matthias Gunst
    • Adres: Rijvisschestraat 50, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie A 137 D en (afd. 24) sectie A 138 C

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

   • 205.

    2022_CBS_00205 - OMV_2021174054 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en bepleisteren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Rijshoutstraat 26-36, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het isoleren en bepleisteren van de voorgevel
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aanvrager: Wim Vandeputte
    • Adres: Rijshoutstraat 26-36, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 309 Y2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 206.

    2022_CBS_00206 - OMV_2021168895 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Snoekstraat 27, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning tot eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Snoekstraat 27, 9000 Gent (afd. 11) sectie L 21 N3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 207.

    2022_CBS_00207 - OMV_2021144313 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren van een voorgevel en het vernieuwen van buitenschrijnwerk - met openbaar onderzoek - Voormuide 18, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het isoleren van een voorgevel en het vernieuwen van buitenschrijnwerk
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 2 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Simon Jacobs
    • Adres: Voormuide 18, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2716/2 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 208.

    2022_CBS_00208 - OMV_2021157641 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het oprichten van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Nekkersputstraat 136, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het oprichten van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Xavier Pattyn
    • Adres: Nekkersputstraat 136, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 822 F3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 209.

    2022_CBS_00209 - OMV_2021088142 K - Omgevingsvergunningsaanvraag voor het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis - met openbaar onderzoek - Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13 - De aanleg van een gemeenteweg - Goedkeuring

    Goedgekeurd

    Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

    • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van gronden in 1 kavel voor wonen, 1 kavel voor studentenvoorzieningen en een zone voor openbare wegenis
    • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen
    • Procedure: Gewone procedure
    • Aantal bezwaren: 6 bezwaren.
    • Aanvrager: Claeyssens en Couckuyt bvba (CC Experts) en Erwin Froyen (CC Experts) gevestigd te Kouterbaan 16/B te 9830 Sint-Martens-Latem
    • Adres: Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13

    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om een rooilijnplan goed te keuren en om de aanleg van een gemeenteweg goed te keuren zoals ontworpen in de verkavelingsaanvraag nr. OMV_2021088142 aan Cornelis Sneyssonestraat , Elyzeese Velden 12, 12-13 en 13 zodat de voorwaarden en de lasten waaronder de verkavelingsvergunning kan verleend worden, kunnen vastgesteld worden.

   • 210.

    2022_CBS_00210 - OMV_2021192619 R - melding voor het plaatsen van een terrasoverkapping - Doornplasstraat 36, 9031 Drongen - Aktename

    Goedgekeurd

     

    Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het plaatsen van een terrasoverkapping
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Aanvrager: Ann De Vreese
    • Adres: Doornplasstraat 36, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 129 E

     

    Het college van burgemeester en schepenen neemt akte en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 211.

    2022_CBS_00211 - OMV_2021147007 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het herbouwen van een gemeenschapshuis 'camino' na het slopen van de bestaande bebouwing - met openbaar onderzoek - Apostelhuizen 24, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het herbouwen van een gemeenschapshuis 'camino' na het slopen van de bestaande bebouwing
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: mevrouw Godelieve GHIJS, mevrouw Hilde FLOBERT en Sint-Bernardus vzw
    • Adres: Apostelhuizen 24, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 1256 G

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 212.

    2022_CBS_00212 - OMV_2021167218 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame - zonder openbaar onderzoek - Emile Braunplein 1, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het vernieuwen van de luifel en het verwijderen van neon reclame
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 22 januari 2022

    • Aanvrager: PASSION bvba
    • Adres: Emile Braunplein 1, 9000 Gent (afd. 3) sectie C 239 H

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 213.

    2022_CBS_00213 - OMV_2021170167 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning met handelsruimte - aanpassing vorige vergunning - zonder openbaar onderzoek - Dampoortstraat 42 en 42A, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning met handelsruimte - aanpassing vorige vergunning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 22 januari 2022

    • Aanvrager: mevrouw Griet Depoorter
    • Adres: Dampoortstraat 42 en 42A, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 421

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 214.

    2022_CBS_00214 - OMV_2021162081 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie van de uitbreiding van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Frans van Ryhovelaan 179, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: de regularisatie van de uitbreiding van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: Ismahan CETIN - Nedim DEMIROGULLARI
    • Adres: Frans van Ryhovelaan 179, 9000 Gent (afd. 10) sectie K 335 Y2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 215.

    2022_CBS_00215 - OMV_2021151554 K - aanvraag omgevingsvergunning voor een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier - zonder openbaar onderzoek - Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

    • Onderwerp: een functiewijziging van de gelijkvloerse autobergplaats in een meergezinswoning naar een kleinschalige ambachtelijke schrijnwerkerij + de exploitatie van een ambachtelijke schrijnwerkerij met keramiek atelier
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 16 januari 2022

    • Aanvrager: Maatloos en Wim Van de Vyver - Mirjam Vermeulen
    • Adres: Steenvoordelaan 55, 9050 Gentbrugge (afd. 22) sectie B 226 R11

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 216.

    2022_CBS_00216 - OMV_2021165589 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanbrengen van gevelisolatie - zonder openbaar onderzoek - Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het aanbrengen van gevelisolatie
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 januari 2022

    • Aanvrager: Elisa Van Kenhove
    • Adres: Tennisbaanstraat 76, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 794 K9

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 217.

    2022_CBS_00217 - OMV_2021165274 K - aanvraag omgevingsvergunning voor de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting - zonder openbaar onderzoek - Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: de regularisatie voor het plaatsen van publiciteit met neonverlichting
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 17 januari 2022

    • Aanvrager: Eric Osselaer
    • Adres: Walpoortstraat 36-38, 9000 Gent (afd. 5) sectie E 100 B

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 218.

    2022_CBS_00218 - OMV_2021137121 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en herbouwen van een woning - met openbaar onderzoek - Voorhoutkaai 43, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen en herbouwen van een woning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: Paul De Vos - Daniella Van den Bossche
    • Adres: Voorhoutkaai 43, 9000 Gent (afd. 4) sectie D 533/59 A

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 219.

    2022_CBS_00219 - OMV_2020020396 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een Logistiek Centrum Infrastructuur met dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters - met openbaar onderzoek - Boentweg en Koningin Fabiolalaan, 9000 Gent - Advies

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen en een ingedeelde inrichting of activiteit werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van een Logistiek Centrum Infrastructuur met dienstgebouw Infrabel Gent-Sint-Pieters
    • Bevoegde overheid: vlaamse overheid

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aantal bezwaren: 2 bezwaren. (op het moment van behandeling door de omgevingsambtenaar) 

    • Aanvrager: INFRABEL nv pr
    • Adres: Boentweg en Koningin Fabiolalaan , 9000 Gent (afd. 9) sectie I 193 A, (afd. 9) sectie I 201/2, (afd. 9) sectie I 649/52 B2, (afd. 9) sectie I 649/52 V, (afd. 9) sectie I 649/59 K en (afd. 9) sectie I 649/59 L

     

    Het college van burgemeester en schepenen geeft voorwaardelijk gunstig advies en legt bijzondere voorwaarden op. 

     

   • 220.

    2022_CBS_00220 - OMV_2021182281 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van een boom - zonder openbaar onderzoek - Achterdries 56-58, 9050 Gentbrugge - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van een boom
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 14 februari 2022

    • Aanvrager: Kjel Dupon
    • Adres: Achterdries 56-58, 9050 Gentbrugge (afd. 21) sectie A 311 F

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning.

     

     

   • 221.

    2022_CBS_00221 - OMV_2021132098 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het omvormen van een voormalig hostel (jeugdherberg) tot een opvangtehuis voor daklozen - zonder openbaar onderzoek - Blekerijstraat 47-51, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het omvormen van een voormalig hostel (jeugdherberg) tot een opvangtehuis voor daklozen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent ocmw
    • Adres: Blekerijstraat 47-51, 9000 Gent (afd. 1) sectie A 2895 P

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 222.

    2022_CBS_00222 - OMV_2021091924 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning en een kamerwoning met handelsgelijkvloers (horeca) - met openbaar onderzoek - Limburgstraat 22 t/m 26, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: Het verbouwen en uitbreiden van een meergezinswoning en een kamerwoning met handelsgelijkvloers (horeca).
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 6 januari 2022

    • Aantal bezwaren: 3 bezwaren.

    • Aanvrager: ALDEZ comm.v, KALAS-RijnKAT nv, mevrouw Katrijn De Zutter en de heer Klaas De Zutter
    • Adres: Limburgstraat 22 t/m 26, 9000 Gent (afd. 3) sectie C 604 H, (afd. 3) sectie C 604 G en (afd. 3) sectie C 604 N

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 223.

    2022_CBS_00223 - OMV_2021190947 R - melding voor het verbouwen van een eengezinswoning - Grondwetlaan 68, 9040 Sint-Amandsberg - Aktename

    Goedgekeurd

     

    Een melding met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Aanvrager: CITYNEST bvba
    • Adres: Grondwetlaan 68, 9040 Sint-Amandsberg (afd. 18) sectie B 324 C2

     

    Het college van burgemeester en schepenen neemt akte.

     

     

   • 224.

    2022_CBS_00224 - OMV_2021173996 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het isoleren en renoveren van de voorgevel - zonder openbaar onderzoek - Veerstraat 49, 9031 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het isoleren en renoveren van de voorgevel
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 28 januari 2022

    • Aanvrager: Brecht Van Slycke
    • Adres: Veerstraat 49, 9031 Gent (afd. 27) sectie B 430 D2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 225.

    2022_CBS_00225 - OMV_2021172635 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Jutestraat 70, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 22 januari 2022

    • Aanvrager: Pieterjan Robijn - Julie Verstraete
    • Adres: Jutestraat 70, 9000 Gent (afd. 16) sectie K 435 F2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 226.

    2022_CBS_00226 - OMV_2021167776 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel - zonder openbaar onderzoek - De Pintelaan 191, 9000 Gent - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het behouden van een bestaand publiciteitspaneel van 15 m² tegen de zijgevel
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 22 januari 2022

    • Aanvrager: JCDECAUX BILLBOARD BELGIUM nv
    • Adres: De Pintelaan 191, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 697 G8

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 227.

    2022_CBS_00227 - OMV_2021167377 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van 6 woningen en 6 carports - zonder openbaar onderzoek - Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van 6 woningen en 6 carports
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: MATEXI PROJECTS nv
    • Adres: Hilda Daneelsstraat lot 28 t/m 33, 9041 Oostakker (afd. 17) sectie C 163 B en (afd. 17) sectie C 170 P2

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 228.

    2022_CBS_00228 - OMV_2021166101 R - aanvraag omgevingsvergunning voor verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Ahornlaan 10, 9030 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: Robin de Dobbeleer - Roos Gasthuys
    • Adres: Ahornlaan 10, 9030 Gent (afd. 29) sectie A 472 W en (afd. 29) sectie A 472 X

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 229.

    2022_CBS_00229 - OMV_2021165833 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - Meikeverlaan 9, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 18 januari 2022

    • Aanvrager: de heer en mevrouw Marco Ramirez - Lotte Mees
    • Adres: Meikeverlaan 9, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie B 570 A5

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 230.

    2022_CBS_00230 - OMV_2021161136 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een woning en afzonderlijke garage - zonder openbaar onderzoek - Albert De Smetstraat 65, 9042 Sint-Kruis-Winkel - Gedeeltelijke Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het bouwen van een woning en afzonderlijke garage
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 15 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Jens Goossens
    • Adres: Albert De Smetstraat 65, 9042 Sint-Kruis-Winkel (afd. 14) sectie C 104 K

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent gedeeltelijk de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 231.

    2022_CBS_00231 - OMV_2021152697 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het aanleggen van een zwembad - met openbaar onderzoek - Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het aanleggen van een zwembad
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 9 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: James Timmerman
    • Adres: Helmkruidstraat 71A, 9032 Wondelgem (afd. 30) sectie C 101 B

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 232.

    2022_CBS_00232 - OMV_2021146902 R - omgevingsaanvraag voor het verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor halfopen eengezinswoningen - met openbaar onderzoek - Berkhoutsheide, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een omgevingsvergunningsaanvraag voor een nieuwe verkaveling werd ingediend.

     

    • Onderwerp verkaveling: het verkavelen van een grond in 2 loten bestemd voor halfopen eengezinswoningen
    • Bevoegde overheid: College van burgemeester en schepenen

    • Procedure: Gewone procedure

    • Aantal bezwaren : 2 bezwaren.

    • Uiterste beslissingsdatum: 2 februari 2022

    • Aanvrager : Kris Audenaert

    • Adres : Berkhoutsheide, 9000 Gent

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden en lasten op.

     

     

   • 233.

    2022_CBS_00233 - OMV_2021176440 K - aanvraag omgevingsvergunning voor het rooien van 6 bomen - zonder openbaar onderzoek - Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het rooien van 6 bomen
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 6 februari 2022

    • Aanvrager: Mattias De Coster
    • Adres: Filips van Marnixstraat 1, 1-11, 3, 5, 7, 9, 11 en Kortrijksesteenweg 41, 9000 Gent (afd. 8) sectie H 1 G37

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 234.

    2022_CBS_00234 - OMV_2021148235 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een woning met kantoor - zonder openbaar onderzoek - Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een woning met kantoor
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 8 januari 2022

    • Aanvrager: mevrouw Nathalie De Cooman
    • Adres: Sint-Denijslaan 96, 9000 Gent (afd. 9) sectie I 175 E3

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 235.

    2022_CBS_00235 - OMV_2021147399 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen van een woning en bijgebouwen, het verwijderen van wildgroei en boom en het oprichten van een eengezinswoning met praktijk - met openbaar onderzoek - Langeplankstraat 6, 9052 Zwijnaarde - Weigering

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen van een woning en bijgebouwen, het verwijderen van wildgroei en boom en het oprichten van een eengezinswoning met praktijk
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: gewone procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 1 februari 2022

    • Aantal bezwaren:  geen bezwaren.

    • Aanvrager: BELGIUM DEVELOPMENT COMPANY nv
    • Adres: Langeplankstraat 6, 9052 Zwijnaarde (afd. 24) sectie B 27 F en (afd. 24) sectie B 28 N

     

    Het college van burgemeester en schepenen weigert de aanvraag.

     

     

   • 236.

    2022_CBS_00236 - OMV_2021166475 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het slopen en het oprichten van eengezinswoning met een volwaardige verdieping - zonder openbaar onderzoek - Sint-Gerolfstraat 60, 9031 Drongen - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het slopen en het oprichten van eengezinswoning met een volwaardige verdieping
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 25 januari 2022

    • Aanvrager: mevrouw An Mertens
    • Adres: Sint-Gerolfstraat 60, 9031 Drongen (afd. 27) sectie C 1069 S

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 237.

    2022_CBS_00237 - OMV_2021162767 R - aanvraag omgevingsvergunning voor het verbouwen van een eengezinswoning - zonder openbaar onderzoek - August Sniedersstraat 9, 9040 Gent - Vergunning

    Goedgekeurd

     

    Een aanvraag omgevingsvergunning met stedenbouwkundige handelingen werd ingediend.

    • Onderwerp: het verbouwen van een eengezinswoning
    • Bevoegde overheid: college van burgemeester en schepenen

    • Procedure: vereenvoudigde procedure

    • Uiterste beslissingsdatum: 21 januari 2022

    • Aanvrager: de heer Guus Vandekerckhove
    • Adres: August Sniedersstraat 9, 9040 Gent (afd. 18) sectie B 214 Y

     

    Het college van burgemeester en schepenen verleent de vergunning en legt bijzondere voorwaarden op.

     

     

   • 238.

    2022_CBS_00238 - Gratis starten voor ondernemingen te Gent - Terugbetaling van het inschrijvingsrecht bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen - lijst 11 gratis starten 2021 - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 1.

    2022_CBS_00001 - Afrekening van nominatieve eenmalige subsidies aan sogent voor Jeugdhuis Kaarderij - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 239.

    2022_CBS_00239 - Toekenning van een subsidie op basis van het subsidiereglement wijkbudget 2020-2025 - wijkbudgetproject 'Zichtbaar grondwater', Elisabethbegijnhof-Papegaai-Prinsenhof-Sint-Michiels - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 240.

    2022_CBS_00240 - Overheidsopdracht van diensten - Productie en levering van meubilair voor het Parkbos - GD 01/2020 - Gunning - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 241.

    2022_CBS_00241 - Overheidsopdracht van diensten - Gentbrugse Meersen: opmaak natuurbeheerplan en inrichting noordelijk deel - GD 09/2019 - Wijziging van de opdracht - Bijakte nr. 1 - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • HD 3.

    2022_CBS_00248 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van vaste planten - GD 19/2021 - Gunning - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 242.

    2022_CBS_00242 - Bijzondere samenwerkingsovereenkomst - BSO 2: Stadsvernieuwingsproject ‘En route’ - deel Heilig Hartsite: deelopdracht architectuur - Addendum 2 - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 243.

    2022_CBS_00243 - TMVW/Farys - gemeentelijke tarieven sanering voor 2022 - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 244.

    2022_CBS_00244 - Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (GECORO) – wijziging samenstelling - Goedkeuring

    Goedgekeurd
   • 245.

    2022_CBS_00245 - Overheidsopdracht van werken - Tunnel LL102 - Plaatsen van een kunstingreep - leveren en plaatsen van een staalstructuur en afwerken tunnelwanden - Frans De Coninckstraat te Ledeberg - CUD001 - Bestek - Vaststelling

    Goedgekeurd
   • HD 1.

    2022_CBS_00246 - Toewijzing transitwoning Emile Moysonlaan 22 - Goedkeuring

    Aanvaard
   • HD 3.

    2022_CBS_00248 - Overheidsopdracht van leveringen - Leveren van vaste planten - GD 19/2021 - Gunning - Goedkeuring

    Aanvaard
   • HD 4.

    2022_CBS_00249 - Reglement - Algemene bedrijfsbelasting - Wijziging

    Aanvaard

    Aan de gemeenteraad wordt gevraagd het 'Algemene bedrijfsbelasting' te wijzigen, met ingang van 1 januari 2022. De wijziging betreft in hoofdzaak een afwijkend stelsel voor elektriciteitsproducenten.