Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_VVB_00001 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door leden van het college van burgemeester en schepenen

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 19:54
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Bert Misplon; Mattias De Vuyst

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00001 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door leden van het college van burgemeester en schepenen

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 4
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn
Stemmen tegen 38
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Christiaan Van Bignoot, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Onthoudingen 6
Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Anneleen Van Bossuyt
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00001 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door leden van het college van burgemeester en schepenen 2022_VVB_00001 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Johan Deckmyn: Voorstel van raadsbesluit betreffende het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door leden van het college van burgemeester en schepenen

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

In het verleden werd al vaak gedebatteerd omtrent het dragen van opvallende religieuze, levensbeschouwelijke of ideologische symbolen door stadsambtenaren. In het Algemeen Personeelsreglement van de Stad Gent, meer bepaald in artikel 6, §1 en in de Leidraad voor Deontologisch Gedrag voor het personeel van de Stad Gent zit de verplichting tot neutraliteit van de personeelsleden van de Stad Gent reeds vervat.

Het Grondwettelijk Hof heeft in het verleden al belangrijke uitspraken gedaan over o.a.  het hoofddoekenverbod naar aanleiding van een decreet van de Franse Gemeenschap dat voor de scholen van het officieel onderwijs de mogelijkheid creëerde om een dergelijk verbod in te voeren. Er is duidelijk een evolutie in de richting van het niet dragen van hoofddoeken in loket- en gezagsfuncties.

Recentelijk heeft PS-voorzitter Paul Magnette een standpunt ingenomen over het dragen van de hoofddoek. Dat is genuanceerd en niet meer voor honderd procent puur laïcistisch. Voor de PS, niet bepaald een rechtse partij, kunnen hoofddoeken wel voor overheidsfuncties, maar niet voor loket- en gezagsfuncties.

De burgemeester en de schepenen zijn duidelijk personen die zich in een gezagsfunctie bevinden. Bovendien vertegenwoordigen ze alle Gentenaars.

Het Vlaams Belang vindt dan ook dat er bij burgemeester en schepenen – in tegenstelling tot gemeenteraadsleden - geen ruimte is voor het dragen  van opvallende religieuze, levensbeschouwelijke of ideologische symbolen. Ze horen op dat vlak neutraal te zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Het Vlaams Belang is van oordeel dat er bij burgemeester en schepenen – in tegenstelling tot gemeenteraadsleden - geen ruimte is voor het dragen  van opvallende religieuze, levensbeschouwelijke of ideologische symbolen. Ze horen op dat vlak neutraal te zijn.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Tijdstip van indienen

wo 19/01/2022 - 17:08

Initiatiefrecht

Artikel 1

Artikel 1

Enig artikel.- De gemeenteraad beslist: 

Het algemene principe goed te keuren waarbij het dragen van uiterlijke kentekenen van religieuze, levensbeschouwelijke, filosofische, ideologische of politieke aard door leden van het college van burgemeester en schepenen niet toegelaten is.