Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_IP_00003 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Sonja Welvaert: PFAS-vervuiling

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 22:59
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00003 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Sonja Welvaert: PFAS-vervuiling 2022_IP_00003 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Sonja Welvaert: PFAS-vervuiling

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

Via de pers vernamen we op donderdagavond dat er in Gent drie brandweerlocaties besmet zijn met PFAS, namelijk De Porre (Moscou, Gentbrugge), brandweerpost Heinakker (Wondelgem) en de brandweerschool in Mendonk. In de omgeving van de eerste twee locaties zijn er woningen en werden de bewoners met een brief op de hoogte gebracht.

Deze week worden in het wijkpark De Porre stalen genomen door OVAM. De resultaten zijn, volgens schepen Heyse, binnen 2 maanden beschikbaar.

Blijkbaar zijn er al 803 risicolocaties in kaart gebracht, voornamelijk oude en nog werkende brandweerkazernes.

In de directe buurt van wijkpark de Porre, of binnen een straal van 100 meter zijn er twee basisscholen, uiteraard het wijkpark zelf en Santo. Deze locaties worden vooral bezocht door de kinderen van de wijk maar ook de leerlingen van de basisscholen).

Indiener(s)

Sonja Welvaert

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

vr 21/01/2022 - 16:14

Toelichting

De aangegeven locaties in Gentbrugge worden vaak bezocht door jonge kinderen met hun ouders/leerkrachten/begeleiders. Wat doet deze vervuiling met deze jonge kinderen? Tevens is er in wijkpark De Porre een vijver aanwezig is, deze vijver trekt kinderen aan. Tijdens warme dagen zie je hen in de vijver stappen en in koudere dagen zitten ze er met hun handjes in. Hierbij is hoogstwaarschijnlijk grondwater aanwezig en dus mogelijks vervuild met PFAS. Zullen voor deze locaties en de vijver extra maatregelen genomen worden?

Zullen er nog bijkomende (bedrijven-)terreinen onderzocht worden?