Terug
Gepubliceerd op 17/06/2022

2022_GR_00553 - Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent - Wijziging

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Evita Willaert
2022_GR_00553 - Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent - Wijziging 2022_GR_00553 - Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent - Wijziging

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

  • Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 40, § 3.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

  • Het  Decreet betreffende het deeltijds kunstonderwijs van 9 maart 2018.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

De gemeenteraad keurde op 25 juni 2018 een nieuw academiereglement goed voor alle academies van het Stedelijk Onderwijs Gent. In zitting van 21 juni 2021 werd dit algemene academiereglement gepersonaliseerd voor de drie academies afzonderlijk, die elk een eigen academiereglement kregen. 

Met het oog op het schooljaar 2022-2023 wordt aan de gemeenteraad gevraagd het 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent' te wijzigen. Deze wijzigingen zijn noodzakelijk in het kader van het decreet van 9 maart 2018 betreffende het deeltijds kunstonderwijs en ingevolge gewijzigde regelgevingen en/of praktische bezwaren.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Aan de gemeenteraad wordt gevraagd met inwerkingtreding vanaf 1 september 2022 voorliggend 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent' te wijzigen.

Een gedetailleerde beschrijving van de voorgestelde wijzigingen is te vinden in het document in bijlage.
Deze wijzigingen worden ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.

Activiteit

AC34435 Inrichten van deeltijds kunstonderwijs

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Wijzigt met ingang van 1 september 2022 het 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent ' zoals aangegeven in het document in bijlage.

Artikel 2

Neemt kennis van de gecoördineerde versie van het 'Academiereglement van de Academie de Kunstbrug Gent ' zoals gevoegd in bijlage.


Bijlagen