Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00559 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:18
Goedgekeurd
Dit besluit handelt over een Subsidie, premie, erkenning.

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter

Stemming op het agendapunt

2022_GR_00559 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

Aanwezig

Christophe Peeters, Mathias De Clercq, Filip Watteeuw, Sofie Bracke, Tine Heyse, Astrid De Bruycker, Sami Souguir, Bram Van Braeckevelt, Hafsa El-Bazioui, Evita Willaert, Rudy Coddens, Johan Deckmyn, Karin Temmerman, Gabi De Boever, Annelies Storms, Zeneb Bensafia, Anne Schiettekatte, Sara Matthieu, Stephanie D'Hose, Veli Yüksel, Sven Taeldeman, Jef Van Pee, Mehmet Sadik Karanfil, Gert Robert, Carl De Decker, Karlijn Deene, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Karla Persyn, Anneleen Van Bossuyt, Bert Misplon, Fourat Ben Chikha, Anita De Winter, Joris Vandenbroucke, Manuel Mugica Gonzalez, Patricia De Beule, Yüksel Kalaz, Stijn De Roo, Sonja Welvaert, Christiaan Van Bignoot, Adeline Blancquaert, Caroline Persyn, Ronny Rysermans, Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman, Els Roegiers, Emilie Peeters, Helga Stevens, Jeroen Van Lysebettens, Martine Verhoeve, Mieke Hullebroeck, Luc Kupers
Stemmen voor 50
Johan Deckmyn, Gabi De Boever, Sami Souguir, Helga Stevens, Tine Heyse, Filip Watteeuw, Annelies Storms, Karin Temmerman, Mathias De Clercq, Sofie Bracke, Bram Van Braeckevelt, Rudy Coddens, Sven Taeldeman, Mehmet Sadik Karanfil, Stephanie D'Hose, Zeneb Bensafia, Karlijn Deene, Sara Matthieu, Jef Van Pee, Gert Robert, Veli Yüksel, Anne Schiettekatte, Astrid De Bruycker, Mieke Bouve, Cengiz Cetinkaya, Carl De Decker, Nicolas Vanden Eynden, Karla Persyn, Els Roegiers, Evita Willaert, Ronny Rysermans, Adeline Blancquaert, Patricia De Beule, Stijn De Roo, Anita De Winter, Yüksel Kalaz, Bert Misplon, Caroline Persyn, Christiaan Van Bignoot, Anneleen Van Bossuyt, Joris Vandenbroucke, Sonja Welvaert, Manuel Mugica Gonzalez, Alana Herman, Hafsa El-Bazioui, Fourat Ben Chikha, Martine Verhoeve, Jeroen Van Lysebettens, Emilie Peeters, Christophe Peeters
Stemmen tegen 0
Onthoudingen 0
Blanco stemmen 0
Ongeldige stemmen 0
2022_GR_00559 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging 2022_GR_00559 - Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017 - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

 • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 2.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het 'subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017'  werd goedgekeurd in de gemeenteraad van 20 mei 2017. Er is gebleken dat een aantal wijzigingen noodzakelijk zijn.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Volgende zaken worden gewijzigd aan het 'subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017'

- Artikel 3. Voorwaarden

Administratieve vereenvoudiging: berekening, contact en storting gebeurt via de hoofdvestigingsplaats per instellingsnummer (volgens Vlaanderen) in plaats van per vestigingsplaats.

 • Cijfers worden vanaf nu gekoppeld aan de databank van Vlaanderen om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde cijfers werkt.
 • Doordat de berekening en uitbetaling gekoppeld wordt aan de hoofdvestigingsplaats van het instellingsnummer, zal er minder wildgroei mogelijk zijn van veranderende rekeningnummers en ondernemingsnummers van de verschillend vestigingsplaatsen. Dit zorgt voor heel wat administratieve vereenvoudiging. 

- Artikel 4. Subsidiebedrag

Aanpassing van het forfaitair bedrag per school en aangepaste berekeningswijze. Door de stijging van het aantal scholen met hogere percentages leerlingen in een kwetsbare situatie was het totale subsidiebedrag ontoereikend geworden om de afgesproken forfaits te kunnen uitkeren.

 1. Hierdoor bleef er geen subsidie meer over om op leerling-niveau te verdelen. Daardoor kregen kleine scholen met een lager aantal leerlingen in een kwetsbare situatie, maar met een hoog % leerlingen in een kwetsbare situatie, een veel hogere subsidie dan grote scholen met in aantal veel meer leerlingen in een kwetsbare situatie.
 2. Aanpassing: het forfait werd verminderd en gelijkgeschakeld voor elke school (€200) zodat meer subsidie overblijft om op leerling-niveau verdeeld te worden.

De berekening gebeurt aan de hand van de meest recente cijfers vanuit de databank van Vlaanderen:

 • Per instellingsnummer: som van alle leerlingen in kwetsbare situatie van de verschillende Gentse vestigingsplaatsen
 • Alle scholen Buitengewoon onderwijs
 • Regulier onderwijs: scholen basisonderwijs en secundair onderwijs die zich boven het Gents gemiddelde % leerlingen in kwetsbare situatie bevinden (van alle Gentse scholen) volgens volgende kenmerken:
  1. diploma moeder
  2. schooltoelage
  3. tijdelijk buiten gezin geplaatst
  4. trekkende bevolking 

Het subsidiebedrag per instellingsnummer bestaat uit volgende 2 onderdelen: 

 • Forfait van €200
 • Middelen op leerling-niveau: totaal aantal leerlingen in kwetsbare situatie van alle vestigingsplaatsen die in aanmerking komen per instellingsnummer
  • Restbedrag per leerling in kwetsbare situatie = restbedrag subsidie na aftrek totaal forfait ÷ totaal aantal leerlingen in kwetsbare situatie van de scholen die in aanmerking komen
  • Leerling-niveau = Restbedrag per leerling in kwetsbare situatie x totaal aantal leerlingen in kwetsbare situatie per instellingsnummer

- Artikel 5. Procedure

Administratieve vereenvoudiging: berekening, contact en storting gebeurt via de hoofdvestigingsplaats per instellingsnummer (volgens Vlaanderen) in plaats van per vestigingsplaats.

 • Cijfers worden vanaf nu gekoppeld aan de databank van Vlaanderen om ervoor te zorgen dat iedereen met dezelfde cijfers werkt.
 • Doordat de berekening en uitbetaling gekoppeld wordt aan de hoofdvestigingsplaats van het instellingsnummer, zal er minder wildgroei mogelijk zijn van veranderende rekeningnummers en ondernemingsnummers van de verschillend vestigingsplaatsen. Dit zorgt voor heel wat administratieve vereenvoudiging. 

Activiteit

AC35420 Ondersteunen van scholen en partners in het handelen vanuit een brede visie op diversiteit

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt het 'Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017' zoals aangegeven in het document in bijlage. De wijzigingen treden in werking op 1 september 2022.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Subsidiereglement voor het Sociaal Steunfonds vanaf 1 september 2017' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen