Terug
Gepubliceerd op 23/02/2022

Notulen  raad voor maatschappelijk welzijn

ma 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Agendapunten

Opening zitting

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Opening zitting

Opening zitting

Motivering

De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

De voorzitter herinnert de raadsleden om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

2.

2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
Astrid De Bruycker
Aanwezig
Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Afwezig
Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
Secretaris
Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
Voorzitter
Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring
Aanwezig
Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2.

2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

2022_RMW_00004 - Subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij', Ledeberg - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
Voorgestelde uitgaven
€ 0,00
Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.


  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
  De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 7 en 8 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  De Standaertgroep is reeds vele jaren actief in Ledeberg. Zij startten een tijdelijke invulling op in de voormalige handelzaak 'Standaert'. Deze tijdelijke invulling groeide uit tot een vaste waarde in Ledeberg. De Stad investeerde in nieuwe infrastructuur. De standaertgroep  maakt van de Standaertsite een kloppend hart voor en door de buurt. 

  Daartoe creëert die ruimte voor Ledebergenaren en organisaties die zich inzetten voor Ledeberg en haar bewoners om op een flexibele, vlotte manier activiteiten met sociale, culturele, educatieve, artistieke of economische meerwaarde te organiseren. De uitvoerder wil dit alles realiseren in samenspraak met de inwoners en relevante actoren. 

  Bij het realiseren van deze doeleinden betrekt de uitvoerder de Ledebergenaren en organisaties die zich inzetten voor Ledeberg en haar bewoners actief om zo een positieve bijdrage te leveren aan het leven in Ledeberg. Via deze overeenkomst krijgt de Standaertgroep de nodige financiële middelen om deze doelstellingen  te kunnen realiseren. 

  De subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, gaat in op 01 januari 2022 en eindigt op 31 december 2025.

  Overzicht van de uitgaven
  Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
  Budgetplaats 3454000GW 
  Categorie*
  Subsidiecode niet relevant 
  2022 27.000 euro 
  2023 30.230 euro 
  2024 30.487 euro 
  2025 30.745 euro 
  2026
  3.077 euro 
  Totaal 121.539 euro 
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Activiteit

  AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst voor project 'De Broederij' met Standaertgroep, vzw, Standaertsite 1, 9050 Gent, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2025, waarbij een subsidie van 121.539 euro wordt toegekend.
   
  5.

  2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Rudy Coddens
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  5.

  2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

  2022_RMW_00001 - Subsidieovereenkomst voor het project 'Rabot op je bord' voor de werkingsjaren 2020-2022 - Addendum - Goedkeuring

  Motivering

  Gekoppelde besluiten
  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  Voorgestelde uitgaven
  € 20.000,00
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van
  de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
  De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8
  en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in
  rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

  De nood aan materiële hulpverlening en voedselondersteuning blijft hoog in Gent. Het departement Sociale Dienstverlening werkt een kader uit rond materiële ondersteuning en wenst dit in samenwerking met het middenveld verder uit te bouwen. Sociale Kruideniers Gent vzw zal binnen dit kader een rol opnemen naast Sivi vzw bij het uitrollen ervan en in het experiment met een mobiele kruidenier. 

  Hierbij wordt ingezet op twee luiken: een experiment met een mobiel sociaal voedselpunt en opvolging/expertisedeling. Het mobiel sociaal voedselpunt zal ingezet worden in wijken en randgebieden die de vaste voedselpunten niet (voldoende) bereiken. De Sociale Kruideniers hebben daarnaast ook nog een specifieke opdracht in kader van het stadsvernieuwingsproject (Bruggen naar Rabot), nl. de actie 'Rabot op je bord'

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  ‘Rabot op je bord’ is ontstaan als experiment in juni 2013  vanuit de samenwerking met het stadslandbouwproject op De Site. Wekelijks vervaardigen de 15 vrijwilligers van ‘Rabot op je bord’ een gamma aan gezonde, vegetarische producten die verkocht worden aan een sociale en solidaire prijs. ‘Rabot op je bord’ staat voor korte keten, reduceren van voedseloverschotten, gezonde en vegetarische voeding toegankelijk maken voor iedereen en solidariteit. Het winnen van de allereerste ‘Food waste award’ toont aan dat het project veel milieuwinsten creëert en veel potentieel heeft om te groeien.

  De verhuis van de Sociale Kruideniers, Rabot op je bord en de 2ehandskledingwinkel naar het buurtcentrum Rabot schept de mogelijkheid om de deelwerkingen van de Sociale Kruideniers Gent vzw, Blaisantvest 70, Gent, verder te laten groeien op wijkniveau. Dit willen ze doen door de buurtbewoners van Rabot te betrekken in de deelwerkingen in het Buurtcentrum Rabot en op termijn het heft in eigen handen nemen.

  Sociale Kruideniers Gent heeft  de voorbije  3 jaar lokale experimenten opgezet i.k.v. buurtbeheer om duurzame en participatieve initiatieven verder uit te bouwen met specifieke aandacht voor de meest kwetsbare groepen. De Sociale Kruideniers Gent willen als zelfstandige vereniging op deze weg verder gaan. Hiervoor wordt een overeenkomst gesloten met de Sociale Kruideniers Gent vzw waarbij een subsidie van 20.000 euro wordt toegekend voor het werkingsjaar 2022. Het is de bedoeling om deze overeenkomst ook na 2022 te verlengen en te integreren in de nieuwe  basisovereenkomst (2023) met de Sociale Kruideniers Gent vzw.

  Overzicht van de uitgaven

  Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent

  Dienst* Staf Beleidsondersteuning/Dienst Beleidsparticipatie 
  Budgetplaats 3454000GW 
  Categorie*
  Subsidiecode niet relevant
  2022 18.000,00 Euro 
  2023 2.000,00 Euro 
  Totaal 20.000,00 Euro 
  Verwachte ontvangsten
  € 0,00

  Activiteit

  AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst voor (mobiele) sociale kruidenier voor de werkingsjaren 2020-2022 met Sociale Kruideniers Gent vzw, Jozef II-straat 104 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.
  6.

  2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Hafsa El-Bazioui
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  6.

  2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

  2022_RMW_00005 - Toepassing IFIC-barema's voor de medewerkers van de woonzorgcentra - Goedkeuring

  Motivering

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Zesde Vlaams Intersectoraal akkoord van 30 maart 2021 voor de social/nonprofit-sectoren;
  • Protocol gesloten tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema's in de geregionaliseerde sectoren, de voorafnames op IFIC in de klassieke zorg en welzijnssectoren en de financiering van de lokale besturen ter uitvoering van het VIA6-akkoord van 30 maart 2021, luik koopkracht publieke sector;
  • Brief van 22 december 2021 van Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen Bart Somers.
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77, derde lid en 84§1;
  • Rechtspositieregeling Ouderenzorg, bijlage 1, 1°.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Op 24 november 2020 sloten de Vlaamse regering, de vakbonden en de werkgeversfederaties een voorakkoord over een opwaardering van een aantal sectoren waaronder de zorgvoorzieningen. Het voorakkoord van het zesde intersectoraal akkoord (VIA6) moet leiden tot een betere verloning, meer mensen op de werkvloer en meer werkbaar werk. Het luik middelen koopkracht werd verder opgenomen in het deelakkoord tussen de sociale partners van de publieke sector van 21 december 2020 en uiteindelijk gefinaliseerd in het zesde vlaams intersectoraal akkoord van 30 maart 2021.

  Een van de belangrijkste elementen wat het luik koopkracht betreft is de implementatie van een voor de publieke sector aangepast IFIC-model, meer bepaald een verloningsmodel wat meer taakgericht verlonen mogelijk maakt. Dit eveneens met de insteek om in de eerste plaats voor de zorgsectoren een zo gelijk mogelijk verloningsbeleid te creëren. In het akkoord werd opgenomen dat dit nieuwe model eerst bij de geregionaliseerde sectoren ouderenzorg zou geïmplementeerd worden, binnen OCMW Gent zijn dit de woonzorgcentra (WZC's).

  In de daaropvolgende protocols die afgesloten werden tussen de sociale partners van de publieke sector m.b.t. de invoering van de IFIC-barema's werden verdere afspraken, timings en procedures vastgelegd. Hierin werd onder meer opgenomen dat:

  • de nieuwe IFIC-barema's al van toepassing zouden zijn op de nieuwe medewerkers binnen de WZC's die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden;
  • aan de medewerkers binnen de WZC's die op 31 december 2021 al in dienst zijn, de keuze tussen hun huidige salarisschaal en het nieuwe IFIC-barema zou worden voorgelegd.

  In principe moet het kader voor dit nieuwe verloningsbeleid eerst worden uitgeschreven in een Vlaams Rechtspositiebesluit, waarop de lokale rechtspositieregeling vervolgens moet aangepast worden.

  Gelet op de akkoorden en protocols die afgesloten werden tussen de sociale partners en de daarin voorziene data van inwerkingtreding is het niet langer mogelijk om te wachten op dit besluit zonder de afspraken uit deze akkoorden te schenden. De Vlaamse minister van Binnenlands Bestuur, Bestuurszaken, Inburgering en Gelijke Kansen heeft in zijn brief van 22 december 2021 daarom laten weten dat van de lokale besturen verwacht wordt dat ze deze afspraken al naleven en implementeren in afwachting van het aangepast rechtspositiebesluit.

  Om die redenen is binnen het OCMW Gent reeds werk gemaakt van de implementatie en toewijzing van deze sectorale IFIC-functies. Conform de afspraken in de protocols werd een procesverantwoordelijke aangesteld en een paritair samengestelde begeleidingscommissie opgezet. De voornaamste taak was om de geïmplementeerde IFIC-functies, zoals op sectoraal niveau vastgelegd, aan alle betrokken personeelsleden van de WZC's toe te wijzen, uitgezonderd het administratief personeel en de directie.

  Tijdens deze voorbereidingsfase werd een lijst opgemaakt met alle bestaande functies binnen de WZC's, een functioneel organogram opgemaakt en werden alle relevante functiebeschrijvingen verzameld. Op basis van het advies van de procesverantwoordelijke en de toepassing van de vuistregels van de functieclassificatie (IFIC) werd daarop een voorstel van toewijzing van de sectorale IFIC-functies gedaan. Dit voorstel werd voorgelegd en besproken op de begeleidingscommissie van 20 december 2021.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Aan het vast bureau wordt zowel de goedkeuring van het voorstel tot functietoewijzing gevraagd als de goedkeuring om dit voorstel verder voor te leggen aan het Bijzonder Onderhandelingscomité (BiOC). 

  Vervolgens  zullen de personeelsleden worden geïnformeerd over hun individuele toewijzing. Op basis van deze informatie zullen de personeelsleden die op 31 december 2021 reeds in dienst waren binnen de WZC's in principe uiterlijk op 7 april 2022, de keuze moeten maken tussen dit nieuwe IFIC-barema of het behoud van hun huidige salarisschaal.

  In tussentijd moet het Vlaams rechtspositiebesluit OCMW hieraan worden aangepast, zodat ook de rechtspositieregeling Ouderenzorg (RPR OZ) kan worden gewijzigd zodat de implementatie van deze toewijzingen bindend wordt en kan vertaald worden in nieuwe functiebenamingen in de lokale RPR OZ. Deze wijzigingen worden aan de raad voor maatschappelijk welzijn voorgelegd. 

  Adviezen
  Begeleidingscommissie IFIC Gunstig advies

  Activiteit

  ACN1710 Bieden van juridische ondersteuning HR en voeren van sociaal overleg

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt goed dat nieuwe medewerkers die vanaf 1 januari 2022 in dienst treden in de WZC's verloond worden volgens het toepasselijke IFIC-barema.

  7.

  2022_RMW_00007 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:06
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Mathias De Clercq
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00007 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 49
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 0
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  7.

  2022_RMW_00007 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 - Goedkeuring

  2022_RMW_00007 - Notulen van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 - Goedkeuring

  Motivering

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 277, § 1 en artikel 278, § 1;
  • Het huishoudelijk reglement van de raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 59.
  Niet digitale bijlagen

  De notulen zijn te vinden in de interne toepassing eBesluitvorming bij de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021 onder 'Publicaties' (link: https://ebesluitvorming.gentgrp.gent.be/do/agenda/view?id=9448).

  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 74 en artikel 83, 5de lid.
  Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

  Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017 bepaalt dat de notulen door de algemeen directeur worden opgesteld en dat die notulen in de eerstvolgende vergadering ter goedkeuring moeten worden voorgelegd.

  Waarom wordt deze beslissing genomen?

  Elk lid van de vergadering heeft het recht tijdens de vergadering opmerkingen te maken over de redactie van de notulen van de vorige vergadering. Als die opmerkingen worden aangenomen, worden de notulen in die zin aangepast.

  Activiteit

  AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

  Besluit

  De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

  Artikel 1

  Keurt de notulen goed van de vergadering van de raad voor maatschappelijk welzijn van 20 december 2021.

  1.

  2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

  Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:07
  Goedgekeurd

  Samenstelling

  Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
  Astrid De Bruycker
  Aanwezig
  Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Afwezig
  Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
  Secretaris
  Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
  Voorzitter
  Christophe Peeters, voorzitter

  Stemming op het agendapunt

  2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring
  Aanwezig
  Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
  Stemmen voor 45
  Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
  Stemmen tegen 0
  Onthoudingen 4
  Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
  Blanco stemmen 0
  Ongeldige stemmen 0
  1.

  2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

  2022_RMW_00003 - Subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' - Goedkeuring

  Motivering

  Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
  Voorgestelde uitgaven
  € 0,00
  Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.


   Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

   Via het traject middenveld willen Stad en OCMW Gent de samenwerking met het sociale middenveld versterken. Het financieel versterken van het sociale middenveld is een eerste van
   de zes werven die werden vastgelegd op basis van de aanbevelingen van het participatief onderzoek ‘Het Gentse sociale middenveld en middenveldbeleid: een ecosysteem in beweging’.
   De keuzes over welke doelstellingen en organisaties hierbij prioritair extra ondersteuning krijgen, is gebaseerd op een inspraakmoment met de Gentse organisaties dat plaats vond op 8
   en 9 mei. Daarnaast werden de actuele noden uit het middenveld, via de signalenbundel en de coronasignalen én de beleidslijnen in de beleidsnota’s van betrokken schepenen mee in
   rekening genomen. Op basis van deze informatie werd een keuze gemaakt welke organisaties een verdere financiële duw in de rug kunnen krijgen. Alle informatie over het traject is terug
   te vinden op stad.gent/trajectmiddenveld.

   Waarom wordt deze beslissing genomen?

   Op korte tijd komt een grote groep nieuwe bewoners in de wijk Westveld. De gezinssamenstelling zal heel divers zijn. Er kunnen vooroordelen leven tav van de nieuwe bewoners. Het is belangrijk dat er aandacht is voor het onthaal van deze nieuwe bewoners en het creëren van samenhang. OCUP vzw wil de buurtbewoners verbinden: oud en nieuw, jong en oud.
   De uitvoerder wil vooroordelen wegwerken door informatie te geven oa over de diensten en waarvoor men waar terecht kan. Integratie van nieuwe bewoners in de wijk staat centraal.

   De subsidieovereenkomst voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, gaat in op 01 januari 2022 en eindigt op 31 december 2024.

   Overzicht van de uitgaven
   Dienst* Dienst Beleidsparticipatie 
   Budgetplaats 3454000GW 
   Categorie*
   Subsidiecode niet relevant 
   2022 27.000 euro 
   2023 30.678 euro 
   2024 31.447 euro 
   2025 3.153 euro 
   Later  
   Totaal 92.278 euro 
   Verwachte ontvangsten
   € 0,00

   Activiteit

   AC34540 Ontwikkelen van een stadsbrede ‘gebiedsgerichte werking’

   Besluit

   De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

   Artikel 1

   Keurt goed de bij dit besluit gevoegde subsidieovereenkomst  voor project 'Westveld, samenleven in een wijk in verandering' met OCUP, vzw, Uitvangstraat 36, 9032 Gent, voor de periode van 01 januari 2022 tot en met 31 december 2024, waarbij een subsidie van 92.278 euro wordt toegekend.
    
   3.

   2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

   Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:08
   Goedgekeurd

   Samenstelling

   Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
   Elke Decruynaere
   Aanwezig
   Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
   Afwezig
   Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
   Secretaris
   Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
   Voorzitter
   Christophe Peeters, voorzitter

   Stemming op het agendapunt

   2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring
   Aanwezig
   Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
   Stemmen voor 41
   Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
   Stemmen tegen 0
   Onthoudingen 8
   Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
   Blanco stemmen 0
   Ongeldige stemmen 0
   3.

   2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

   2022_RMW_00002 - Subsidieovereenkomst rond safe space voor jongeren als addendum 2 op de basissubsidie-overeenkomst rond ‘uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld – werkingsjaren 2020 -2022 - Goedkeuring

   Motivering

   Gekoppelde besluiten
   Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?
   • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
   Voorgestelde uitgaven
   € 40.000,00
   Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is
   • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
   Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

   De evaluatie van het project integrale aanpak problematiek jongeren met Intra-Europese migratieachtergrond (2016-2019) leert dat de opdracht van specifieke hulpverlening niet bij de lokale overheid ligt. Wel beschikt de Stad over de mogelijkheden om bij te dragen tot stabiliteit in de levensomstandigheden van precaire doelgroepen en tot het creëren van ruimte voor hulpverlening in die leefwerelden. Als Stad realiseren we die verbinding met hulpverlening door het creëren van veilige, warme plekken (“safe spaces”) zowel in de fysieke ruimte (via huur en inrichting van een plek) als in de sociale ruimte (via prestaties voor begeleiding en/of vorming door derden). 

   Binnen die doelgroep van jongeren in precaire situaties blijken autochtone jongeren in generatiearmoede, levend met een inkomen onder de armoedegrens, vaak dak- en thuisloos en vaak met een instellingsverleden bijzondere aandacht te vragen. Ze krijgen moeilijk aansluiting bij het reguliere vrijetijdsaanbod, een sociaal netwerk en de arbeidsmarkt. 

   Als rust- en activeringsplek (“safe space”), specifiek gericht op deze autochtone jongeren in generatiearmoede, biedt een actie van Jongerenonthaal een antwoord. De jeugdwelzijnswerker, present in de leefwereld van de jongeren, in het bijzonder op de safe spaces, ondersteunt de jongeren op verschillende levensdomeinen om hen weerbaarder en sterker te maken in hun eigen positie in de maatschappij.  De jeugdwelzijnswerker vervult hierbij de vier functies van kwalitatief jeugdwelzijnswerk.

   In 2022 continueert Jong Gent in Actie (JGIA), deelwerking van vzw BMLIK, dit jongerenonthaal.

   Waarom wordt deze beslissing genomen?

   JGIA bereikte met hun Jongerenonthaal, gestart tijdens de eerste lockdown van de coronacrisis in het voorjaar van 2020, een 50-tal jongeren, waarvan een flink aantal in meer precaire leefsituaties. De grootste groep jongeren verblijft wel nog bij ouders of voogd, doch in een context van (door corona) toenemende armoede. Een ander belangrijk deel van hun jongeren zijn dak- en thuisloos of hebben een instellingsverleden. Ook in 2021 bereikte JGIA een grote groep jongeren met hun jongerenonthaal.

   Met het Jongerenonthaal realiseert JGIA twee onthaal- en ontmoetingsmomenten per week. Met de gerichte subsidie voor het Jongerenonthaal garanderen we de (logistieke) organisatie van deze ontmoetingsmomenten, de ondersteuning van jongeren door een jeugdwelzijnswerker op die momenten en de samenwerking hierrond met andere partners zoals vzw LEJO, Jeugdstraathoekwerk, Schoolspotters en vzw JONG. 

   Op 17 februari 2020 keurde de gemeenteraad de subsidieovereenkomst voor uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022 - met de Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), vzw, Nieuwebosstraat 3, 9000 Gent, goed. Het huidige addendum nummer 2 is hier een aanvulling op. 

   In de omschrijving van de actie en de prestaties zoals vermeld in artikel 2, prestatie 5 (“vrijetijdsaanbod”) van de basisovereenkomst worden extra prestaties voor de realisatie van “safe space” voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk toegevoegd. 

   Dit addendum nummer 2 gaat in op 01/01/2022 en eindigt op 31/12/2022. 

   Overzicht van de uitgaven

   Dienst

   Jeugddienst

   Outreachend werken

   Totaal

   budgetplaats

   3405400JG

   35013IE00

    

   budgetpositie

   64910000

   64910000

    

   categorie

   Werkingssubsidie

   E_Subs

    

   subsidiecode

   NIET_RELEVANT

   NIET_RELEVANT

    

   2022

   9.000

   27.000

   36.000

   2023

   1.000

   3.000

   4.000

   Totaal

   10.000

   30.000

   40.000

   Verwachte ontvangsten
   € 0,00

   Activiteit

   AC34054 Regisseren en ondersteunen jeugdwerk met maatschappelijk kwetsbare kinderen en jongeren

   Besluit

   De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

   Artikel 1

   Keurt goed het bij dit besluit gevoegde addendum nummer 2 'voor het realiseren van een “safe space”  voor precaire jongeren via kwalitatief jeugdwelzijnswerk - werkingsjaar 2022' bij de subsidieovereenkomst in het kader van 'uitbouwen dialoog mensen en jongeren in armoede, verbreden doelgroep en deelname aan het praktijkonderzoek traject middenveld - werkingsjaren 2020-2022' met vzw Beweging van Mensen met een Laag Inkomen en Kinderen (BMLIK), met maatschappelijke zetel te 9000 Gent, Nieuwebosstraat 3.
   4.

   2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

   Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 23:08
   Goedgekeurd

   Samenstelling

   Wie is verantwoordelijk voor deze materie?
   Rudy Coddens
   Aanwezig
   Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya, raadslid; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans, raadslid; Nicolas Vanden Eynden, raadslid; Alana Herman; Els Roegiers, raadslid; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
   Afwezig
   Sandra Van Renterghem; Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha
   Secretaris
   Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur
   Voorzitter
   Christophe Peeters, voorzitter

   Stemming op het agendapunt

   2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring
   Aanwezig
   Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers, Danny Van Campenhout
   Stemmen voor 45
   Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
   Stemmen tegen 0
   Onthoudingen 4
   Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
   Blanco stemmen 0
   Ongeldige stemmen 0
   4.

   2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

   2022_RMW_00006 - Partnerschapsovereenkomsten in kader van het project 'Interactief' (projectoproep sociale activering 2022-2024 van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie) voor de periode 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024 - Goedkeuring

   Motivering

   Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

   Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2

   Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

   Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

   Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

   OCMW Gent dient een projectvoorstel in op de projectoproep "Integratie 2022 - 2024" van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF), waarmee we het huidige project "Interactief" willen continueren de komende 3 jaar.  Enkel de 5 grootste OCMW's / CPAS'en van België kunnen op deze projectoproep intekenen. Het gaat om een financiering van 75% door het AMIF en 15% door de POD M.I.   OCMW Gent voegt hier 10% cofinanciering aan toe. 

   Voor verdere details verwijzen we naar het gekoppelde besluit waar aan het vast bureau goedkeuring wordt gevraagd voor de indiening van een projectvoorstel. 

   Naast een eigen aanbod aan derdelanders omvat het projectvoorstel ook een partnerschap met kleinere OCMW's, zijnde Eeklo, Evergem, Merelbeke en Ninove. Doel van het partnerschap is de expertise en know-how van OCMW Gent inzake sociale activering van derdelanders verder verspreiden in kleinere besturen.  Dit gebeurt aan de hand van een lerend netwerk en de mogelijkheid om cliënten uit de verschillende gemeenten door te verwijzen naar de modules uit het project.   De begeleiding van dit partnerschap gebeurt door één van de projectmedewerkers en wordt gefinancierd dankzij van de subsidie.  De partners ontvangen geen subsidie, de meerwaarde voor hen is dat ze kosteloos van dit aanbod gebruik kunnen maken.   

   Met elke partner gaan we een partnerschapsovereenkomst aan om deze afspraken te formaliseren.  


   Waarom wordt deze beslissing genomen?

   Het projectvoorstel van OCMW Gent in de projectoproep "Integratie 2022 - 2024" van het Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie, met als indieningsdeadline 12 januari 2022, met als titel "Interactief", omvat onder meer een partnerschap met OCMW Eeklo, Evergem, Merelbeke en Ninove.  

   Met elke partner wordt een bilaterale partnerschapsovereenkomst afgesloten.    

   De subsidieverstrekker verleent uitstel om de ondertekende overeenkomsten pas na goedkeuring door de Raad van Maatschappelijk Welzijn van zowel OCMW Gent als de partners, aan het projectdossier toe te voegen.  


   Activiteit

   ACD3815 Aanbieden van taalondersteuning tijdens het activeringstraject

   Besluit

   De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

   Artikel 1

   Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Ninove voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

   Artikel 2

   Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Merelbeke voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

   Artikel 3

   Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Eeklo voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024

   Artikel 4

   Keurt goed de partnerschapsovereenkomst tussen OCMW Gent en OCMW Evergem voor het project "Interactief" van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2024