Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00072 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_RMW_00072 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring 2022_RMW_00072 - Vervanging van een vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn Gent A.V. - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 500 verwijzend naar 484 § 1, lid 2.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 500 verwijzend naar 484 § 1, lid 2.

Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 497.

De statuten van AZ Jan Palfijn Gent A.V.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 27 mei 2019 de vertegenwoordigers in de algemene vergadering en raad van bestuur in het AZ Jan Palfijn A.V. verkozen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Ingevolge het ontslag van Yeliz Güner als raadslid dient een nieuwe effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn A.V. te worden aangeduid.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Yeliz Güner door Martine Verhoeve, raadslid, als effectief vertegenwoordiger van het OCMW Gent in de algemene vergadering van het AZ Jan Palfijn A.V., en dit met onmiddellijk ingang.