Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_MO_00001 - Motie van raadslid Yüksel Kalaz: Gratis zelftests en preventieve testing bij scholen

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:28
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Bert Misplon

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_MO_00001 - Motie van raadslid Yüksel Kalaz: Gratis zelftests en preventieve testing bij scholen

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 2
Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert
Stemmen tegen 43
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Onthoudingen 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_MO_00001 - Motie van raadslid Yüksel Kalaz: Gratis zelftests en preventieve testing bij scholen 2022_MO_00001 - Motie van raadslid Yüksel Kalaz: Gratis zelftests en preventieve testing bij scholen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Bij de veranderde teststrategie staan zelftests centraal. De prijs van deze tests is vaak een drempel voor burgers om dit op een regelmatige basis te gebruiken en niet alle werkgevers bieden zelftests aan voor hun personeel.

Ook nam de Vlaamse regering de beslissing om schoolkinderen preventief te laten testen door hun ouders. Daarbij is er niet enkel een financiële drempel, de motivatie bij de ouders om wekelijks hun kinderen te testen is laag. Ook is hier geen verplichting aan gekoppeld, het is slechts een aanbeveling.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Zelftests zijn een belangrijk element in de huidige teststrategie. Als deze gratis worden aangeboden door bovenlokale overheden, zal de drempel verlagen om ze regelmatig te gebruiken.

Ook zijn de corona-besmettingen bij Gentse scholen zeer hoog. Preventieve testing bij de scholen zal hierbij een hulpmiddel zijn. Daarom is er nood aan een duidelijk signaal van de Gentse gemeenteraad om te eisen dat de Vlaamse regering hun verantwoordelijkheid opneemt en deze preventieve testing organiseert.

Indiener(s)

Yüksel Kalaz

Tijdstip van indienen

wo 19/01/2022 - 16:56

Initiatiefrecht

Artikel 1

De Gentse gemeenteraad neemt het standpunt in dat de Vlaamse regering verantwoordelijk is voor de organisatie van preventieve testing bij schoolkinderen.

Artikel 2

De Gentse gemeenteraad neemt het standpunt in dat de bovenlokale overheden gratis zelftests moeten aanbieden.

Artikel 3

De Gentse gemeenteraad communiceert artikel 1 en artikel 2 naar de bovenlokale overheden.