Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_VVB_00002 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Routeplanner SlimnaarGent

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 21:14
Afgekeurd

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Annelies Storms; Christiaan Van Bignoot

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_VVB_00002 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Routeplanner SlimnaarGent

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Elke Decruynaere, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Tine Heyse, Isabelle Heyndrickx, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Sandra Van Renterghem, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Evita Willaert, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Tine De Moor, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Yeliz Güner, Patricia De Beule, Mattias De Vuyst, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Danny Van Campenhout, Luc Kupers
Stemmen voor 10
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Karlijn Deene, Sandra Van Renterghem, Gert Robert, Els Roegiers, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Anneleen Van Bossuyt
Stemmen tegen 39
Sami Souguir, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Elke Decruynaere, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Jef Van Pee, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Evita Willaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Mattias De Vuyst, Anita De Winter, Yeliz Güner, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Tine De Moor, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Isabelle Heyndrickx, Jeroen Van Lysebettens, Christophe Peeters
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_VVB_00002 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Routeplanner SlimnaarGent 2022_VVB_00002 - Voorstel tot raadsbesluit van raadslid Anneleen Van Bossuyt: Routeplanner SlimnaarGent

Motivering

Wat gaat aan deze beslissing vooraf

De bereikbaarheid van onze stad staat al enkele jaren onder druk na de invoering van eerst het circulatieplan (2017) en vervolgens de LEZ voor de binnenstad (2020). Uit de tweede evaluatie (2018/19) van het circulatieplan bleek dat zowel Gentenaars als niet-Gentenaars de stad minder bezochten. Uit het Consumentenonderzoek (december 2018) bleek dat 44% van de ondervraagde mensen minder ging winkelen in de binnenstad; 38% was van mening dat dit ook in de toekomst zo zou blijven. De (auto)bereikbaarheid en de parkeersituatie waren hierbij de belangrijkste argumenten. 

Tijdens de gemeenteraad van 25 mei 2021 deed de N-VA-fractie een voorstel over het ontwikkelen en realiseren van een slimnaargent-routeplanner om de bereikbaarheid van onze stad te verbeteren. Dit voorstel werd toen door het college afgewezen met als argumenten: a) het nog lopende project Big Data Platform van het Mobiliteitsbedrijf (dat zou afgerond zijn tegen eind 2021), b) het ruimere bereik van algemene commerciële routeplanners, en c) de wens tot samenwerking met andere Europese steden. 

Waarom wordt deze beslissing genomen

Uit het recente rapport ‘De customer journey van Stad Gent’ (door Excap) blijkt dat de bereikbaarheid van de binnenstad ook nu nog altijd als problematisch wordt ervaren door minstens een deel van de effectieve of potentiële bezoekers. Met name het luik ‘diepte-interviews’ leert dat het aspect bereikbaarheid gezien wordt als hét pijnpunt bij uitstek voor onze stad, hoewel het luik ‘mystery-guest-onderzoek’ tegelijk toont dat wie in de praktijk de stad bezoekt een veeleer positieve ervaring heeft (zie de gemiddelde mobiliteitsscore van 87%). Die resultaten suggereren dat er een duidelijk gebrek is aan degelijke informatie over hoe je vlot naar Gent kan komen. Eén van de slotaanbevelingen – naast het verbeteren van de alternatieven voor de wagen (P+R, openbaar vervoer, fietsaanbod) – is dan ook een “info/access point met alle info om naar Gent te komen” gecombineerd met een “mediacampagne bereikbaarheidsperceptie”.

In het recente onderzoek ‘Gratis Openbaar Vervoer tijdens Koopzondagen’ (oktober 2021) door de Dienst Economie wordt op zoek gegaan naar alternatieven voor dit gratis openbaar vervoer-aanbod op koopzondagen, vanuit de vaststelling dat: a) het aantal gebruikers is dalende lijn gaat, b) dit aanbod een grote hap neemt uit het budget van de vzw Puur Gent, en c) 50% van de handelaars geen impact zien op hun omzet en 20% een negatieve impact (sinds de invoering van het gratis OV). Als alternatief worden o.a. genoemd: a) investeren in alternatieve mobiliteit (met betere P+R’s en deelsystemen), en b) “Investeren in een grootschalige mobiliteitscampagne incl. routeplanner, real time data, … cfr. slim naar Antwerpen”. 

Zowel de Customer Journey studie als de Koopzondagen-studie komen kortom tot het besluit dat het ontwikkelen van een routeplanner – in combinatie met het inzetten op alternatieven voor de wagen en een grootschalige communicatiecampagne – een zinvolle bijdrage kunnen leveren aan het verbeteren van de bereikbaarheid van onze stad. In die context van evoluerende inzichten wenst de N-VA-fractie zijn slimnaargent-voorstel opnieuw op de agenda te plaatsen.

 

Daarom, op voorstel van de N-VA-fractie,

Indiener(s)

Anneleen Van Bossuyt

Tijdstip van indienen

wo 19/01/2022 - 21:11

Initiatiefrecht

Artikel 1

De gemeenteraad draagt het college van burgemeester en schepenen op om op korte termijn een ‘slimnaargent’-toepassing te ontwikkelen (inclusief grootschalige mobiliteitscampagne), al dan niet in samenwerking met externe partners en/of ingebed binnen een Europees verband.