Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00046 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - gebruikersovereenkomst en gebruikersvergoedingen kleinschalige opvang - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_RMW_00046 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - gebruikersovereenkomst en gebruikersvergoedingen kleinschalige opvang - Goedkeuring 2022_RMW_00046 - Opvang van Vluchtelingen voor de oorlog in Oekraïne - gebruikersovereenkomst en gebruikersvergoedingen kleinschalige opvang - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?


De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42 § 1, 1°,b

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Aanleiding

De oorlog in Oekraïne brengt een grote vluchtelingenstroom met zich mee. Voor Vlaanderen gaan de schattingen tot 120.000 personen die zullen migreren naar aanleiding van de oorlog. De verschillende overheidsniveaus bekijken verschillende opvangmogelijkheden, zo is er in Gent reeds opvang voorzien in gastgezinnen. Daarnaast werkt Gent ook actief samen met logiesfaciliteiten in de hotelsector om de eerste noden te ondervangen. Om duurzamer aan de slag te kunnen gaan met de groep voorziet de Stad ook opvang (momenteel reeds op locatie Prinsenhof).

Naast subsidies vanuit de Vlaamse overheid voor de kleinschalige opvang, is de richtlijn ook om een opvangkost aan te rekenen aan de gebruikers van de opvang om zo de kostprijs van het organiseren van de opvang deels te recupereren. 


Voorstel

In lijn met het Vlaamse kader stellen we voor om voor de kleinschalige opvang een opvangkost van 30% van het leefloon aan te rekenen. 

Hiervoor sluiten we een gebruikersovereenkomst af met de personen die in de opvang verblijven. Elke persoon met een inkomen sluit een gebruikersovereenkomst af waar enkele wederzijdse verwachtingen zijn in geformuleerd én er afspraken zijn met betrekking tot het betalen van de gebruikersvergoeding. 

In bijlage bij dit besluit vindt u de gebruikersovereenkomst. Toepassing

De gebruikersovereenkomst gaat in eerste instantie in voor de gebruikers van opvanglocatie Prinsenhof. Zij beginnen te betalen vanaf 1 april 2022 en betalen maw de eerste keer voor de opvang na goedkeuring van de overeenkomst door het Vast Bureau. Vanaf dan verloopt de betaling op de maandwisseling. 

Voor de toekomstige opvanglocaties wordt mogelijks door de uitbater zelf een gebruikersovereenkomst afgesloten met de gebruikers. Momenteel bekijkt de potentiële uitbater de juridische mogelijkheden hiertoe. 

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De gebruikersovereenkomst biedt enkele garanties aan de gebruiker en de uitbater van de kleinschalige opvang. 

De gebruikersovereenkomst legt ook de opvangkost vast voor de gebruiker. 

Activiteit

ACA1010 Vluchtelingencrsis Oekraïne

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

keurt de gebruikersovereenkomst voor de kleinschalige opvang goed. 

Artikel 2

keurt de opvangkost van 30% van het leefloon voor de kleinschalige opvang goed.