Terug raad voor maatschappelijk welzijn

Mon 27/06/2022 - 19:00 gemeenteraadszaal

Mededelingen (onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Openbare vergadering

B-punten

Bevoegdheid Stad en OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd kennis te nemen van de dagorde en elk van de afzonderlijke punten van de dagorde van de algemene vergadering van 28 juni 2028 van het extern verzelfstandigd agentschap (EVA) vzw SodiGent en goedkeuring te verlenen aan het mandaat aan de vertegenwoordigers van het OCMW Gent die deelnemen aan deze algemene vergadering om:
    - er aan alle beraadslagingen en stemmingen deel te nemen, alle voorstellen met betrekking tot de agenda goed te keuren, alle akten, stukken notulen, aanwezigheidslijsten te ondertekenen en in het algemeen, het nodige te doen, en
    - deel te nemen aan elke latere algemene vergadering met dezelfde dagorde in geval de eerste algemene vergadering niet rechtsgeldig zou kunnen beraadslagen.

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Bedrijfsvoering - Strategie en Organisatie
Dienst Organisatieontwikkeling
Departement Onderwijs, Opvoeding en Jeugd
Onderwijscentrum Gent
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
  • Aan de raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevraagd goedkeuring te verlenen aan overname door de Stad Gent, van de huurovereenkomsten, gesloten door het OCMW Gent met verschillende sociale huisvestingsmaatschappijen, zijnde de cvba-so WoninGent, De Gentse Haard en de Volkshaard, betreffende de 25 noodwoningen die worden ingezet als tijdelijke huisvesting van verschillende (complementaire) doelgroepen, naar aanleiding van bepaalde woonproblematieken.

Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Bevoegdheid OCMW

Bedrijfsvoering
Juridische Dienst
Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Lokaal sociaal beleid
Dienst Werk en Activering (WS)
Departement Facility Management
Dienst Vastgoed
Patrimoniumbeheer OCMW
sogent
(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

A-punten

Bevoegdheid OCMW

(onder) voorzitter gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn

Bevoegdheid Stad en OCMW

Departement Financiën
Team Bestuur en Verbonden rechtspersonen
Departement Welzijn en Samenleving
Lokaal sociaal beleid

Bevoegdheid OCMW

Departement Welzijn en Samenleving
Thematische hulp - Beleidscel POOW
Bedrijfsvoering
Dienst Bestuursondersteuning

Publicaties

Agenda
Bijkomende agenda
Besluitenlijst
Notulen