Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00075 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_RMW_00075 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) - Goedkeuring 2022_RMW_00075 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikels 77 en 78
  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 484 § 1

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 484 § 1
  • De statuten van de vereniging Infohos in vereffening

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 25 maart 2019 de aanduiding van Yeliz Güner als vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient een nieuwe vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening) te worden aangeduid.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve, raadslid, als vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de OCMW-vereniging van publiekrecht Infohos (in vereffening), en dit met onmiddellijk ingang.