Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_VVB_00003 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Boom als cadeau

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 22:22
Goedgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00003 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Boom als cadeau

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 51
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00003 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Boom als cadeau 2022_VVB_00003 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Els Roegiers: Boom als cadeau

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

Bomen zijn belangrijk, o.a. omdat ze COvasthouden en omdat ze helpen in de context van de klimaatopwarming, in het bijzonder in steden. Uit recent UGent-onderzoek (2021) blijkt dat Gent ongeveer 262.863 bomen telt (van minsten 4m hoog). De Vlaamse regering heeft als doel vooropgezet om tegen 2030 per Vlaming 1 extra boom te planten. Voor Gent zou dat neerkomen op een verdubbeling. UGent-professor Hans Verbeeck noemde zo’n verdubbeling een investering in de toekomst die op termijn wel degelijk een verschil zal maken.

De Stad Gent voert al langer een actief bomen- en bosbeleid, o.a. via het Bomenplan en de Bomeninventaris. Momenteel telt onze stad ruim 58.000 straat-, plein- en parkbomen en 1068 hectare bos, met de voorbije jaren een duidelijke toename o.a. via de aanplant van de welbekende geboortebossen. Onze stad heeft ook het Bomencharter mee ondertekend en hierbij het engagement opgenomen om 150.000 extra bomen te planten.

In het onderzoek ‘Curieuzeneuzen in de Tuin’ van de krant De Standaard werd recent ook een lans gebroken voor het belang van – en potentieel voor – meer bomen in de tuin. Er werd o.a. gewezen op het feit dat niet alleen een koeler microklimaat voor de bewoners zelf wordt gecreëerd, maar door de combinatie van veel koelere microklimaatjes samen ook een effect voor de hele omgeving, gemeente of stad wordt gerealiseerd.

Op de stedelijke website wordt het planten van bomen in de tuin actief gepromoot onder het motto ‘Een boom is goud waard’. De vele voordelen van een boom worden daarbij opgesomd: schaduw/verkoeling, thuis voor vogels/insecten, voedselproductie, geluidsdemping, extra zuurstof, rustgevend gevoel/minder stress.

Waarom wordt deze beslissing genomen

Om het lokale bomenbestand uit te breiden heeft de gemeente Arendonk recent de beslissing genomen om elke nieuwe inwoner een boom cadeau te doen voor in de eigen tuin of op het terras of balkon. Wevelgem kent een gelijksoortig initiatief waarbij aan trouwers ene boom cadeau wordt gedaan. Ook een aantal Nederlandse steden en gemeenten hebben vergelijkbare actie opgezet. Bijvoorbeeld Den Haag (548.320 inwoners) biedt in de periode 2021-22 alle inwoners een gratis boom aan in samenwerking met de organisatie ‘Duurzaam Den Haag’ en met als resultaat voor het eerste werkingsjaar 1400 aangevraagde bomen.

Een dergelijke actie zou ook in onze stad tot een mooie uitbreiding van het bomenbestand kunnen leiden. Heel wat inwoners beschikken over een tuin(tje): in de jongste Stadsmonitor-enquête beantwoordde 62,3% positief op de vraag of ze over een al dan niet gedeelde tuin beschikten. Daarnaast zijn er ook heel wat mensen die over een koertje, terras of balkon beschikken. Een voordeel van bomen in/op tuinen en terrassen etc. geen gevolgkosten met zich meebrengen: de stad is niet verantwoordelijk voor het onderhoud en opvolging ervan. Dit bolwerken is immers niet altijd evident voor de groendienst.  

Voor de specifieke formule zijn er verschillende opties denkbaar: een aanbod naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid (verhuis, geboorte, huwelijk, …) of een aanbod aan elke Gentenaar gedurende 1 jaar of langer. De stad kan er voor kiezen om dit in eigen beheer te doen of hierover een samenwerkingsovereenkomst af te sluiten met een externe partner die de nodige expertise in huis heeft. Qua type bomen kan ook een gevarieerde selectie aangeboden worden: van relatief kleine fruitbomen tot meer majestueuze exemplaren.

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Els Roegiers

Tijdstip van indienen

wo 19/01/2022 - 21:14

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om een initiatief op te starten waarbij aan Gentenaars die dit wensen een boom cadeau wordt gedaan, al dan niet naar aanleiding van een bijzondere gelegenheid zoals een verhuis, huwelijk(sverjaardag) of geboorte.