Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00498 - Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de periode 1 mei 2022 tot 31 december 2022 - Goedkeuring

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Filip Watteeuw
2022_GR_00498 - Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de periode 1 mei 2022 tot 31 december 2022 - Goedkeuring 2022_GR_00498 - Vrijstelling van retributie voor parkeerterreinen B en C van The Loop voor de periode 1 mei 2022 tot 31 december 2022 - Goedkeuring

Motivering

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het Decreet van 16 mei 2008 betreffende de aanvullende reglementen op het wegverkeer en de plaatsing en bekostiging van de verkeerstekens, artikelen 10/1 t.e.m.10/3;
  • Het Koninklijk Besluit van 1 december 1975 houdende het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg;
  • Het Retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren, goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 21 november 2011, artikel 19, 7.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Artikel 19, 7 van het retributiereglement met betrekking tot het straatparkeren bepaalt dat is vrijgesteld van retributie, het parkeren van een voertuig op de parkeerterreinen "The Loop" wanneer de terreinen ter beschikking gesteld worden als P+R bij massa-evenementen waarvan de Stad Gent organisator is of na goedkeuring door de gemeenteraad.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Eind Mei 2022 zal het vaccinatiecentrum op de terreinen van Flanders Expo wederom actief zijn in Hal 2. Vanwege het algemeen belang wordt een uitzondering gevraagd op de tariefbepaling van de parkeerterreinen, genaamd The Loop, in exploitatie van Stad Gent.
Specifiek wordt, voor de parkeerterreinen Parking B en Parking C, gevraagd te beslissen tot vrijstelling van retributie voor bezoekers en medewerkers van het vaccinatiecentrum. Deze vrijstelling geldt niet voor bezoekers van andere evenementen en/of beurzen. De vrijstelling van retributie op bedoelde parkeerterreinen geldt van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022, (verlenging vorige vrijstelling).

Activiteit

AC34806 Ontwikkelen, opzetten, onderhouden en handhaven van een sturend StraatParkeerbeleid

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Keurt goed de vrijstelling van retributie voor het parkeren op de parkeerterreinen B en C van The Loop, voor bezoekers en medewerkers van het vaccinatiecentrum, van 1 mei 2022 tot en met 31 december 2022.