Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 24/01/2022 - 19:01 Digitale zitting

Mededelingen voorzitter

 • Opening zitting

  De raad gaat online door (via de digitale vergadertoepassing van Microsoft Teams). Dit in het kader van de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te bestrijden.

  De voorzitter deelt mee dat de vergadering live wordt uitgezonden, niet alleen geluid maar ook beeld. 

  De voorzitter herinnert de raadsleden eraan om de afspraken (zoals vermeld in de leidraad) in acht te nemen.

  Verder deelt de voorzitter mee dat de heer Van Lysebettens mevr. Sara Matthieu ook in de OCMW-raad tijdelijk zal vervangen. Zijn tijdelijke aanstelling als gemeenteraadslid betekent immers dat hij van rechtswege ook is aangesteld als OCMW-raadslid.

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement HR - Juridische ondersteuning
Juridische ondersteuning
 • Aan het vast bureau wordt bijgevoegd overzicht van functietoewijzingen in kader van de implementatie van het IFIC-verloningsmodel voor de medewerkers van de woonzorgcentra ter goedkeuring voorgelegd. Conform de afspraken in de toepasselijke protocols wordt eveneens goedkeuring gevraagd om dit voor te leggen aan het Bijzonder Onderhandelingscomité.

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt goedkeuring gevraagd om deze nieuwe barema's toe te passen voor de medewerkers die vanaf 1 januari 2022 in dienst komen binnen de WZC's.

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

A-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Beleidsparticipatie
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Jeugddienst

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Dienst Werk en Activering (WS)

Publicaties

Agenda
Besluitenlijst
Notulen