Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00613 - Principiële vaststelling van de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00613 - Principiële vaststelling van de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00613 - Principiële vaststelling van de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker - Vaststelling 2022_GR_00613 - Principiële vaststelling van de namen 'Celie Rebbepark' en 'Honorine Deschryverpark' voor de groenzones gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen, artikel 1.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Tussen de Krijtekerkweg en de Vossenbergstraat te Oostakker ligt een groenzone die nog geen officiële plaatsnaam heeft.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Voor een efficiënte werking van bijvoorbeeld de hulp- en de veiligheidsdiensten is het noodzakelijk dat deze groenzone een naam krijgt. De Brandweerzone Centrum adviseert 2 aparte namen voor de groenzone tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat en voor de groenzone tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat.

Volgens artikel 1 van het Decreet van 28 januari 1977 tot bescherming van de namen van de openbare wegen en pleinen is alleen de gemeenteraad bevoegd om namen van openbare wegen en pleinen vast te stellen.

Het Archief Gent deelde mee dat op betreffende locatie geen toponiemen werden gevonden en aangezien binnen de coronamaatregelen geen festiviteiten konden doorgaan werd beslist geen burgerparticipatie toe te passen. De Groendienst stelde de naam ‘Schansakkerpark’ voor maar deze naam is niet bruikbaar omwille van gelijkluidendheid met de bestaande plaatsnaam ‘Schansakker’. Verder kon de Groendienst geen suggesties geven omdat het park niet volgens een bepaald thema werd ontworpen, maar adviseerde om namen te zoeken binnen akkertermen of akkergereedschap omdat in ‘Schansakker’ en ‘Oostakker’ het woord ‘akker’ zit. Dit leverde echter geen bruikbare suggesties op.

Bijgevolg werd inspiratie gezocht binnen de piste van de Broeders van O.L.V. van Lourdes (zie omliggende straatnamen: Edmond Helderweirdtstraat, Stefaan Glorieuxlaan, Alfons Van Den Broeckstraat) maar ook deze piste leverde geen suggesties op.

Bijgevolg werd het dossier teruggekoppeld met het kabinet van de burgemeester voor naamsuggesties. Het kabinet van de burgemeester stelde nog voor om aan Basisschool Edugo te vragen of ze vanuit de klassen naamsuggesties wilden aanbrengen, maar ook dit leverde uiteindelijk geen bruikbare naamsuggesties op. 

Omdat alle mogelijke zoekpistes werden doorlopen maar er geen bruikbare naamsuggesties zijn gevonden, werd naar aanleiding van een inhaalbeweging om meer aandacht te geven aan vrouwennamen, uit een suggestielijst met persoonsnamen geput. Er werd inspiratie gezocht binnen de piste van vrouwelijke ondernemers omdat Schansakker een buurt is met heel wat ondernemingen.

Voor de groenzone tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat wordt de naam ‘Celie Rebbepark’ voorgesteld. Celie Rebbe was een Gentse zakenvrouw in de 14de eeuw en was een belastingcollector en geldwisselaarster. Voor de stad haalde zij belastingen en andere inkomsten op. En als geldwisselaarster ruilde zij geld om in verschillende munteenheden. Dit deed zij terwijl zij ongehuwd was, maar ook nog tijdens haar huwelijk met Godevert Amelaken(s). Ook na het overlijden van haar man bleef zij actief in de financiële sector tot aan haar eigen dood (bronnen: https://www.hln.be/gent/verbaasde-blikken-naar-optocht-van-vrouwelijke-opstandelingen~ad61961b/ en https://books.google.be/books?id=L3PXAwAAQBAJ&pg=PA265&lpg=PA265&dq=celie+rebbe&source=bl&ots=LUZmt7bScM&sig=ACfU3U3BfXLN5jay8Qx0vuqSnV_ljNfFcA&hl=nl&sa=X&ved=2ahUKEwjk3a3A0ZX3AhXBNuwKHQUfBPoQ6AF6BAgUEAM#v=onepage&q=celie%20rebbe&f=false).

Voor de groenzone tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat wordt de naam 'Honorine Deschryverpark’ voorgesteld. Honorine "Norine" Deschryver is geboren te Gent op 05 maart 1887 en overleden te Ukkel op 14 september 1977. Ze was een Belgisch couturière. Samen met haar man, Paul-Gustave Van Hecke, leidde ze het Brusselse couturehuis Norine, van ca. 1915 tot 1952 (bron: Honorine Deschryver - Wikipedia).

Over deze plaatsnaamgeving zal het advies van de Cultuurraad worden ingewonnen.

Conform het Decreet tot bescherming van de namen van openbare wegen en pleinen van 28 januari 1977, zal na de principiële vaststelling door de gemeenteraad een openbaar onderzoek worden georganiseerd.

Activiteit

AC34867 Opvolgen, opmaken en adviseren inzake openbare weg

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt de naam 'Celie Rebbepark' principieel vast voor de groenzone gelegen tussen Krijtekerkweg en Edmond Helderweirdtstraat te Oostakker, zoals aangeduid met rode kleur op bijgevoegd situatieplan en plan nieuwe toestand.

Artikel 2

Stelt de naam 'Honorine Deschryverpark' principieel vast voor de groenzone gelegen tussen Edmond Helderweirdtstraat en Vossenbergstraat te Oostakker, zoals aangeduid met blauwe kleur op bijgevoegd situatieplan en plan nieuwe toestand.


Bijlagen

  • PL644 plan nieuwe toestand
  • PL644 situatieplan