Terug
Gepubliceerd op 30/05/2022

Besluitenlijst  vast bureau

wo 25/05/2022 - 08:31 Collegezaal

 • 1.

  2022_VB_00597 - Departement Gezondheid en Zorg - Verlenging van de wervingsreserve vastgelegd voor de selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van ergotherapeut (m/v/x) - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 2.

  2022_VB_00598 - FIN Terugvordering en ondersteuning - administratief medewerker (m/v/x) - Vaste aanstelling in statutair verband - TAC - KDM - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 3.

  2022_VB_00599 - Dienstenbedrijf Sociale Economie - Verzaking voor de functie van onderhoudsmedewerker - straatveger (m/v/x) - Personeelsaanvraag 42813 - EHE - KG - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 4.

  2022_VB_00600 - WZC Het Heiveld - Toekenning van een waarneming van een hogere functie - 42900 - NIP - ET - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 5.

  2022_VB_00601 - Dienst FM - Welzijn - Vrijwillig ontslag wegens pensioen - AVA - DVH - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 6.

  2022_VB_00602 - Beëindiging arbeidsovereenkomst met wederzijdse toestemming ingevolge oppensioenstelling - AVA - BPB - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 7.

  2022_VB_00603 - OZ WZC De Vijvers - Ambtshalve oppensioenstelling - Uitputting ziektekrediet na de leeftijd van 63 jaar - AVA - RB - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 8.

  2022_VB_00604 - Vervroegde beëindiging van de huurovereenkomst, voor een conciërgewoning behorende tot het eigendom van OCMW Gent, gelegen te Meelstraat 41 A - Kennisneming

  Goedgekeurd
 • 9.

  2022_VB_00605 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectleider facilitair beheer woonzorgcentra) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 10.

  2022_VB_00606 - Diverse diensten - Selectieprocedure via interne personeelsmobiliteit, bevordering en aanwerving voor de functie van adjunct van de directie - projectcoördinerend (projectleider niet bouw) (m/v/x) met aanvullende aanwervingsvoorwaarden - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 15.

  2022_VB_00611 - Opdracht aan Poolstok voor verlenging van consultancyopdracht van de Dienst Outreachend Werken, Asiel en Vluchtelingenbeleid - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 11.

  2022_VB_00607 - Jaarrekening Stad en OCMW Gent dienstjaar 2021 - Vaststelling

  Goedgekeurd

  Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd de jaarrekening voor het dienstjaar 2021 vast te stellen.

 • 12.

  2022_VB_00608 - Notulen van de vergaderingen van het vast bureau van 19 en 23 mei 2022 - Goedkeuring

  Goedgekeurd
 • 13.

  2022_VB_00609 - Overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens m.b.t. het gebruik van de MAGDA documentendienst - Goedkeuring

  Goedgekeurd