Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00036 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:41
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Astrid De Bruycker

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Anne Schiettekatte; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00036 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00036 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00036 - Addendum bij de subsidieovereenkomst voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt - 2022 - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 30.000,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In september 2020 vond er een eerste overleg plaats naar aanleiding van alarmerende signalen onder andere vanuit het wijkgezondheidscentrum over de aanwezigheid van bedwantsen in de hoogbouwblokken in Nieuw Gent. De sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent stelde inderdaad vast dat ze te maken krijgt met een opmars van de bedwants in hun gebouwen. 

De aanwezigheid van bedwantsen in een woning, appartement of studio brengt heel wat narigheid met zich mee. Zeker wanneer dit niet snel behandeld wordt en uitbreidt over een heel appartementsgebouw. Dan spreken we over een bedwantsenplaag die nog moeilijk weg te krijgen is. Een bedwantsenplaag is niet erkend als een ‘gevaar voor de volksgezondheid’. Volgens het Agentschap Zorg en Gezondheid brengen bedwantsen geen gezondheidsgevaar met zich mee omdat niet bewezen is dat ze besmettelijke ziekten kunnen overdragen. De verspreiding van bedwantsen gaat echter zeer snel, zeker in panden waar veel wooneenheden zijn.  

In Nieuw Gent is een grootschalig stadsvernieuwingsproject 'Nieuw Gent Vernieuwt' opgestart. Dit betekent dat de komende jaren bewoners uit 6 hoogbouwblokken zullen verhuizen. WoninGent heeft reeds een aantal bestrijdingsacties in deze gebouwen achter de rug, met wisselend succes onder meer omdat de bestrijdingskost voor de kwetsbare sociale huurder hoog is en een drempel vormt om mee te werken aan deze bestrijdingsaanpak. 

Er moet vermeden worden dat de bedwantsplaag mee verhuist met de bewoners  en zich zo over gans Gent verspreidt. Samen met de wijkpartners en WoninGent is er een aanpak uitgewerkt om de verspreiding van de bedwants tegen te gaan. 


Waarom wordt deze beslissing genomen?

Er werd een subsidieovereenkomst met WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 9000 Gent, opgemaakt voor de bestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt. De subsidieovereenkomst werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 26 mei 2021.

Het doel van deze subsidieovereenkomst is het ondersteunen van WoninGent bij de bedwantsbestrijding in de gebouwen Jupiter en Mercurius. De bewoners uit deze gebouwen verhuizen binnenkort naar woningen binnen en buiten Nieuw Gent.  Als we willen vermijden dat de bedwantsen mee verhuizen naar andere woonentiteiten is een intensieve aanpak van de bedwants voor de verhuis echt noodzakelijk. Alleen op deze manier kan een grootschalige verspreiding van dit beestje halt worden toegeroepen. 

Naar aanleiding van de positieve evaluatie van de aanpak in de gebouwen Jupiter en Mercurius is er een addendum opgemaakt op de subsidieovereenkomst met WoninGent. Dit addendum houdt een uitbreiding van de bestrijdingsaanpak in voor drie andere gebouwen die ook onderwerp zijn van de verhuisbeweging, namelijk Aurora, Milenka en Orion.

Dit addendum werd goedgekeurd door de gemeenteraad van 27 september 2021.

De bestrijdingsaanpak werd ondertussen toegepast in Aurora en Milenka. Elk gebouw werd apart aangepakt. Door de onverwacht hoge bedwantsinfestaties in Aurora én de coronamaatregelen die een goede werking in de blokken beperkten heeft de bestrijding vertraging opgelopen. Dit betekent dat het gebouw Orion niet meer in 2021 kan aangepakt worden.

Voor de bestrijdingsaanpak van Orion kan WoninGent een beroep doen op middelen (€ 30.000) die eerder via de subsidieovereenkomst zijn overgedragen

Het addendum bij de subsidieovereenkomst gaat over een wijziging in looptijd. De looptijd wordt verlengd met zes maanden. Het gaat in op 1/1/2022 en loopt af op 30/06/2022.Overzicht van de uitgaven

DienstBeleidsparticipatie - Sociale regie
Budgetplaats3551200GV
CategorieE
SubsidiecodeNiet_Relevant
202127000
20223000
Totaal30000


Overzicht van de inkomsten

Dienst*      
Budgetplaats      
Categorie*      
Subsidiecode      
2020      
2021      
2022      
2023      
2024      
2025      
Later      
Totaal      

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC35512 Sociale regie

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed het addendum bij de subsidieovereenkomst met WoninGent cvba-so, Lange Steenstraat 54 9000 Gent, m.i.v. 1 januari 2022 voor de bedwantsbestrijding in het kader van de verhuisbeweging Nieuw Gent Vernieuwt, zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen