Terug college van burgemeester en schepenen

Thu 06/01/2022 - 08:31 Virtueel - via Microsoft Teams College van burgemeester en schepenen

Mededeling algemeen directeur

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Milieu en Klimaat
Projectbureau Ruimte
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
Dienst Wonen

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Departement Publiekzaken en Burgerzaken

Dienst Burgerzaken

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Werk en Activering (SO)

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El -Bazioui

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst FM Themagebouwen
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Persoonsgebonden
Cluster OZ en tewerkstellingsmaatregelen

Departement HR - Juridische ondersteuning

Juridische ondersteuning

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Facility Management

Dienst FM Themagebouwen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Beheer en Ondersteuning

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst
Dienst Bestuursondersteuning

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Politie - Directie Beheer

HRM
Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Strategische Coördinatie

Departement Welzijn en Samenleving

Dienst Preventie voor Veiligheid

Departement Facility Management

Dienst FM Welzijn - team FM

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte
Projectbureau Ruimte

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Circuleren 2
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie

Elke Decruynaere

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Cultuurdienst

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst