Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00071 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_RMW_00071 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring 2022_RMW_00071 - Vervanging van een effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 77

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Huishoudelijk Reglement van de Beraadslagende Organen van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn van Gent
  • De statuten van de vzw Centrum Basiseducatie Gent

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 25 maart 2019 de aanduiding van Yeliz Güner als effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient een nieuwe effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie te worden aangeduid.

Activiteit

AC34738 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve, raadslid, als effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van de vzw Centrum voor Basiseducatie, en dit met onmiddellijk ingang.