Terug
Gepubliceerd op 25/01/2022

2022_IP_00002 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Ronny Rysermans: PFAS-vervuiling in Gent

gemeenteraad
ma 24/01/2022 - 19:00 Digitale zitting
Datum beslissing: ma 24/01/2022 - 22:58
Behandeld

Samenstelling

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Elke Decruynaere, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Tine Heyse, schepen; Isabelle Heyndrickx; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman, schepen; Jef Van Pee; Sandra Van Renterghem; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Evita Willaert; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Tine De Moor; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Yeliz Güner; Patricia De Beule; Mattias De Vuyst; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Karlijn Deene; Tom De Meester; Fourat Ben Chikha

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_IP_00002 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Ronny Rysermans: PFAS-vervuiling in Gent 2022_IP_00002 - Interpellatie bij hoogdringendheid van raadslid Ronny Rysermans: PFAS-vervuiling in Gent

Motivering

Toelichting/Motivering/Aanleiding

-

Indiener(s)

Ronny Rysermans

Gericht aan

Tine Heyse

Tijdstip van indienen

vr 21/01/2022 - 11:42

Toelichting

Op donderdag 20 januari stuurde de Stad Gent een persbericht uit over PFAS-vervuiling op drie Gentse locaties: de brandweerschool in Mendonk, de brandweerpost Heinakker in Wondelgem, en wijkpark De Porre (de voormalige brandweerpost Oost). Dit is het resultaat van een eerste inventarisopdracht waarbij sites werden onderzocht waar fluorhoudend blusschuin werd gebruikt.

Bewoners op 500m rond deze locaties wordt aangeraden om grondwater alleen nog te gebruiken voor het doorspoelen van het toilet of het schrobben van het terras. Bewoners op 100m rond deze locaties wordt aangeraden geen groenten en fruit uit de tuin of eieren van eigen kippen te eten.

De onderzoeksresultaten van de locaties die in een tweede, ruimere inventarisopdracht werden opgenomen zijn nog niet bekend. Dat geldt ook voor de Brandweerpost Zuid aan de Hélène Dutrieulaan.  

Vandaar mijn vragen:

1. Op hoeveel bewoners heeft deze PFAS-vervuiling een impact? Naar hoeveel bewoners werd een brief verstuurd? Hoeveel vragen heeft de stad (schriftelijk, telefonisch) ontvangen over de vastgestelde PFAS-vervuiling? 

2. Is er een gezondheidsrisico voor de spelende kinderen in het wijkpark De Porre? Heeft het stadsbestuur een bodemonderzoek gedaan bij de aanleg van het betrokken wijkpark (2014)?

3. Wat is de ernst van de vervuiling? In welke mate overschrijden de vastgestelde waarden de (nieuwe) normen? 

4. Hoe verklaart de schepen dat de vervuiling op deze sites tot nog toe  onder de radar is gebleven?

5. Wat zijn nu de verdere stappen om de vastgestelde vervuiling aan te pakken? Wat is de stand van zaken van de in het kader van de tweede inventarisatie doorgegeven locaties? Verwacht de schepen dat er nog meer sites zullen zijn waar PFAS-vervuiling vastgesteld wordt?