Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_RMW_00076 - Sociaal Verhuurkantoor Gent - Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Goedkeuring

raad voor maatschappelijk welzijn
ma 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq
2022_RMW_00076 - Sociaal Verhuurkantoor Gent - Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Goedkeuring 2022_RMW_00076 - Sociaal Verhuurkantoor Gent - Vervanging van een vertegenwoordiger in de algemene vergadering - Goedkeuring

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 484.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 484. 

  • De statuten van SVK Gent, welzijnsvereniging.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De raad voor maatschappelijk welzijn heeft op 25 februari 2019 de vertegenwoordigers in de algemene vergadering en raad van bestuur in het Sociaal Verhuurkantoor Gent verkozen.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

De Groen-fractie wenst over te gaan tot een vervanging in de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Gent.

Activiteit

ACU1010 Faciliteren en organiseren van de werking van de politieke organen

Besluit

De raad voor maatschappelijk welzijn beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vervanging van Evita Willaert, lid van het college van burgemeester en schepenen, door Anita De Winter, gemeenteraadslid, in de algemene vergadering van het Sociaal Verhuurkantoor Gent, en dit met onmiddellijke ingang.