Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_GR_00067 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 22:09
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00067 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00067 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring 2022_GR_00067 - Benoeming van leden in de algemene commissies en bijzondere commissies - Goedkeuring

Motivering

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2;
  • Het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn, artikel 61.

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 37.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De mandaten in iedere commissie worden door de gemeenteraad evenredig verdeeld over de fracties waaruit de gemeenteraad is samengesteld op basis van de voordrachten die worden ingediend door de fracties.

Om ontvankelijk te zijn moet de akte van voordracht voor elk van de kandidaat-commissieleden (in de vorm van een lijst per fractie) ten minste ondertekend zijn door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het kandidaat-commissielid deel van uitmaakt.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Groen-fractie en de Vooruit-fractie laten weten over te gaan tot vervangingen in de algemene en bijzondere commissies.

De Groen-fractie en de Vooruit-fractie hebben bij de voorzitter van de gemeenteraad een akte van voordracht ingediend.

De akte van voordracht is ondertekend door een meerderheid van de leden van de fractie waarvan het voorgestelde lid deel van uitmaakt en is derhalve ontvankelijk.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Sara Matthieu door Jeroen Van Lysebettens als effectief lid in de Commissie Mobiliteit, Economie en Openbaar Domein.

Artikel 2

Keurt goed de vervanging van Sara Matthieu door Jeroen Van Lysebettens als plaatsvervangend lid in de Commissie Stedenbouw, Stadsontwikkeling, Wonen en Natuur. 

Artikel 3

Keurt goed de vervanging van Sara Matthieu door Jeroen Van Lysebettens als plaatsvervangend lid in de Commissie Milieu, Werk, Personeel en FM.

Artikel 4

Keurt goed de vervanging van Sara Matthieu door Jeroen Van Lysebettens als plaatsvervangend lid in de Commissie evaluatie directeur ombudsdienst.

Artikel 5

Keurt goed de vervanging van Joris Vandenbroucke door Annelies Storms als effectief lid in de Commissie Vrije Tijd, Publiekszaken en Pensioenen.

Artikel 6

Keurt goed de vervanging van Karin Temmerman door Joris Vandenbroucke als effectief lid in de Commissie Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken.

Artikel 7

Keurt goed de vervanging van Joris Vandenbroucke  door Karin Temmerman als plaatsvervangend lid in de Commissie Algemene Zaken, Financiën en Burgerzaken.

Artikel 8

Keurt goed de vervanging van Joris Vandenbroucke door Karin Temmerman als effectief lid in de Commissie Milieu, Werk, Personeel en FM.

Artikel 9

Keurt goed de vervanging van Karin Temmerman door Joris Vandenbroucke als plaatsvervangend lid in de Commissie Milieu, Werk, Personeel en FM.


Bijlagen

  • voordrachtakte commissies_Vooruit.pdf