Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00063 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Hafsa El-Bazioui
2022_RMW_00063 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring 2022_RMW_00063 - EVA vzw Sodigent - Algemene vergadering van 28 juni 2022 - Dagorde - Kennisneming - Mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77.
 • De statuten van EVA vzw SodiGent.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.
 • De statuten van EVA vzw SodiGent.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

EVA vzw Sodigent nodigt haar leden uit voor de algemene vergadering die plaatsvindt op 28 juni 2022 om 17u30 via Microsoft Teams.

De agendapunten zijn:

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 21/12/2021
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van 2021 en balans
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en desgevallend het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris
 5. Benoeming van een nieuwe commissaris en vastleggen van de bezoldiging voor de boekjaren 2022-2024 en afzetting van de huidige commissaris
 6. Goedkeuring van de begroting van 2022
 7. Kwijtschelding oninbare renteloze leningen
 8. Varia: 'vzw SodiGent in 2021'

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor elke algemene vergadering moet het mandaat van de vertegenwoordigers van het OCMW Gent worden goedgekeurd, meer bepaald:
om aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; om deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Activiteit

AC34561 Ondersteuning, advisering en handhaving met betrekking tot juridische en gerechtelijke dossiers

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van de dagorde en elke van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van EVA vzw SodiGent op 28 juni 2022 om 17u30 via Microsoft Teams.

De agendapunten zijn

 1. Verwelkoming
 2. Goedkeuring van de notulen van de vorige algemene vergadering van 21/12/2021
 3. Goedkeuring van de jaarrekening van 2021 en balans
 4. Kwijting aan de bestuurders en de commissaris en desgevallend het instellen van een verenigingsvordering tegen de bestuurders en de commissaris
 5. Benoeming van een nieuwe commissaris en vastleggen van de bezoldiging voor de boekjaren 2022-2024 en afzetting van de huidige commissaris
 6. Goedkeuring van de begroting van 2022
 7. Kwijtschelding oninbare renteloze leningen
 8. Varia: 'vzw SodiGent in 2021'

Artikel 2

Keurt goed het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die zullen deelnemen aan de algemene vergadering van EVA vzw SodiGent op 28 juni 2022 om 17u30 via Microsoft Teams om:
- er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen; en
- deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.


Bijlagen

 • 20220628_DO_ Uitnodiging en agenda algemene vergadering op afstand EVA vzw SodiGent.pdf
 • 20220628_DO_Presentatie algemene vergadering op afstand EVA vzw SodiGent.pdf
 • 20211221_VE_Algemene vergadering op afstand EVA vzw SodiGent.pdf
 • 202206_DO_Jaarrekening EVA vzw SodiGent 2021.pdf
 • 202206_DO_Jaarrekening EVA vzw SodiGent 2021 na audit.pdf
 • 202206_DO_Voorstel EVA vzw SodiGent benoeming nieuwe commissaris.pdf
 • 202206_DO_Vergelijking offertes commissaris.pdf
 • 20220329_DO_Offerte VyveyCo deel 1.pdf
 • 20220329_DO_Offerte VyveyCo deel 2.pdf
 • 20220310_DO_Offerte Moore.pdf
 • 20220223_DO_Offerte Figurad.pdf
 • 202206_DO_Begroting EVA vzw SodiGent 2022.pdf
 • 202206_DO_Overzicht oninbare renteloze leningen EVA vzw SodiGent.pdf
 • 202206_DO_EVA vzw SodiGent in 2021.pdf
 • 20220511_VE_Commissarisverslag EVA vzw SodiGent.pdf