Terug
Gepubliceerd op 29/06/2022

2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

gemeenteraad
ma 27/06/2022 - 19:01 gemeenteraadszaal
Datum beslissing: ma 27/06/2022 - 19:17
Behandeld

Samenstelling

Wie is verantwoordelijk voor deze materie?

Mathias De Clercq

Aanwezig

Christophe Peeters, voorzitter; Mathias De Clercq, burgemeester; Filip Watteeuw, schepen; Sofie Bracke, schepen; Tine Heyse, schepen; Astrid De Bruycker, schepen; Sami Souguir, schepen; Bram Van Braeckevelt, schepen; Hafsa El-Bazioui, schepen; Evita Willaert, schepen; Rudy Coddens, schepen; Johan Deckmyn; Karin Temmerman; Gabi De Boever; Annelies Storms; Zeneb Bensafia, ondervoorzitter; Anne Schiettekatte; Sara Matthieu; Stephanie D'Hose; Veli Yüksel; Sven Taeldeman; Jef Van Pee; Mehmet Sadik Karanfil; Gert Robert; Carl De Decker; Karlijn Deene; Mieke Bouve; Cengiz Cetinkaya; Karla Persyn; Anneleen Van Bossuyt; Bert Misplon; Fourat Ben Chikha; Anita De Winter; Joris Vandenbroucke; Manuel Mugica Gonzalez; Patricia De Beule; Yüksel Kalaz; Stijn De Roo; Sonja Welvaert; Christiaan Van Bignoot; Adeline Blancquaert; Caroline Persyn; Ronny Rysermans; Nicolas Vanden Eynden; Alana Herman; Els Roegiers; Emilie Peeters; Helga Stevens; Jeroen Van Lysebettens; Martine Verhoeve; Mieke Hullebroeck, algemeen directeur; Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Afwezig

Isabelle Heyndrickx, schepen; Tom De Meester; Mattias De Vuyst; Danny Van Campenhout, adjunct-algemeendirecteur

Secretaris

Luc Kupers, adjunct-algemeendirecteur

Voorzitter

Christophe Peeters, voorzitter
2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming 2022_GR_00563 - Jaarrapport organisatiebeheersing 2021 - Kennisneming

Motivering

Gekoppelde besluiten

Regelgeving waaruit blijkt dat het orgaan bevoegd is

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219.

Op basis van welke regels (rechtsgronden) wordt deze beslissing genomen?

Het Decreet over het lokaal bestuur van 22 december 2017, artikel 219.

Wat gaat aan deze beslissing vooraf?

Het Decreet over het lokaal bestuur (artikel 217-220-101) voorziet dat elke lokale overheid over een organisatiebeheersingsysteem beschikt. 

Organisatiebeheersing moet een redelijke zekerheid verschaffen over:

 • het bereiken van doelstellingen;
 • het naleven van wetgeving en procedures;
 • de beschikbaarheid van betrouwbare financiële en beheersinformatie;
 • het efficiënt en economisch gebruik van middelen;
 • de bescherming van activa;
 • het voorkomen van fraude.

In de gemeenteraad van 27 mei 2019 werd het 'Kader voor Organisatiebeheersing' goedgekeurd.

Waarom wordt deze beslissing genomen?

Overeenkomstig artikel 219 van het Decreet over het Lokaal Bestuur, rapporteert de algemeen directeur jaarlijks over de organisatiebeheersing.

In het rapport over 2021 worden volgende hoofdstukken besproken:

 1. Het kader voor Organisatiebeheersing toegelicht
 2. Organisatiebeheersing in de praktijk - 2021
 3. Interne audit en externe audit
 4. Besluit

Het rapport licht toe hoe via het inzetten op continu verbeteren en risicomanagement gewerkt wordt aan een optimale organisatiebeheersing. Zowel in het rapport als in de bijlagen leest u concrete realisaties in dit kader.

Activiteit

AC34623 Adviseren, begeleiden en stimuleren van Groep Gent op gebied van organisatiebeheersing, procesmanagement en administratieve vereenvoudiging

Besluit

De gemeenteraad beslist:

Artikel 1

Neemt kennis van het bij dit besluit gevoegde rapport, over het jaar 2021, van de algemeen directeur over de organisatiebeheersing in Stad en OCMW Gent. 


Bijlagen

 • Rapport
 • Bijlage1 - Model Organisatiebeheersing Gent
 • Bijlage2 - Continu verbeteren
 • Bijlage3 - Risicospecialismen
 • Bijlage4 - Risicoanalyses
 • Bijlage5 - Verbonden Rechtspersonen
 • Bijlage6 -Interne audit