Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:11
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Elke Decruynaere

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 49
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring 2022_GR_00027 - Toekenning van een eenmalige subsidie aan twee Gentse jeugdbewegingen i.f.v. terugbetaling busvervoer noodweer zomervakantie 2021 - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Voorgestelde uitgaven

€ 1.977,00

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 1.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In Gent zijn er 70 jeugdbewegingen, goed voor 10.000 kinderen en jongeren die op dit moment actief lid zijn van een jeugdbeweging.

Een aantal van deze jeugdbewegingen zijn getroffen door het noodweer deze zomer. Zo zijn een aantal kampen verplicht geweest om de kampplaats te evacueren en het kamp stop te zetten. De kinderen en leiding konden in sommige gevallen niet op eigen houtje terugkeren doordat de treinen niet meer reden. Deze jeugdbewegingen hebben via hun stadsondersteuner contact opgenomen met de Jeugddienst met de urgente vraag om de kinderen en leiding zo snel mogelijk veilig terug naar Gent te brengen via busvervoer. We hebben van vijf groepen de vraag gekregen. Drie groepen hebben we kunnen helpen via het raamcontract busvervoer van het departement onderwijs. Twee andere jeugdbewegingen hebben zelf kunnen zorgen voor een transportfirma om de kinderen en leiding terug naar Gent te vervoeren. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Stad wenst de twee jeugdbewegingen die voor eigen transport hebben gezorgd te ondersteunen. Deze jeugdbewegingen werden geconfronteerd met extra onvoorziene kosten voor het evacueren en terughalen van Gentse kinderen en leiding. Zij konden niet rekenen op het raamcontract busvervoer van de Stad en zij hebben noodgedwongen zelf een oplossing gezocht. Het spreekt voor zich dat zij net zoals de andere verenigingen zich in een noodsituatie bevonden veroorzaakt door het zware noodweer van afgelopen zomer.  

Daarom stellen we voor om de gemaakte kosten terug te betalen aan onderstaande twee Gentse jeugdbewegingen:

- Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent, - €477,00   - na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE20 3900 3720 9356. De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

- Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031, Gent, - €1.500,00 - na de goedkeuring van de gemeenteraad door overschrijving op rekeningnummer BE66 8508 3292 4143. De begunstigde van de subsidie dient elke wijziging van het rekeningnummer schriftelijk mee te delen aan het stadsbestuur.

Overeenkomstig de Wet van 14 november 1983 betreffende de controle op de toekenning en op de aanwending van sommige toelagen, dient een subsidie gebruikt te worden voor het doel waarvoor ze wordt toegekend en dient het gebruik ervan gerechtvaardigd, zo niet dient de subsidie terugbetaald te worden.

Voorvermelde wet geeft de Stad Gent tevens het recht om ter plaatse de aanwending van de subsidie te controleren. Bij verzet tegen de uitoefening van de controle, dient de subsidie terugbetaald te worden.

De verantwoording van de subsidie moet ten laatste op 31 maart 2022 verantwoord worden en kan slechts gebruikt worden voor bovenstaande actie.

Overzicht van de uitgaven

Dienst

Jeugddienst

Dienst

Jeugddienst

budgetplaats

3406300JW

budgetplaats

3406300JW

budgetpositie

6491000

budgetpositie

6491000

categorie

E subsidies

categorie

E subsidies

subsidiecode

NIET_RELEVANT

subsidiecode

NIET_RELEVANT

2022

477 euro

2022

1.500 euro

Totaal

477 euro

Totaal

1.500 euro

Overzicht van de inkomsten

NVT

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

AC34063 Ondersteunen jeugdwerk en jeugdcultuurinitiatieven

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 477,00 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Chiro OLV Lourdes Jongens, Sint-Jozefstraat 1, 9041 Gent - met als doel de terugbetaling van de gemaakte kosten voor busvervoer van kinderen en/of leiding die geëvacueerd moesten worden door het noodweer van de zomer 2021.

Artikel 2

Keurt goed de toekenning van een eenmalige subsidie ten bedrage van 1.500,00 euro – die noch nominatief in de meerjarenplanning is opgenomen, noch door een reglement of overeenkomst geregeld – aan Chiro Tiejamo, Mariakerksesteenweg 187, 9031, Gent - met als doel de terugbetaling van de gemaakte kosten voor busvervoer van kinderen en/of leiding die geëvacueerd moesten worden door het noodweer van de zomer 2021. 


Bijlagen

  • 20211213_DO_financiële bijlage.docx