Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:06
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Rudy Coddens

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Karlijn Deene; Carl De Decker; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Filip Watteeuw, schepen; Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Martine Verhoeve; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 - Goedkeuring

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Karlijn Deene, Carl De Decker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 48
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 - Goedkeuring 2022_RMW_00058 - Subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

In het kader van de oorlog in Oekraïne en de instroom van vluchtelingen uit Oekraïne werd er een budget toegekend aan het Geïntegreerd Breed Onthaal Gent door de Vlaamse overheid voor het opnemen van de regierol met betrekking tot het tegengaan van onderbescherming voor de groep van Oekraïense vluchtelingen. Voor de periode 14/03/2022 – 13/03/2023 wordt een bedrag voorzien van 112.500 euro.

In overleg met Stuurgroep GBO Gent en de Cel Oekraïne werd besproken op welke acties deze middelen het meest efficiënt en effectief konden worden ingezet.

Aangezien de middelen enkel kunnen ingezet worden op het voeren van regie wordt gekozen om deze middelen in te zetten voor de loonkost van medewerkers van Stad en OCMW Gent die betrokken zijn bij het opvolgen van de Oekraïnewerking. Hierdoor komen reguliere middelen vrij die die ingezet kunnen worden op concrete praktische noden in de Cel Oekraïne.


Waarom wordt deze beslissing genomen?

De concrete acties binnen de Cel Oekraïne die uitgevoerd zullen worden met deze vrijgekomen middelen zijn:

  • Extra tolk in de Cel Oekraïne in dienst bij OCMW Gent
  • Permanentie van het telefonische onthaal voor de vragen van Oekraïense burgers en gastgezinnen n.a.v. de oorlog in Oekraïne door CAW Oost-Vlaanderen
  • Regierol in Cel Oekraïne door hoofdmaatschappelijk werker OCMW Gent

In bijlage is de subsidieovereenkomst gevoegd met CAW Oost-Vlaanderen vzw in kader van de telefonische permanentie voor de periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Team Beleidsondersteuning 
Budgetplaats A1010000 
Categorie* 6491000 
Subsidiecode VLU.OEK.2 
2022 22.052,65 euro 
2023 2.450,29 euro 
Totaal 24.502,94 euro 

Voorgestelde uitgaven

€ 24.502,94

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Activiteit

ACC1017 Realiseren van de functies en werkingsprincipes van een samenwerkingsverband geïntegreerd breed onthaal

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de subsidieovereenkomst voor telefonische permanentie i.k.v. oorlog in Oekraïne - periode 01/06/2022 tot en met 13/03/2023 met CAW Oost-Vlaanderen vzw, Visserij 153 te 9000 Gent, zoals gevoegd in bijlage.