Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00552 - Academiereglement van de Academie voor Podiumkunsten Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00552 - Academiereglement van de Academie voor Podiumkunsten Gent - Wijziging 2022_GR_00552 - Academiereglement van de Academie voor Podiumkunsten Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het  Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 21 juni 2021 een nieuw 'Academiereglement goed voor de Academie voor Podiumkunsten Gent'.

Met het oog op het academiejaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het academiereglement voor de Academie voor Podiumkunsten Gent te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met inwerkingtreding vanaf 1 september 2022 voorliggend 'Academiereglement van de Academie voor Podiumkunsten Gent' te wijzigen. 

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen is te vinden in het document in bijlage.
Deze wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34435 Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Academiereglement voor de Academie voor Podiumkunsten Gent' zoals aangegeven in het document in bijlage. De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Academiereglement van de Academie voor Podiumkunsten Gent' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen