Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00529 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een industriële weegschaal - 2022/4857 - Prijsvraag - Vaststelling

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:20
Goedgekeurd

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00529 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een industriële weegschaal - 2022/4857 - Prijsvraag - Vaststelling

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00529 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een industriële weegschaal - 2022/4857 - Prijsvraag - Vaststelling 2022_GR_00529 - Overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een industriële weegschaal - 2022/4857 - Prijsvraag - Vaststelling

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • De Nieuwe gemeentewet, artikel 234.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • De Wet inzake overheidsopdrachten van 17 juni 2016, artikel 42, § 1, 1°, a.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het meetbereik van de precisieweegschalen die momenteel door de Politiezone worden gebruikt is te laag om grote hoeveelheden in beslag genomen goederen, waaronder grote hoeveelheden drugs, te wegen. Door de omvang van de pakketten is het onmogelijk om 100 % nauwkeurig de exacte gewichten te registeren. Daarom zou de aankoop van een industriële weegschaal  de werking binnen de Politiezone Gent ten goede komen. Deze weegschaal zou dan ook op een centrale plaats komen te staan waar iedere dienst ze gemakkelijk kan gebruiken.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Hiertoe werd de prijsvraag van de overheidsopdracht van leveringen - Aankoop van een industriële weegschaal  - 2022/4857, opgemaakt.
Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.
Wijze van prijsbepaling: globale prijs.
Gunningscriteria: 50 % prijs en 50 % kwaliteit.

Gelet op de aard en omvang van voorliggende opdracht en de beschikbare informatie over de actuele marktsituatie, wordt voorgesteld om volgende ondernemers uit te nodigen om een offerte in te dienen:
  • Weegschaal-Balance - Lange Lozanastraat 142 bus 2 - 2018 Antwerpen
  • De Weegschalenshop - Mercatorsingel 48 - 2803 ER Gouda (Nederland)
  • Henk Maas Weegschalen - Tuinstraat 1 - 4264 AW Veen (Nederland)
  • Imlab - Oude Vijvers 1 - 3370 Boutersem.

Overzicht van de uitgaven

Dienst* Lokale Politie Gent
Budgetplaats B.U. 3300000/744-51
2022 900,24 EUR
Totaal 900,24 EUR

Voorgestelde uitgaven

€ 900,24

Verwachte ontvangsten

€ 0,00

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Stelt vast  de bij dit besluit gevoegde  prijsvraag van de overheidsopdracht van  leveringen  - Aankoop van een industriële weegschaal  - 2022/4857.

Procedure: onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande bekendmaking.

Wijze van prijsbepaling: globale prijs.

Gunningscriteria: 50 % prijs en 50 % kwaliteit.


Bijlagen

  • Uitnodiging tot offerte - 2022-4857