Terug college van burgemeester en schepenen

wo 25/05/2022 - 08:31 Collegezaal CBS

Astrid De Bruycker

Bevoegdheid Stad

Departement Welzijn en Samenleving

Lokaal sociaal beleid

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Beleidsparticipatie

Sami Souguir

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

IVA Historische Huizen Gent
Bibliotheek

Bram Van Braeckevelt

Bevoegdheid Stad

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Hafsa El-Bazioui

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement HR - Selectie

Cluster Ondersteuning, cultuur en onderwijs

Bevoegdheid Stad

Departement Facility Management

Dienst Vastgoed
Dienst Aankoop en Logistiek - STAD
Dienst FM Themagebouwen

Departement HR - Selectie

Cluster Persoon

Departement HR - Personeelsbeheer

Cluster Grondgebonden - Ondersteunend
Cluster Back-office - Payroll

Bedrijfsvoering - Internationale Relaties

Vredeshuis

Departement HR - T&O

Talent en Ontwikkeling

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

Jeugddienst

Evita Willaert

Bevoegdheid Stad

Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd

IVA Stedelijk Onderwijs Gent
Dienst Kinderopvang
  • In opvolging van eerdere besluitvorming waarbij de sociale voordelen en de bijhorende modaliteiten werden vastgesteld m.b.t. toezicht, wordt de gemeenteraad in kennis gesteld van de keuze die de andere schoolbesturen maakten m.b.t. de uitvoeringsmodaliteiten rond de uitbetaling van het sociaal voordeel m.b.t. toezicht. De andere schoolbesturen wensen aanspraak te maken op het sociaal voordeel toezicht via een uitbetaling volgens het reglement buitenschoolse opvang tot 2026. Vanaf dan is er het voornemen van het Agentschap Opgroeien om via het Decreet voor Buitenschoolse Opvang en Activiteiten extra middelen te voorzien. 

Rudy Coddens

Bevoegdheid Stad

Departement Financiën

Team Belastingen Economie
Team Belastingen Wonen
Team DOJO
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen

Departement Gezondheid en Zorg

Medisch Sociaal Opvangcentrum
Dienst Regie Gezondheid en Zorg

Isabelle Heyndrickx

Bevoegdheid Stad

Bedrijfsvoering

Dienst Protocol

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Groendienst

Mathias De Clercq

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu
  • Aan het college van burgemeester en schepenen wordt gevraagd kennis te nemen van:

    • de door de toezichthoudende ambtenaren van de Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu - afdeling Milieutoezicht, opgestelde processen-verbaal, bestuurlijke maatregelen en veiligheidsmaatregelen
    • de processen-verbaal, de bestuurlijke maatregelen en de herstelvorderingen opgemaakt door de afdeling Bouwtoezicht
    • de besluiten tot ongeschikt en/of onbewoonbaarverklaring van woningen opgemaakt door de afdeling Woontoezicht
    • de burgemeestersbevelen i.k.v. de openbare gezondheid en veiligheid.

Departement Financiën

Team Hulpdiensten

Bedrijfsvoering

Dienst Bestuursondersteuning
Juridische Dienst
Dienst Communicatie

Politie - Directie Beheer

Financiën en Middelen

Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie

Dienst Stedelijke Vernieuwing

Filip Watteeuw

Bevoegdheid Stad

IVA Mobiliteitsbedrijf

Straatparkeren
Voetgangers en Gebruikers Collectief Vervoer
Fiets

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen - Innames Publieke Ruimte

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Planning

Departement Financiën

Team Wonen, werk en ruimte

Bedrijfsvoering

Juridische Dienst

Sofie Bracke

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Economie
Dienst Wegen, Bruggen en Waterlopen

Departement Cultuur, Sport en Vrije Tijd

Dienst Feesten en Ambulante Handel

Tine Heyse

Bevoegdheid Stad

Departement Stedelijke Ontwikkeling

Dienst Wonen
Dienst Milieu en Klimaat
Dienst Toezicht Wonen, Bouwen en Milieu

Departement Omgevingsvergunningen

Dienst Milieu en Klimaat

Hoogdringende punten


Publicaties

Besluitenlijst