Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Selectie 30 kandidaten ter voorbereiding van Gent 2030

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:13
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Selectie 30 kandidaten ter voorbereiding van Gent 2030 2022_IP_00001 - Interpellatie van raadslid Johan Deckmyn: Selectie 30 kandidaten ter voorbereiding van Gent 2030

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Vorig jaar kondigde de stad Gent trots aan dat zij kandidaat was om in 2030 "Culturele Hoofdstad van Europa" te worden. Het Vlaams Belang vindt het een gezonde ambitie om onze stad op een dergelijke manier te willen presenteren aan Europa.

De Stad Gent lanceerde een oproep om “dertig enthousiaste toekomstdenkers” te vinden “die tussen januari en mei 2022 actief willen meedenken en -doen”.

Ondertussen is deze oproep afgerond en dat leverde 193 kandidaturen op. Daarvan werden er dus dertig weerhouden.

De stad liet intussen weten dat de geselecteerde kandidaten zich samen met een zeskoppig team uit verschillende cultuurdisciplines zullen buigen over de vraag hoe Gent zich kan onderscheiden van andere kandidaten.

Over de selectie van de 30 kandidaten stelt de stad Gent dat er rekening werd gehouden met de motivatie en expertise van de kandidaten en de nodige evenwichten in de groep, in lijn met de resultaten van de eerdere bevraging.

Indiener(s)

Johan Deckmyn

Gericht aan

Mathias De Clercq

Tijdstip van indienen

wo 19/01/2022 - 17:18

Toelichting

Wat waren de selectiecriteria?

Wie selecteerde uiteindelijk de kandidaten?

Is er voor de selectie van iedere kandidaat een motivatie beschikbaar?

Zijn de 30 kandidaten representatief te noemen voor de gehele bevolking van onze stad?

Op welke manier zal men de kandidatuur van de stad Gent voor “Gent Culturele Hoofdstad 2030” gestalte geven?