Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:27
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Gert Robert; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 39
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Bert Misplon, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 2
Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Onthoudingen 9
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring 2022_GR_00019 - Addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst voor parkeerplaatsen op de UCO-site - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In de zitting van 26/6/2017 keurde de gemeenteraad de overeenkomst tussen Stad Gent en SoGent goed betreffende de exploitatie van parkeerplaatsen op de UCO-site.

Er wordt voorgesteld om een addendum aan deze overeenkomst goed te keuren betreffende de uitbreiding van de exploitatieovereenkomst.

Volgende goederen worden bijkomend in exploitatie gegeven:

De wegenis gelegen rond de SEC-bedrijven en rond het parkeergebouw: deel van het onroerend goed gelegen te 9000 Gent, aan de Maïsstraat 142, zijnde de Getouwstraat, de Balenmagazijnstraat en de Gaardeniersweg, kadastraal gekend onder Gent, 10de afdeling, sectie K, deel van de perceelnummers 28S P0000 en 570M P0000, delen zonder perceelnummer, zoals aangeduid op het plan in bijlage in blauwe stippellijn.

Met de bedoeling om deze wegenis en parkeerplaatsen te exploiteren en gebruiken als zijnde het een openbare wegenis en openbare parking met alle daarbij horende lasten en lusten.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorwaarden van de overeenkomst van exploitatie zoals volgt uit de voormelde overeenkomst tot exploitatie van de parkeerplaatsen afgesloten met ingang van 1 juli 2017, blijven integraal van toepassing, voor zover ze niet worden gewijzigd door onderhavige overeenkomst.

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het bijgevoegde addendum 1 aan de exploitatieovereenkomst met sogent voor parkeerplaatsen op de UCO-site, waarbij het voorwerp van de overeenkomst wordt uitgebreid.