Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00070 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Christophe Peeters
2022_RMW_00070 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling 2022_RMW_00070 - Ontslag lid Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) - Opvolging als lid van het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst - Onderzoek geloofsbrieven - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikel 93.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet Lokaal Bestuur van 22 december 2017, artikelen 10, 87, 91, 92, 100, 103 en 105.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Met een schrijven van 10 juni 2022 gericht aan de voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn, dient mevrouw Martine Verhoeve haar ontslag in als effectief lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

De algemeen directeur heeft op 17 juni 2022, ter vervanging van het ontslagnemend lid, een voordrachtsakte ontvangen van één kandidaat-lid, nl. van mevrouw Annelie Pollefliet.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De voorzitter van de raad voor maatschappelijk welzijn gaat na of de akte van voordracht ontvankelijk is.

De raad voor maatschappelijk welzijn onderzoekt de geloofsbrieven.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het ontslag van mevrouw Martine Verhoeve, als effectief lid, namens de Open Vld-fractie, van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 2

Neemt er kennis van dat de Open Vld-fractie een ontvankelijke voordrachtsakte heeft ingediend voor één kandidaat-lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Artikel 3

Keurt goed de geloofsbrieven en stelt de verkiezing vast van het hiernavolgend lid van het bijzonder comité voor de sociale dienst:
Annelie Pollefliet


Bijlagen

  • 20220531_DO_Uittreksel bevolkingsregister AP.pdf
  • 20220531_DO_Uittreksel strafregister AP.pdf
  • 20220531_DO_Verklaring op eer AP.pdf
  • 20220616_DO_Attest verkiesbaarheid AP.pdf