Terug
Gepubliceerd op 09/06/2022

Besluitenlijst  college van burgemeester en schepenen - personeel

do 09/06/2022 - 08:30 Collegezaal

 • 1.

  2022_CBSP_00352 - Notulen van de vergadering van het college van burgemeester en schepenen - personeel van 2 juni 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_CBSP_00353 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit en bevordering voor de functie van consulent - ondersteunend (vergunningen) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_CBSP_00354 - Dienst Aankoop en Logistiek - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend - aankoper (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_CBSP_00355 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van controleur - ondersteunend - elektriciteit (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_CBSP_00356 - Diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van directeur (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_CBSP_00357 - Dienst Talent en Ontwikkeling - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (loopbaancoach) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_CBSP_00358 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - beleidsvoorbereidend en -uitvoerend (beleidsmedewerker fossielvrij wonen) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_CBSP_00359 - Diverse diensten - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via aanwerving voor de functie van administratief medewerker - gemengd (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_CBSP_00360 - Diverse diensten - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - ondersteunend (ICT- en datamedewerker) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_CBSP_00361 - Diverse diensten - resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (dienstverleningscoördinator) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_CBSP_00362 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van vaktechnisch instructeur (loodgieter) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 12.

  2022_CBSP_00363 - diverse diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie (project-coördinerend) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_CBSP_00364 - Dienst Aankoop en Logistiek - Vacantverklaring van de openstaande plaatsen voor de graad en de functie van vakmedewerker-onderhoud (m/v/x) - Bevordering tot vakmedewerker-onderhoud (m/v/x) - AVW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 14.

  2022_CBSP_00365 - FIN Belasting Wonen+ - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel adjunct van de directie (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 40105 - TAC - SDB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_CBSP_00366 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 29383 - BV - FK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 16.

  2022_CBSP_00367 - Dienst Burgerzaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43201 - BV - SRH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 17.

  2022_CBSP_00368 - Dienst Internationale Relaties en Netwerken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een contractueel consulent (m/v/x) via verkorte selectieprocedure - Personeelsaanvraag 37007 - KLI - WP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 18.

  2022_CBSP_00369 - Dienst Strategische Subsidies - Ontslag wegens beroepsongeschiktheid (MD) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 19.

  2022_CBSP_00370 - Dienst Personeelsbeheer - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42241 - ING - QVT - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 20.

  2022_CBSP_00371 - Staf Departement Stedelijke Ontwikkeling - Beëindiging van een arbeidsovereenkomst wegens medische overmacht (SS) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 21.

  2022_CBSP_00372 - Dienst Publiekszaken - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 41001 - EHE - DH - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 22.

  2022_CBSP_00373 - Dienst Bestuursondersteuning - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van adjunct van de directie (m/v/x) - Bevordering tot voltijds contractueel adjunct van de directie (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42831 - KLI - SDP - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 23.

  2022_CBSP_00374 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43361 - NK - IV - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 24.

  2022_CBSP_00375 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43363 - NK - LS - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 25.

  2022_CBSP_00376 - Onderwijscentrum Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43364 - NK - EMW - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 26.

  2022_CBSP_00377 - Dienst Kinderopvang - Aanstelling van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Tijdelijke uitbreiding van contract - LAK - MR - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 27.

  2022_CBSP_00378 - Dienst Kinderopvang - Aanstelling van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Tijdelijke uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 43929 - LAK - KM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 28.

  2022_CBSP_00379 - Dienst Kinderopvang - Aanstelling van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Tijdelijke uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 43936 - LAK - CD - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 29.

  2022_CBSP_00380 - Dienst Kinderopvang - Aanstelling van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Tijdelijke uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 43934 - LAK - ZM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 30.

  2022_CBSP_00381 - Dienst Kinderopvang - Aanstelling van een voltijds contractueel kinderbegeleider (m/v/x) - Tijdelijke uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 43927 - LAK - AB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 31.

  2022_CBSP_00382 - IVA Stedelijk Onderwijs Gent - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad van deskundig medewerker (m/v/x) en de functie van administratief medewerker (m/v/x) - Heraanstelling als voltijds contractueel administratief medewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 40807 - NK - EK - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 32.

  2022_CBSP_00383 - Dienst Asiel- en Vluchtelingenbeleid - Aanstelling van een voltijds contractueel opvoeder (Hoger Secundair Onderwijs) (m/v/x) - Uitbreiding van contract - Personeelsaanvraag 43961 - STP - MEM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 33.

  2022_CBSP_00384 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent - leidinggevend (m/v/x) - Aanwerving van een deeltijds contractueel consulent - leidinggevend (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43421 - LAK - EM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 34.

  2022_CBSP_00385 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de graad en de functie van consulent (m/v/x) - Aanwerving van een voltijds contractueel consulent (m/v/x) - Personeelsaanvraag 44006 - ICA - YQ - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 35.

  2022_CBSP_00386 - Dienst Kinderopvang - Vacantverklaring van een openstaande plaats voor de functie van onderhoudsmedewerker (m/v/x)- Aanwerving van een voltijds contractueel onderhoudsmedewerker (m/v/x) - Personeelsaanvraag 43999 - WED - TB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 36.

  2022_CBSP_00387 - Diverse Diensten – Geldigheid van de kandidaturen van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - leidinggevend (teamcoach ICT) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 37.

  2022_CBSP_00388 - Dienst Kinderopvang - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van kinderbegeleider (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 38.

  2022_CBSP_00389 - Departement Stedelijke Ontwikkeling - Resultaat van de selectieproeven en aanleg van de contractuele wervingsreserve van de geslaagde kandidaten van de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van coördinator-expert - leidinggevend (teamcoach omgevingsvergunningen) (m/v/x) - Vaststelling

  Goedgekeurd
 • 39.

  2022_CBSP_00390 - Selectieprocedure directeur iCLB - Verslag van de jurygesprekken - Goedkeuring

  Goedgekeurd