Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:08
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 45
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring 2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

OCMW Gent dient een projectvoorstel in op de projectoproep "Integratie 2022 - 2024" van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), waarmee we het huidige project "Interactief" willen continueren de komende 3 jaar.  Enkel de 5 grootste OCMW's / CPAS'en van België kunnen op deze projectoproep intekenen. Het gaat om een financiering van 75% door het AMIF en 15% door de POD M.I.   OCMW Gent voegt hier 10% cofinanciering aan toe. 

Voor verdere details verwijzen we naar het gekoppelde besluit waar aan het vast bureau goedkeuring wordt gevraagd voor de indiening van een projectvoorstel. 

Naast een eigen aanbod aan derdelanders omvat het projectvoorstel ook een partnerschap met kleinere OCMW's, zijnde Eeklo, Evergem, Merelbeke en Ninove. Doel van het partnerschap is de expertise en know-how van OCMW Gent inzake sociale activering van derdelanders verder verspreiden in kleinere besturen.  Dit gebeurt aan de hand van een lerend netwerk en de mogelijkheid om cliënten uit de verschillende gemeenten door te verwijzen naar de modules uit het project.   De begeleiding van dit partnerschap gebeurt door één van de projectmedewerkers en wordt gefinancierd dankzij van de subsidie.  De partners ontvangen geen subsidie, de meerwaarde voor hen is dat ze kosteloos van dit aanbod gebruik kunnen maken.   

Met elke partner gaan we een partnerschapsovereenkomst aan om deze afspraken te formaliseren.  


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Het projectvoorstel van OCMW Gent in de projectoproep "Integratie 2022 - 2024" van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, met als indieningsdeadline 12 januari 2022, met als titel "Interactief", omvat onder meer een partnerschap met OCMW Eeklo, Evergem, Merelbeke en Ninove.  

Met elke partner wordt een bilaterale partnerschapsovereenkomst afgesloten.    

De subsidieverstrekker verleent uitstel om de ondertekende overeenkomsten pas na goedkeuring door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van zowel OCMW Gent als de partners, aan het projectdossier toe te voegen.  


Activiteit

ACD3815 Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Ninove voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Artikel 2

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Merelbeke voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Artikel 3

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Eeklo voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

Artikel 4

Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Evergem voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024